Tuotantopäällikkö pitää pyörremyrskyn aisoissa

Kulttuurituottaja YAMK Sarianna Matikainen

“Tuotannot ovat yhtä isoa pyörremyrskyä aina siihen asti kun tapahtuma on toteutusvaiheessa”, kertoo Sarianna Matikainen, tänä keväänä Humakin ja Metropolian yhteisestä koulutuksesta valmistunut kulttuurituottaja (ylempi AMK). “Käytänkin työssäni paljon pyörremyrsky-esimerkkiä, sillä koen että tuotannot ovat yhtä isoa pyörremyrskyä aina siihen asti kun tapahtuma on toteutusvaiheessa. Tuottajan työ onkin pitää tuo pyörremyrsky aisoissa ja saada se laantumaan eli tehdä siitä hyvä tapahtuma.”

Kahdeksan tapahtuman tuotantopäällikkö

“Olen tehnyt pääsääntöisesti tapahtumatuotantoja aina yritystapahtumista festivaaleihin. Olen tuottanut Qstock-festiavalia Oulussa kuuden vuoden ajan, tehnyt Ismo Alangon juhlavuotiskonsertti-kiertuetta, kertoo Sarianna. “Tällä hetkellä olen kahdeksan tapahtuman tuotantopäällikkö. Työnantajani vaihtui yrityskaupan myötä nyt keväällä kun N.C.D. Production Oy myytiin Sanoma Media Finlandille, osaksi Nelonen Mediaa. Tämän hetkinen työnantajani on Nelonen Media Live”.

Sariannan urapolku alkoi jo opintojen aikana alan työtä tehden. Työ ja opinnot ovat vieneet Oulusta kotoisin olevaa Sariannaa ympäri Suomea ja myös puoleksi vuodeksi Espanjaan. Hän valmistui Humakin Joutsenon yksiköstä kulttuurituottajaksi (AMK) vuonna 2010.

“Olen tehnyt alan töitä siitä lähtien jatkuvasti, välillä projekteissa ja välillä määräaikaisissa työsuhteissa. En ole kuitenkaan koskaan joutunut olemaan työttömänä, vaan ala on työllistänyt minut erittäin hyvin. Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja uskon että siitä on tulevaisuudessa paljon apua itselleni ammatillisessa mielessä.

Henkilöstön näkökulma strategian kehittämiseen

Sariannan kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyön aiheena oli oman organisaation toimintastrategian uudistaminen. Työn lähtökohtana oli huomioida henkilöstön näkökulmasta työssä ilmenneitä hyviä ja huonoja puolia ja tehdä niihin tarvittaessa parannuksia. Strategiassa otettiin hyvin monipuolisesti huomioon henkilöstön näkemys siitä, missä ollaan ja mihin tähdätään.

“Työni on hyvin ajankohtainen siitä näkökulmasta että monesti kehittämistoimenpiteet firmoissa eivät toteudu tai niiden tekemiselle ja miettimiselle ei ole tarpeeksi aikaa. Nykyään on kova kiire ja taloudellisia paineita, jonka johdosta usein henkilöstön hyvinvointi jää huomioimatta. Tämä olisi kuitenkin erittäin tärkeää huomioida”, korostaa Matikainen. “Loppupeleissä henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi heijastuvat asiakkaiden tyytyväisyytenä.”

Työnantaja vaihtui – opinnäytetyön tulokset uuden organisaation käyttöön

Oman työni lopputuloksen käyttötarkoitus muuttui jonkin verran kun firmamme myytiin hieman ennen sen valmistumista. Opinnäytetyöstä hyötyä vanhalle ja uudelle organisaatiolle. Työni on kuitenkin otettu huomioon myös uudessa yrityksessämme ja se on toiminut muun muassa hyvänä sisäänajona uusille esimiehillemme firmamme nykytilasta. Lisäksi uuden organisaation toimintastrategiaa ei ole vielä rakennettu, joten työni tulee todennäköisesti olemaan apuna sitä tehdessä.

Opinnäytetyöt kokonaisuudessaan löytyvät Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötietokannasta: https://www.theseus.fi/