Humakin asiantuntijat ja MOOC

Uudenlainen, kaikille avoin ja maksuton tapa opiskella on tarjolla, kun Digitaalisen nuorisotyön perusteet -cMOOC-koulutukset alkavat helmikuun alussa. Ilmoittautuminen ensimmäiselle jaksolle jatkuu 25.1.2016 asti.

cMOOC -lyhenne tulee sanoista connectivity Massive Open Online Courses (yhteisölliset massiiviset avoimet verkkokurssit)

Humakin asiantuntijat lehtori, verkkopedagogi Päivi Timonen (P) ja lehtori, projektipäällikkö Markus Söderlund (M) vastaavat cMOOCeja koskeviin kysymyksiin:

Digitaalinen nuorisotyö

Mitä digitaalinen nuorisotyö on? Onko se sama kuin verkkonuorisotyö?

M: Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Se on siis laajempi käsite kuin verkkonuorisotyö, ja pitää sisällään mm. digitaalisen pelaamisen sekä sosiaalisen median käytön.

P: Tervetuloa cMOOCein tätä selvittämään. Lainaan suoraan tekstiä http://distanssi.humak.fi/ -sivulta: “Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Digitaalinen nuorisotyö ei tee jaottelua kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan toiminnan välillä, vaan sen tavoitteena on vahvistaa nuorten toimijuutta kokonaisvaltaisesti teknologisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa.”

Mikä cMOOC?

Miten cMOOCeissa opiskellaan? Miten ne eroavat tavallisista verkkokursseista?

M: cMOOC eroaa perinteisestä verkkokurssista siinä, että kuka tahansa voi osallistua sille. cMOOCeissa tehdään tehtäviä yksin tai ryhmässä, ja työskentely on rytmitetty viikon jaksoihin.

P: cMOOC on avoin ja maksuton verkkokurssi, jossa yhtenä keskeisenä oppimista edistävänä pedagogiikkana on yhteisöllinen oppiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen osallistuja työstää oppimistehtäviä omassa valmennusryhmässä. Siinä hän 9-15 ryhmäläisen kanssa jakaa pohdintojaan sekä kyseenalaistaa ja työstää oppimistehtäviä. Jokaisella ryhmällä on oma e-valmentaja. cMOOCeissa on tietysti myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Selkein ero ero tavallisiin verkko-opintoihin verrattuna on tuo avoimuus ja maksuttomuus. cMOOC on siis avoin sinne ilmoittautuneille. Ja kun se 1.2.2016 alkaa, silloin avoimen sisällön näkevät vain osallistujat.

Ketkä opettavat / ohjaavat? Onko paljon luettavaa aineistoa?

M: Kurssin opettajina toimivat ammattikorkeakoulun opettajat sekä digitaalisen nuorisotyön asiantuntijat. Webinaareissa käsitellään joko digitaalisen nuorisotyön aihepiiriä tai kurssin yleisiä asioita. Webinaarit tallennetaan. Kurssimateriaaleissa on mukana myös luettavia artikkeleita, mutta kokonaisia kirjoja ei cMOOC-opinnoissa tarvitse lukea.

P: Opettajina ja e-valmentajina on Humakin ja Metropolian henkilökunnan lisäksi Verken ja Koordinaatin asiantuntijoita.

Millaisia ovat webinaarit?

P: Webinaarit ovat reaaliaikaisia verkko-oppimistilanteita, joissa kaikki osallistujat ovat samanaikaisesti Collaborate-työskentelytilassa. Ohjeet ja linkit tiloihin ovat cMOOCissa. Reaaliaikaisia webinaareja on kahden tyyppisiä: jotkut ovat kaikille osallistujille suunnattuja, jolloin osallistujina on lähes 200 samanaikaisestiosa webinaareista taas on valmennusryhmille suunnattuja, jolloin oman valmennusryhmän jäsenet työstävät siinä esimerkiksi oppimistehtäväänsä.

Millainen aikataulu cMOOCissa on eli miten paljon pitää varata aikaa?

