Tarja Halli – erityisasiantuntija Uudenmaan liitossa

Erityisasiantuntija Tarja Haili (kulttuurituottaja YAMK) on työskennellyt Uudenmaan (maakunta) liitossa aluekehitystehtävissä vuodesta 1988. Hänen toimenkuvansa on ollut laaja, ja siihen on sisältynyt matkailua ja kulttuuria sekä näiden yhdistelmiä aluekehittämisen ja yhteistyöverkostojen näkökulmista. Hän on ollut samalla uralla, vaikka työnantajatiedot ja tehtävänkuvat ovat vaihdelleet.

Miksi valitsit kulttuurituotannon ylemmän AMK-koulutusohjelman?

Innostuin HUMAKin AMK-tutkinnon tarjoamasta, uudenlaisesta opiskelumallista niin, että odotin jo malttamattomana mahdollisuutta edetä ylempään AMK-tutkintoon. Verkko-opiskelu on ollut erinomainen kokemus!

YAMK-tutkinnon suorittamisen vaikutukset työhösi?
Työyhteisössäni merkittävä osa työntekijöistä on korkeakoulutettuja. Pysyäkseni vakuuttavana toimijana työn ohessa opiskelu on ollut välttämättömyys. Samalla opinnot ovat tarjonneet hyviä case-ikkunoita ja vielä upeampia suoria yhteyksiä idearikkaisiin ja tarmokkaisiin kulttuurialan toimijoihin. Koen, että kulttuurituottaja (YAMK) -tutkinto on vahvistanut asemaani työmaailmassa, erityisesti se on täsmentänyt omaa asemoitumistani työyhteisöön.

Olen saanut työskennellä harvinaisella näköalapaikalla. Ennen nykyistä tointa tein pienempiä pätkiä: tapahtumamarkkinointia, verkostoyhteistyötä, organisointia ja kehittämistä. Ne kaikki antoivat lisäpotkua tähän työhön. Mielenkiintoisten tehtävien vastapainona oli määräaikaisuuden epävarmuus. Nykyinen työni kattaa melkoisen kaaren suomalaisen aluekehittämisen historiaa…

Olen hyvässä, mielenkiintoisessa ja harvinaisessa työpaikassa -unelma-ammattiin on vielä hiomista, mutta sen toteutuminen näissä kehyksissä on ainakin teoriassa mahdollista!