Liittyviä tiedostoja

Suomalainen yhteiskunta on suuren myllerryksen kohteena. Teknologinen kehitys muuttaa työtä ja työelämää. Koko hallinto menee uusiksi, kun maakuntaitsehallinto luodaan. Sote-uudistus puolestaan vielä puolet kuntien tehtäväistä ja muuttaa palvelurakenteen.

—Tässä tilanteessa on olennaista varmistaa, että eri palvelujen toteuttajilla ja kehittäjillä on riittävästi osaamista ja tietoa uuden luomiseen. Tämä on sitä hallituksen peräänkuuluttamaa tiedolla johtamista ja päätöksentekoa, sanoi Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula Humakin Jyväskylän yksikön lukuvuoden avajaisissa.

Osaamistarpeiden muutokset

Esimerkiksi Huttula otti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen, soten. Sen yhteydessä on puhuttu aivan liikaa hallinnosta, kun pitäisi jo nopeasti miettiä, miten muuttuvat palvelurakenteet ja tehtävien siirrot vaikuttavat asiantuntijoiden osaamistarpeisiin.

—Hoitoketjussa kaavaillaan merkittäviä tehtävänsiirtoja lääkäreiltä sairaanhoitajille ja sairaanhoitajilta lähihoitajille. Mitä tämä tarkoittaa näiden kaikkien koulutusten osaamiselle? Tästä en ole kuullut hirveästi huolta kannettavan poliittisessa keskustelussa.

Kouluttajia tarvitaan

Sote-uudistuksessa tarvitaan kaikki koulutuksen järjestäjät vahvasti mukaan muutoksen suunnitteluun. Kouluttajat ovat varmasti valmiita tähän. Onneksi tästä on myös hyviä esimerkkejä. Siun Sotessa kaikki kouluttajat ovat muutostyössä tiiviisti mukana. Tällaista tarvitaan lisää, sanoo Huttula.

Sote-uudistus on hyvä esimerkki siitä, miten muutoksista selviämisessä korostuvat osaamisen ja uuden tiedon merkitys. Siksi koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen on Huttulan mielestä tuhoisaa.

—Koulutuksesta säästäminen ei yksinkertaisesti ole järkevää tällaisina aikoina, koska osaamisen kehittäminen ja uuden tiedon tuottaminen ovat lähes ainoita asioita, joilla uudistukset voidaan toteuttaa ja

Kyse on asenteista

Onneksi digitalisaation selättämiseen kohdennetaan väliaikaisesti kehittämisrahaa. Se on erittäin tärkeää. Lopulta kuitenkin kyse on asenteista. Haluammeko tarttua digitalisaation hyviin puoliin, vai jääkö mahdollisuuksien ikkuna kiinni.

Koulutusjärjestelmän kannalta teknologiamurroksella on olennaiset vaikutukset osaamisvaatimuksia. Miten ennakoida ja kehittää koulutusta niin, että se vastaa jatkossa yhä nopeampiin osaamistarpeiden muutoksiin?

Vahvat perustaidot ja työllistyminen

Yksi näyttää olevan varmaa. Vahvojen perustaitojen merkitys työllistymisessä korostuu. Tutkintojen tulee myös olla riittävän laaja-alaisia, jotta siirtymät uusiin työtehtäviin helpottuvat.

Yksilötasolla vaikutukset ovat suuria. Kun oma työ korvataan yhdessä silmänräpäyksessä tekoälyllä, shokki on melkoinen. Tarvitaan panostusta monenlaiseen tukeen ja osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskuntatasolla siltoja uuteen työhön ja uuteen työelämään.

Uuden työn luominen on hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kannalta keskeinen kysymys. Miten luodaan uutta työtä niille joilta työ katoaa? Miten varmistetaan hyvinvointipalvelujen rahoitus? Yhteiskunnan eheyden ja hyvän elämän kannalta on olennaista varmistaa, että kaikelle osaamiselle löytyy mielekästä käyttöä.

Humakin lukuvuoden avajaisten yhteydessä juhlittiin myös sen uusia tiloja Kankaalla. Huttula on hyvin tyytyväinen uusiin tiloihin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin.

—Kankaan alue on meille suuri mahdollisuus. Pääsemme kehittämään uutta yhteisöä ja työelämää kumppaneidemme kanssa. Olemme tulevaisuuden näkökulmasta juuri siellä missä meidän pitääkin olla.

Lisätietoja

rehtori Tapio Huttula +358 40 5637944
Humanistinen ammattikorkeakoulu

 

Kuvat Humakin Jyväskylän TKI-keskuksessa Kankaan alueella pidetyssä lukuvuoden 2016 – 2017 avajaisista 23.9.2016

Etusivun nostokuva ja sivun ylälaidan kuva, kuvaaja Petteri Kaakinen