Humanistinen ammattitkorkeakoulu on alueellinen kehittäjä ja kouluttaja koko maassa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla turvataan Humakin toiminnan laatu sekä talouden vakaus, henkilöstön hyvinvointi ja korkeakoulun pitkäjänteinen kehittäminen. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskevat Humakin koko henkilöstöä ja mahdollinen irtisanomistarve koskee enintään 20 henkilöä.

Yt-neuvottelut alkavat 7.9. ja ne pyritään saattamaan päätökseen tämän vuoden puolella. Neuvotteluista huolimatta oppilaitoksen arki, koulutukset ja hanketoiminta jatkuvat normaalisti kaikilla aloilla, kaikilla paikkakunnilla ja kaikissa koulutusmuodoissa.

Lisätietoja:

Rehtori, toimitusjohtaja Tapio Huttula, 040 5637944

Kuva: Emilia Reponen, kuvituskuva