Raaseporin linna

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Aalto-yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä opetuksen ja sitä tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jalostamisessa sekä yhteisestä verkottumisesta ja näkyvyydestä. Sopimus on esimerkki duaalimallin toimivuudesta, joka yhdistää yliopistotasoisen huipputieteen ja ammattikorkeakoulun käytännönläheisyyden.

Humakin ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitoksen 19.10.2016 allekirjoittamassa sopimuksessa yhteistyöstä painotetaan tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen sekä kehittämistoiminnan välistä yhteyttä. Käytännössä sopimus linjaa jo aiemmin käynnistyneen yhteistyön tiivistämistä ja monialaisten verkostojen laajempaa hyödyntämistä.

Humakin ja Aallon välinen yhteistyö painottuu kulttuurituotantoon ja kulttuurin välittäjätoimintaan sekä tulkkaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen ja kommunikaatioasiantuntijuuteen. Tavoitteena on rakentaa täysin uudenlainen tutkimusyhteisö, joka vahvistaa molempien toiminnan vaikuttavuutta. Varsinkin julkaisutoiminnan ja tieteen ja kulttuurin popularisoinnin sekä uusien digitaalisten ratkaisujen osalta yhteistyö tulee rikkomaan rajoja. 

3D mallinnus
Historian hahmojen mallintamista 3D:ksi. Kuva: Aalto ja Humak.

Tiede ja kulttuuri lyövät kättä

Yhteistyötä käynnistetään rakentamalla uudenlainen digitaalisuuden kokeilualusta, jonne Aalto tuo viimeisimmän tutkimustiedon ja teknologian ja johon Humak tuottaa käytännön soveltavaa työtä ja siihen liittyvää osaamistaan. Yhteistyösopimus avaa oven pitkäjänteiselle yhteistyölle, jossa hyödynnetään entistä tehokkaammin kumppanien opetus-, tutkimus- ja laiteresursseja.

”Oy Suomi Ab:n kannalta on paras ratkaisu, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut hyödyntävät yhdessä mm. digitaalisuuden, kolmiulotteisuuden, virtuaalisuuden ja robotiikan tuottaen uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita yhteiskunnan käyttöön”, kertoo mittauksen ja mallinnuksen professori Hannu Hyyppä Aalto-yliopistosta.

Humakin rehtori Tapio Huttula korostaa yhteistyötä myös duaalimallin näkökulmasta: “Duaalimalli mahdollistaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä erinomaisen yhteistyön, jossa molemmat voivat tuoda toimintansa parhaat osat yhteen ja tuottaa yhteiskunnallisesti todella vaikuttavia tuloksia.”

Humak mukaan huippututkimukseen Aalto-yliopiston kanssa

Humakin ja Aallon välisen yhteistyön tuloksissa yhdistyvät turvallisuus- ja koulutusnäkökulmat, mutta myös ajattelun ja tiedon jalostuminen. Uudet muuntautumiskykyiset palvelukonseptit yhdessä virtuaalisuuden ja fyysisyyden kanssa luovat uutta liiketoimintaa ja lisäävät tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista.

Humakille avautuu yhteistyön myötä mahdollisuus hyödyntää Suomen Akatemian Laserkeilauksen huippuyksikön osaamista esimerkiksi yhteisen 3D-alustan ja tekemisen pohjana. Digitalisointi avaa uusia mahdollisuuksia elämyksiin, liikkumiseen, oppimiseen ja kommunikointiin vaikkapa erityisryhmien kanssa, joista Humakilla on erityistä osaamista mm. kuurojen ja kuulovammaisten yhteisöistä.

3D keilain
Kulttuurikohteet mallinnetaan itserakennetuilla liikkuvilla keilaimilla. Kuva: Hannu Hyyppä, Antero Kukko, Aalto ja Paikkatietokeskus.

Tulevaisuudessa tutkimuksen ja kehittämisen kohteiksi voi nousta vaikkapa robottiautojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä. Tarkat 3D-aineistot mahdollistavat informaation käytön päätöksenteon ja johtamisen tukena, olipa kyseessä älykkäät kaupungit, alueellinen kehittäminen, kulttuuritapahtumat tai vaikkapa älykäs liikkuminen.

”Haemme kumppaneidemme kanssa yllättäviä ja oivaltavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Meitä kiinnostaa vaikeiden ongelmien ratkominen toisiaan täydentävien osaamisten avulla – juuri tästä on kysymys yhteistyöstä myös Aallon kanssa”, kiteyttää Humakin innovaatiojohtaja Elina Ylikoski.

Lisätietoja:

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos

Rehtori Tapio Huttula, tapio.huttula@humak.fi
Innovaatiojohtaja Elina Ylikoski: 040 5509 393, elina.ylikoski@humak.fi

Professori Hannu Hyyppä, hannu.hyyppa@aalto.fi
Koordinaattori Marika Ahlavuo, 050 512 2509, marika.ahlavuo@aalto.fi

Artikkelin pääkuvassa Raaseporin linna kuvattuna robottikameralla Humakin ja Aallon yhteisessä hankkeessa. Kuva: Antero Kukko, Paikkatietokeskus ja Aalto. Etusivun nostokuva: Virtuaalisuus ja lisätty todellisuus mullistavat kokemukset. Kuva: Aalto ja Humak.

Tila 3D:ksi
Tilat voi muuntaa nopeasti 3 D:ksi. Kuva: Aalto MeMo.