M: Yksi cMOOC on yhden opintopisteen laajuinen eli vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Viikottain aikaa menee 4-7 tuntia.

P: cMOOC etenee viikoittain niin, että uudet tehtävät avautuvat aina viikon alussa. Yhden opintopisteen cMOOC on kestoltaan 4-5 viikkoa ja opiskelijan on varattava oppimiselleen aikaa 27 tuntia.

Kenelle cMOOC?

Soveltuuko koulutus kaikille?

M: Kaikki kiinnostuneet voivat opiskella digitaalisen nuorisotyön kursseja. Opetus on lähtökohtaisesti AMK-tasoista, mutta myös toisen asteen opiskelijat ovat tervetulleita mukaan.

P: Avoimuus tarkoittaa sitä, että periaatteessa cMOOCit soveltuvat kaikille, joita Digitaalisen nuorisotyön perusteet -aihe kiinnostaa.

Miten paljon täytyy olla kokemusta verkkokurssien suorittamisesta?

M: Aiempaa kokemusta cMOOC- tai verkkokurssien suorittamisesta ei tarvitse olla.

P: Verkkokurssilla on perusohjeistus. Aikaisempaa kokemusta osallistuja ei tarvitse.

Saako kursseista hyötyä jos ei ole mitään kokemusta nuorisotyöstä?

M: Kurssien sisältö liittyy nuorisotyöhön, mutta niistä voi olla hyötyä muillekin nuorten parissa työskenteleville ja kasvatusalalle laajemminkin.

P: Kyllä luulen, digitaalinen työote on varsin monessa eri ammatissa ajankohtainen juuri nyt.

Miten cMOOC?

Kuinka palaute annetaan?

M: Ryhmät tai yksittäiset opiskelijat saavat palautetta tehtävistään muilta ryhmän jäsenilta tai e-valmentajilta eli kurssin opettajilta. Lisäksi osa tehtävistä arvioidaan automaattisesti oppimisympäristössä.

P: Osallistujat ja e-valmentajat antavat palautetta valmennusryhmissä ja tietysti siellä cMOOCin verkko-oppimisympäristössä.

Korvaako esim. digitaalisen nuorisotyön kurssi yhteisöpedagogi-tutkinnon osia?

M: Suoritettuja cMOOC-opintopisteitä voi sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin. Lisäksi niitä voi sisällyttää erikseen sovittaessa tiettyihin nuorisotyön opintojaksoihin. Humakin opiskelijoita tiedoteaan tästä erikseen.

P: Periaatteessa voi korvata, kun opiskelija on suorittanut cMOOCin hyväksytysti ja hankkii siitä todistuksen. On hyvä huomioda, että todistuksesta on hyötyä myös siinä vaiheessa, kun aloittaa ammattikorkeakouluopiskelut, jolloin opiskelija voi ottaa todistukset esille aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen hyväksiluvun prosessissa (AHOT).

Saako kurssista todistuksen? Onko siitä hyötyä työmarkkinoilla?

M: Kurssista voi saada erillisen todistuksen. Digitaalisen nuorisotyön merkitys kasvaa koko ajan, joten uskomme että opinnoista on hyötyä työelämässä etenkin nuorisoalalla.

P: Kyllä oppimistehtävät suoritettua saa todistuksen. Ja cMOOCissa on käytössä digitaaliset osaamismerkit.

Hyöty työmarkkinoilla on kunkin henkilön omalla vastuulla. Hän voi linkittää osaamistaan näkyväksi sosiaalisen median kanavia hyödyntäen tai omaan CV:hensä.  Tervetuloa oppimaan.

Miten laajoja tehtäviä pitää tehdä jos haluaa suoritusmerkinnän?

M: Kaikki viikkotehtävät tulee olla suoritettuna, jotta voi saada kurssista suoritusmerkinnän.

