Leena Janhila Luovuus ja Liiketoiminta

20 aloittelevaa tai yritysideaansa pohtivaa yrittäjää kokoontui Humak Creven Luovuus ja liiketoiminta -kurssille Turussa SparkUpilla. Vuoden loppuun saakka kestävän kurssin aikana osallistujat keskittyvät oman luovan alan yrityksensä käynnistämiseen. Kurssin kahdeksan lähipäivän aikana käsitellään luovien alojen keskeisimpiä käytännön kysymyksiä: asiakastarpeita, palvelukehitystä, liikeidean kehittämistä, myyntiä, markkinointia, johtamista ja rahoituksen eri kanavia. Tavoitteena on, että  Luovuus ja liiketoiminta -kurssin käytyään osallistujien yrityskonseptista kehittyisi toimiva yritys.

—Luovuus ja liiketoiminta -kurssi sopii luovien alojen aloittaville yrittäjille, joilla on juuri perustettu yritys tai jotka ovat perustamassa yritystä seuraavan vuoden aikana. Kurssilta yrittäjät saavat kattavasti yritystoiminnan perustiedot painottuen luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteisiin, kuten esim. IPR-oikeuksiin ja lisensointiin, kertoo Humakin luovien alojen hautomo Creven vetäjänä työskentelevä Leena Janhila.

Aloite kurssiin tuli yrittäjiltä

Janhila kertoo, että Luovuus- ja liiketoiminta -kurssi toimii esihautomovaiheena, jossa varmistetaan aloittavien yrittäjien riittävä liiketoimintaosaaminen.

—Aloite kurssin järjestämiseen tuli itse asiassa yrittäjiltä itseltään. Olemme järjestäneet viime syksystä lähtien aloittaville yrittäjille ryhmäneuvontaa ja tällaiselle pidempi kestoiselle luovien alojen kurssille oli tilausta, Janhila kertoo. Lyhyestä ilmoittautumisajasta huolimatta kurssin 20 sparrauspaikkaa täyttyivät nopeasti. —Kiinnostuneita oli enemmänkin, mutta valitettavasti emme voineet ottaa kaikkia kiinnostuneita mukaan, Janhila pahoittelee.

Kurssin jälkeen yrittäjät voivat hakea Creven hautomoon, jossa liiketoimintaa rakennetaan käytännössä kohti kansainvälistä menestystä.

“Kukka-ala voi olla taidetta ja designia”

—Haluan kehittää perinteistä kukka-alaa uuteen suuntaan ja tuoda sitä enemmän taiteen ja muotoilun kentällle, kertoo Luovuus- ja liiketoiminta -kurssille osallistuva tuleva kukka-alan yrittäjä Elina Boström, joka suunnittelee tuovansa alkukesästä Turkuun uudenlaisen kukkasomistuskonseptin. Inspiraatiota tähän Boström on saanut mm. newyorkilaisen Saipua-nimisen floristitaiteilijan luomuksista sekä Tukholmassa vaikuttavan Hanna Piipon töistä.

—Lisäksi tukholmalaistuneen floristin Hanna Piipon työt ovat toimineet inspiroijana. Mielestäni kukka-alaa voi uudistaa. Siihen voi tuoda mukaan enemmän taiteellisuutta, luovuutta ja visuaalisuutta, Boström visioi. Boström aikoo ensin perustaa toiminimen ja kevään aikana hänen kukkateoksensa ovat saatavalla Turussa. –Ensimmäinen kimppuni on Turku-aiheinen, Boström paljastaa.

Boströmin tuotantoon voi tutustua toistaiseksi hänen Instagram -tilillään (Elina Boström @arteflos)

Elina Boström @arteflow Luovuus ja liiketoiminta
Elina Boström osallistuu Luovuus ja liiketoiminta -kurssille, koska haluaa kehittää uudenlaisesta taiteellisesta kukka-alan konseptistaan liiketoimintaa. Creven järjestämässä kurssissa Elinaa kiehtoi juuri keskittyminen luovan alan yrittämiseen.

