Tulkki Henna Leutonen hyödyntää työurallaan sekä tulkin että tradenomin osaamista

Tulkki (AMK) Henna Leutonen hurahti viittomakielen opinnoissa tulkkauksen ja kielenkäsittelyn teemaan. Tällä hetkellä Henna on Evantiassa asiakkuuspäällikkö sekä kirjoitustulkki. Vaikka asiakkuuspäällikön työ poikkeaa tulkin työstä huomattavasti, Henna kokee, että asiakkuuspäällikön tehtävässäkin on hyötyä erityisesti kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen osaamisesta. 

Työn ohella Henna opiskelee tällä hetkellä tradenomiksi. ”Tulkin viestinnällinen osaaminen yhdistettynä tradenomin vahvaan liiketaloudelliseen osaamiseen on toimiva yhdistelmä monipuolisiin työtehtäviin” Henna ajattelee ja on luottavaisin mielin tulevaisuuden työllistymisen suhteen.   

 

Evantia on tarjonnut mahdollisuuden kehittyä ja soveltaa opittua käytäntöön 

Henna valmistui tulkiksi vuonna 2013 ja valmistumisen jälkeen Henna työllistyi nopeasti viittomakielen tulkiksi pohjoiseen. 

Hennalla on ruskeat hiukset, musta paita, silmälasit ja hymyilevät kasvot. Sylissään Hennalla on kirjoitustulkille tyypillinen näppäimistö.

Evantiassa Henna on työskennellyt vuodesta 2019. Henna sai myös mahdollisuuden lähteä kehittämään itseään Evantian verkkosaavutettavuuspalvelujen asiantuntijaksi ja pian Evantiassa aloittamisen jälkeen Henna kouluttautui myös kirjoitustulkiksi. Henna kertoo, että: “Kielellinen saavutettavuus on teema, johon tulkeilla on paljon osaamista jo peruskoulutuksen pohjalta. Lisäksi Evantia on tarjonnut täsmäkoulutusta ja työtehtäviä esimerkiksi selkokielen, tekstityksen, live-tulkkausten ja muiden saavutettavuuspalvelujen parissa.”  

Ensin Henna toimi tulkin työn lisäksi markkinointikoordinaattorina, mutta vuoden 2023 alusta Henna aloitti asiakkuuspäällikön tehtävissä. Asiakkuuspäällikön työn lisäksi Henna saa pitää “työelämän lempilastaan” kainalossa eli Henna tekee myös kirjoitustulkin töitä.  

Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi asiakassuhteisiin liittyviä tehtäviä, myyntiä, markkinointia, palvelujen kehittämistyötä sekä tulkkausta. Henna lähti opiskelemaan töiden ohessa tradenomiksi, kun huomasi syttyvänsä myös liiketalouden teemoille. “Tradenomikoulutuksen oppeja olen päässyt soveltamaan käytäntöön Evantiassa  monipuolisesti “kertoo Henna. 

 

”Tulkkikoulutus sisään rakentaa tulkeille kyvyn ymmärtää ja tulla ymmärretyksi” 

Henna huomasi tulkin opintojen aikana, että häntä kiehtoi valtavasti, mitä kaikkea ihmiset todella sanovat puhuessaan, miten sitä tulkitaan ja sen jälkeen muodostetaan samaa tarkoittava kokonaisuus toisella kielellä tai ilmaisumuodolla tuottaen. “Muistan, miten nerokkaat tulkkausratkaisut saivat minussa kihelmöivän tunteen aikaiseksi.” 

“Olin niin innoissani viittomakielestä, uuden oppimisesta ja erilaisen kulttuurisen maailman avautumisesta silmieni eteen, että puhuin siitä kotonakin taukoamatta. Puhuin myös tulkkauksen teoriasta sekä suomen- ja viittomakielen rakenne-eroista. Vielä opintojen aikana en ymmärtänyt, miten arvokkaita taitoja viittomakielen, tulkkausprosessin tai -menetelmien lisäksi saan reppuuni mukaan. “ 

