Kauniaisten kampus

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) rehtori Tapio Huttula on huolissaan kansalaisyhteiskuntamme tilasta. Huttula vaati Kauniaisten kampuksen lukuvuoden avajaisissa poliittisilta päättäjiltä nopeita ja päättäväisiä toimia demokratian puolustamiseksi. Olennaista on pureutua ääri-ilmiöiden syihin ja hakea ratkaisuja yhteiskunnalliseen pahoinvointiin.

—Lisääntynyt rasistinen toiminta, vihapuhe ja väkivaltaiset teot ovat lamaannuttamassa yhteiskunnallisen ilmapiirin. Tässä tilanteessa tarvitaan poliittisilta päättäjiltä johtajuutta.

Rasismi ja väkivalta kaikissa muodoissaan on tuomittava

Huttulan mukaan pelolle ei saa antaa valtaa. Päätöksentekijöiden on osoitettava selkeästi kantansa asiassa ja tuettava hyökkäysten kohteeksi joutuneita mm. eri vähemmistöjen edustajia. Ellemme toimi nyt ripeästi kapeutamme vapaata yhteiskunnallista keskustelua, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sananvapautta.

—Demokratiaa on puolustettava kaikin keinoin. Väkivaltaisten rasististen järjestöjen toiminta on kiellettävä. Vaikka rasistinen toiminta ei lopukaan lakeja säätämällä olennaista on päätöksentekijöiden lainsäädännön kautta antama signaali yhteiskunnalle siitä, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua.

Viranomaiset ja demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa toimivat aktiivit tarvitsevat toimintansa tueksi lainsäädännöllisen selkärangan.

—Historiassa on liian monia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun yhteiskuntarauhaa ja demokraattista järjestelmää uhkaaviin toimintoihin ei puututa ajoissa. Demokratialla on taipumus olla liian sinisilmäinen. Siihen meillä ei ole nyt varaa.

Eriarvoistumiskehitys on katkaistava

Huttula korosti puheessaan tarvetta puuttua yhteiskunnallisen pahoinvoinnin ja eriarvoistumisen syihin.

—Yhteiskunnallinen koheesio on vaarassa. Kokemus osallisuudesta ja siitä kuuluisasta samassa veneessä olemisesta horjuu, kun mahdollisuuksien tasa-arvo ei enää näytä toteutuvan.

Suomalainen koulujärjestelmä on perinteisesti pystynyt tasaamaan nuorten perhe- ja yhteiskunnallisesta taustasta johtuvia eroja. Globaalissa ja alati muuttuvassa työelämässä koulutuksen merkitys korostuu. Samalla joudumme toteamaan että eriarvioisuus näyttää periytyvän, eikä koulutusjärjestelmä enää pystykään takaamaan tasavertaisia lähtökohtia nuorille perhetaustasta riippumatta.

Toimiva koulutusjärjestelmä tukitoimineen on parasta ennaltaehkäisyä

—Siksi tarvitsemme toimivan koulutusjärjestelmän ja siihen entistä vahvempia tukitoimia, joilla syrjäytymiskehitys pystytään ennaltaehkäisemään opiskeluaikana. Kouluissa tapahtuva nuorisotyö on yksi keskeinen välinen tässä työssä. Vastaavasti tarvitsemme toimivia ja joustavia kotoutusmalleja, jotka turvaavat maahanmuuttajille toimivan siirtymän työelämään.

—Konkreettisesti tarvitsemme lisää mielekästä työtä kaikille. Toisaalta tarvitsemme yhteiskunnallista työtä demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta rasismia vastaan. On tärkeätä, että meiltä valmistuvat opiskelijat ovat tiedostavia aktiivisia kansalaisia ja kansalaisyhteiskunnan rakentajia, jotka kantavat vastuuta yhteiskunnan jäsenenä.

Reilu ja yhteisöllinen Suomi

Humakin visiona on kehittää reilua ja yhteisöllistä Suomea. Valitettavasti meiltä ei tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa valitettavasti työtä puutu, toteisi Huttula.

—Tarvitsemme lisää osallisuutta, yhteiskunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, eli niitä asioita, joita olemme korostaneet omassa strategiassamme.

Tässä kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa mukana ovat meiltä valmistuvat opiskelijat, tiedostavat ja aktiiviset kansalaiset, jotka kantavat vastuuta yhteiskunnan jäseninä.

 

Lisätietoja:

rehtori Tapio Huttula +358 40 5637944

Humanistinen ammattikorkeakoulu