—Instagram on ehdottomasti ykkösmedia, kun ajattelen tulevan yritykseni profiilia. Sen hyödyntämisestä markkinoinnissa opin varmasti tällä kurssilla lisää, Boström kertoo ja jatkaa, että hänen tyypillinen asiakaskuntansa on  urbaani, sisustusta ja muotia seuraava nainen, joka näkyy somessa.

Boström on käynyt yritysneuvonnassa ja -valmennuksessa Science Parkissa ja Luovuus- ja liiketoiminta -kurssi kiinnosti syventävänä sparrauksena yrittäjyyteen sen luovan alan fokuksen ansiosta.

Spark  Up Turku on Turun yrittäjien aktiivinen hubi

Turun teknologiakiinteistöjen tiloissa toimiva Spark Up Turku on yrittäjyystila, joka on alueen yrittäjien käytössä. Tiloissa toimii Turku Science Parkin aloittavien yrittäjien palvelut, Humakin luovien alojen yrityshautomo Creve sekä Turun korkeakoulujen yrittäjyysyhteisö Boost.

—Viime vuonna tiloissa järjestettiin yli 600 tilaisuutta, mm. Creven ja Boostin työpajasarja Dropout Academy, joka jatkuu huhtikuun loppuun saakka, kiihdytysohjelmia ja yritystapahtumia, Janhila mainitsee.

Creve toteuttaa Luovuus ja liiketoiminta -kurssin osana Y2 – Yhteistyöllä yritysaihioita -hanketta. Hanketta toteuttavat Turku Science Park, Humak, Boost Turku, YritysSalo ja Ukipolis. Hankkeen rahoittaa Varsinais-Suomen liitto / EAKR. http://www.turkusciencepark.com/y2/

Kesäkuun lähipäivä immateriaalioikeuksista, yhteiskehittämisen sopimuksista ja lisensoinnin mahdollisuuksista toteutetaan yhteistyössä Ornamon Design or Die -hankkeen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Luovuus- ja liiketoiminta -kurssin sisältö

Kenelle? – Asiakastarpeen tunnistaminen ja ennakointi
Asiakas ja kohderyhmät
Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen

Mitä? – Tuote- ja palvelukehitys
Tarvelähtöinen palvelukonseptointi ja palvelumuotoilu
Tuotteen tarinallistaminen, tarinan hyödyntäminen, henkilötarina,
Elämysten tuottamisen perusteet, laadun varmistaminen
Idean arviointi

Miten? – Liikeidea: Idean tuotteistaminen ja hinnoittelu
Tuotteen ja palvelun kaupallistaminen, tuotteen saavutettavuus ja käytettävyys,
Hinnoittelutavat, hinnoittelu kilpailutekijänä, kannattavuus
Idean testaaminen

Miten pidän huolta oikeuksistani? – Tekijänoikeudet ja suojaaminen
Brändin, tuotteen ja palvelun suojaaminen
Yhteiskehittäminen ja palveluklusterit, vastuista ja oikeuksista sopiminen
Lisensoinnin mahdollisuudet

Miten herätän kiinnostuksen? – Markkinointi ja viestintä
Näkyvyyden lisääminen, mediayhteistyö
Digimarkkinointi, sisältömarkkinointi ja blogit,
Sissimarkkinointi
Henkilöbrändäys

Miten teen kauppaa? – Myynti
Myynnin suunnittelu, aikataulutus ja toteutus,
Jälleenmyyjäverkostojen rakentaminen,
Pitchaus eli myyntipuhe ja esiintymistaidot

Miten toimin yrittäjänä? – Yrityksen johtaminen
Osakeyhtiölaki, yrityksen tehtävä, vastuut, velvollisuudet, työnantajan vastuut,
Yrittäjän digityökalut projektinhallinnan, viestinnän, toiminnan suunnittelun ja johtamisen, markkinoinnin ja myynnin toteutukseen
Yritystoiminnan käynnistäminen

Miten rahoitan toiminnan? – Yrityksen käynnistämisen ja kehitystoiminnan rahoitus
Aloittavan yrittäjän Tekes- ja ELY-rahoitukset
Joukkorahoitusvälineet, apurahat, lainat
Hyvän rahoitushakemuksen laatiminen