Henna kertoo, että tulkit myös oppivat, millaisia erilaisia keinoja on käytettävissä, mikäli ei tule ymmärretyksi. “Lisäksi pidän arvokkaana tulkkien kykyä aistia erilaisia tilanteita, kohdata monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä ja sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin ratkaisukeskeisesti. Näitä taitoja harjoitellaan myös koulutuksen aikana. Tulkit ovat toisesta tulkattavasta kielestä riippumatta myös suomen kielen ammattilaisia, joilla on vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja kielen käsittelykykyä. Lisäksi minkä tahansa informaation käsittelykyky kasvaa ja nopeutuu tulkin töitä tehdessä. Nämä taidot ovat suuressa arvossa työelämässä. “ 

 

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen osaamista tarvitaan sekä asiakkuuspäällikön ja tulkin työssä 

Asiakkuuspäällikön työ poikkeaa tulkin työstä huomattavasti, mutta tässäkin tehtävässä Henna tarvitsee erityisesti kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen osaamista.  

Palvelujen kehittämiseen, myyntiin, markkinointiin ja muihin liiketalouden teemoihin Henna on tarvinnut lisäkoulutusta. “Tradenomin koulutusohjelma poikkeaa huomattavasti kommunikointiin sekä kielen käsittelyyn keskittyvästä tulkkauksen koulutusohjelmasta. Koen vahvasti, että tulkin koulutuksesta saamallani vuorovaikutusosaamisella, nopealla tiedonkäsittelykyvyllä sekä ymmärrettävällä itseilmaisulla on suuri merkitys sekä oppimisessa että liiketalouden eri teemoissa. Esimerkiksi myyjän, markkinoijan tai johtoasemassa olevan henkilön kyky ilmaista itseään sekä ymmärtää, mitä keskustelukumppani todella sanoi, on ensiarvoisessa asemassa. “ 

Lisäksi Henna hyötyy siitä, että on tulkkina ollut vaihtelevissa tilaisuuksissa ja usein esillä kaikkien katseiden kohteena. Tulkin koulutus on antanut rohkeutta lähestyä erilaisia ihmisiä ja nähdä maailmaa useasta näkökulmasta. 

”Minulle on myös erityisen tärkeää, että kohdatessani asiakkaitamme tai palvelukehitystyössä tiedän, mitä tulkin tai saavutettavuuspalvelun tuottajan työ käytännössä pitää sisällään. Voimme suunnitella kokonaisuuksia alusta alkaen toimiviksi kaikkien osapuolien näkökulmasta tarkasteltuna.” 

 

“Tulkit voivat olla ylpeitä ainutlaatuisesta osaamisestaan” 

Evantia on esimerkillisesti nähnyt tulkin koulutuspohjan arvokkuuden ja potentiaalin. Palvelutarjontaa on laajennettu saavutettavuuspalvelujen puolelle, ja sisäisten koulutusten avulla tulkkien osaamista on kehitetty sekä työtehtäviä on monipuolistettu. Tulkeilla on monenlaisiin tehtäviin potentiaalia. Potentiaalin näkeminen sekä hyödyntäminen erilaisissa tehtävissä on mahdollista. 

Viittomakielen tulkin tutkinto antaa valmiuksia monenlaiselle työelämässä tarvittavalle osaamiselle. Haluaisin nostaa erityisesti nykypäivänä arvostettavia vuorovaikutustaitoja, kykyä ilmaista itseään ymmärrettävästi sekä vastaanottaa vaihtelevia ja erilaisia tilanteita asianmukaisesti. Tulkeilla on myös taitoa asiakaspalveluun, erilaisten ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan kommunikointiin sujuvasti ja ymmärrettävästi.  

”Erityisen ylpeä olen tulkkien nopeasta tiedonkäsittelykyvystä, joka olisi hyödyllistä monenlaisessa tehtävässä. Tiedon jäsentely ja omaksuminen tehokkaasti on merkityksellistä yllättävän monessa työtehtävässä.”   

Henna kokee, että viittomakielen tulkin koulutuksella on saanut laajemmat mahdollisuudet kehittyä mitä hän osasi ennalta odottaa.

“Avoimin mielin kulkevat näkevät raollaan olevat ovet sekä mahdollisuudet siellä, missä ne todellisuudessa ovat! Tulkit voivat olla ylpeitä ainutlaatuisesta osaamisestaan.” – Henna

 

 

 

Teksti: Niina Naumanen