Vaalipaneeli Turussa

-Päätimme osana kulttuuripolitiikan kurssia järjestää vaalipaneelin, kertovat turkulaiset kulttuurituottajaopiskelijat. – Halusimme näin eduskuntavaalien kynnyksellä selvittää, mitä ehdokkaat ajattelevat kulttuurista – sen saavutettavuudesta, rahoituksesta sekä alan koulutuksesta. Kulttuurialan opiskelijoita kiinnosti myös luovan alan yrittäjyys sekä vallankäyttö kulttuurialalla. Kuka määrittää millaista kulttuuripolitiikkaa tehdään?

Opiskelijoiden kulttuuripoliittinen projekti

Opiskelijat tarttuivat toimeen kurssivastaavan, lehtori Iina-Maria Piilisen ja yliopettaja Laura Päiviö-Häkämiehen kanssa. Vaalipaneeli toteutettiin yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus TAIKEn kanssa ja konsultiksi ja apujuontajaksi pyydettiin erityisasiantuntija Henri Terho.

Osa opiskelijoista kävi kuuntelemassa myös Suomen taitelijaseuran ja Suomen kirjailijaliiton vaalipaneelin Turun taidemuseossa. Opiskelijat nyökyttelivät osalle tavoitteista, mutta osin he olivat kriittisiä ja kyseenalaistavia suhteessa ’vanhaan jargoniin’ kuten he keskustelua kuvasivat.

Taiteen edistämiskeskus Taiken Turun toimipisteen erityisasiantuntija Henri Terho sparrasi opiskelijoita sisältöjen suunnittelusta toteutukseen. Lisäksi opiskelijat tutkivat eduskunnan vallassa olevaa päätöksentekoa huolella: muun muassa valtion budjetin ja menneen hallituskauden tavoitteet, opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamaa materiaalia, eri puolueiden vaaliohjelmat sekä eri taide- ja kulttuurialojen vaatimuslistat.

Viiden tiimin yhteistyö

Vaalipaneeli toteutettiin projektina; opiskelijaporukka jaettiin viiteen ryhmään, jotka vastasivat tapahtuman sisällöstä.

Vaalipaneeli
Tuotantovalmisteluja Turun AMK:n tiloissa ICT-talon aulassa

Yksi tiimi otti yhteyttä ehdokkaisiin ja oli myös paikalla toivottamassa heidät tervetulleiksi tilaisuuteen, toinen tiimi otti vastuulleen tapahtuman markkinoinin ja perusti vaalipaneelille omat facebook-sivut, teki flayereita ja vastasi tapahtuman visuaalisesta ilmeestä.

Ohjelmatiimi puolestaan huolehti paikalle ICT-talon aulaan äänentoiston ja teknikon, neuvottelivat lainattavat kalusteet ja roudasivat ne paikalle.

Striimaustiimi oli yhteyksissä Humakin viestintäpäällikkö Jarmo Röksään ja hoiti livekuvauksen Humakin verkon kautta kaikkien kiinnostuneiden ulottuville.

Sisältötiimi vastasi vaalipaneelin kysymyksistä, muokkasi uutterasti materiaalista juuri tätä vuosikurssia kiinnostavia aiheita kuten ”Uskallanko alkaa yrittäjäksi?”,Onko kaupallisuus kulttuurille uhka vai mahdollisuus” tai ”Miten kulttuurin rahoitusta pitäisi mielestäsi edistää?”

Palaute: Parhaiten toteutettu vaalipaneeli aikoihin

Sisältötiimin jäsen Anna-Kaisa Hacklin kertoi, että projekti oli mielenkiintoinen ja sisältötiimin keskustelut hedelmällisiä. Ehdokkaat olivat selkeästi kulttuurialan osaajia ja siitä tuli hyvä fiilis sekä turvatumpi olo oman ammatin kannalta.

Vaalipaneelin tallennuksesta vastanneen striimaustiimin Hanna Suominen puolestaan painotti, että puolueiden vaaliohjelmien tutkiminen auttoi hahmottamaan puolueiden eroja ja sitä millaisia arvoja ne ajavat. Myös ehdokkaiden näkemykset kulttuurin tilanteesta ja sen kehittämiseen tarvittavista toimista tulivat selkeämmin esille.

Markkinointiryhmän jäsen Salla Suokko mainitsi vaalipaneelin järjestämisessä antoisinta olleen lisäopin kulttuuripolitiikasta sekä kokemuksen siitä, että pääsi itse vaikuttamaan asioihin.

Juontajana opiskelijakollegansa Riina Halmeen kanssa toiminut Emmi Elonen koki juontamisen miellyttäväksi koska paneeli oli hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu. Emmi kehui, että koko kurssin osaaminen näkyi lopputuloksessa. Kiitosta tuli sekä panelisteilta että Taiken Henri Terholta. Terho totesikin tilaisuuden päätteeksi, että tämä taisi olla parhaiten tuotettu vaalipaneeli, johon hän on aikoihin osallistunut.

Vaalipaneeli löytyy myös opiskelijoiden koostamana videotallenteena osoitteesta

https://www.facebook.com/events/618405941944118/permalink/632064130578299/

Aiheesta lisää:

Mitä puolueiden eduskuntavaaliohjelmat lupaavat ja mistä ne vaikenevat? Lehtori Jari Hoffrén tarkastelee blogissaan kulttuurialan toimijoiden hallitusohjelmatavoitteita ja eduskuntapuolueiden eduskuntavaaliohjelmia.

https://www.humak.fi/blogit/toiveita-ja-lupauksia-taide-ja-kulttuuri-tavoitteissa-ja-vaaliohjelmissa/

 

https://minedu.fi/kulttuuri

https://www.cupore.fi/fi/

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/kuntien-kulttuuripalvelut

https://www.taike.fi/fi/etusivu

http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kysy-kohderyhmien-kulttuuripalveluista

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/765-tervetuloa-mukaan-kulttuuristrategiatyon-alueellisiin-tyopajoihin

 

Teksti FM, lehtori Iina-Maria Piilinen ja FT, yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies
Kuvat: Salla Suokko