P: Mainitsin jo aikaisemmin, että yhden cMOOCin laajuus on 27 tuntia oppimista. Valmennusryhmien yksi tarkoitus on, että se hieman rajaa opiskelijan käytettävissä olevaa aikaa. Suoritustaan varten hän perehtyy oman valmennusryhmänsä tehtäväviin omiensa lisäksi. Halutessaan bonuksena on sitten se, että toisten ryhmien tehtävät ovat näkyvillä, joskin niihin ole osallistumisoikeutta. Oppimisprosessi ei etensisi jos heti alkuun on pakollinen tehtävä, jossa täytyy lukea lähes kahdensadan osallistujan viestit ja komentoida niistä jokuseen. Olemme yrittäneet tehdä tätä verkko-oppimista inhimillisemmäksi osallistujalle.

Pitääkö suorittaa kaikki kolme kurssia? Voiko ottaa vain esim. kolmannen?

M: Opiskelija voi suorittaa minkä tahansa yksittäisen kurssin, kaksi kurssia tai kaikki kurssit.

P: Jokainen on oma kokonaisuus. Olemme luoneet sisältöä niin, että myöhemmin tuleva täydentää aikaisempaa. Siksi tietysti kannattaisi olla mukana jo alusta lähtien.

Olen kuullut että opiskelijat eivät suorita cMOOCia loppuun.  Miksi näin käy? Miten sen voisi estää?

M: Joskus opinnot eivät sovikaan kiireiseen arkeen ja keskeyttämisiä voi tulla, mutta toivomme että kynnys opintojen aloittamiseen olisi mahdollisimman matalalla.

P: Kyllä näin on. Maailmalta on viestitetty, että MOOCeissa on ollut melko suuri keskeyttämisaste. Usein kysymyksessä on massiivinen verkko-kurssi, johon ei ole liitetty mukaan yhteisöllistä oppimista. Nyt on kyseessä pehmeän alan cMOOC. Oikeita vastauksia ei juuri ole vaan asiat voidaan tehdä oikein ja oppia monella eri tapaa. Siksi verkkokurssin tehtävätkään eivät voi olla oikein – väärin –tyyppisiä tehtäviä, jonka vastaukset automaattisesti korjataan. Hieman karrikoiden siis.

cMOOCit kiinnostavat uudehkona avoimen oppimisen tapana. Myös luultavasti keskeyttävät osallistujat ovat tervetulleita. Jokaisella osallistujalla on oma motiivinsa osallistua ja jollekin se voi olla yleiskäsitys siitä, kuinka olemme cMOOCit toteuttaneet, ja jollekin toiselle uuden oppiminen.

Voiko nyt suorittaa yhden kurssin – ja jatkaa myöhemmin eli tuleeko näitä vielä lisää?

M: On mahdollista, että cMOOC-kursseja on tulevaisuudessakin, mutta tästä ei vielä tiedetä tarkemmin.

P: Myöhemmin keväällä tulee uudelleen ainakin cMOOC 1 eli johdatus digitaaliseen työotteeseen. Syksy on vielä avoinna. Keräämme kokemuksia, joiden perusteella suuntaamme jatkoa. En oikein usko, että tämä tähän jäisi.

Kurssit ovat ilmaisia. Miten tämä on mahdollista? Kuka ne maksaa?

M: cMOOC-opinnoille on ominaista se, että ne ovat maksuttomia. Digitaalisen nuorisotyön cMOOCeissa ei siis ole maksuja, ja myös todistus on mahdollista saada ilman maksua. Distanssi-opintojen taustalla on Humakin ja Metropolian kehittämishanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

P: Distanssi-hankkeelle, cMOOCien suunnitteluun ja toteutukseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustus lukuvuodelle 2015-2016. Kiitos siitä.

Kevään 2016 Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kokonaisuus

  • cMOOC 1: 1.2.-6.3.2016 Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön (1 op.)
  • cMOOC 2: 14.3.-10.4.2016 Digitaalinen osallisuus ja toimijuus nuorisotyössä (1 op.)
  • cMOOC 3: 11.4.-8.5.2016 Digitaalinen kohtaaminen ja dialogisuus nuorisotyössä (1 op.)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://distanssi.humak.fi