Hurrikaani keräsi Valkeaan Taloon Haagaan Humakin alojen ammattilaisia ja opiskelijoita.

Humakin alumneille ja opiskelijoille kohdennettu ura- ja rekrytointitapahtuma Hurrikaani 2019 kokosi Helsingin TKI-keskus (Ilkka) -tiloihin reilut sata järjestö- ja nuorisotyön, tulkkausalan ja kulttuurialan toimijaa. Järjestelyjen päävastuu oli alumnitoiminnan kehittämisestä vastaavilla Humakin monimuoto-opiskelijoilla.

Tapahtuma alkoi vuorovaikutteisena seminaarina ja jatkui messutapahtumana. Iltapäivällä työpajoissa keskityttiin muuan muassa oman osaamisen sanoittamiseen, ihmisoikeuksiin ja moninaisuuden kohtaamiseen.

Osaamista kannattaa haastaa ja sanallistaa

Päivän teemoiksi nousivat joustavien opintopolkujen hyödyntäminen, työllistymisen tukeminen ja alumnitoiminnan liittäminen näkyväksi osaksi opiskelijan opintopolkua. Humakin osaamisperustaiset opetussuunnitelmat on laadittu runkomalleihin perustuviksi ja niissä on lehtori Tarja Nymanin mukaan huomioitu tulevaisuuden työelämän tarpeet, joustavuus, jatkuva oppiminen ja mahdollisuus kohdentaa opintoja erilaisiin työelämän  oppimisympäristöihin. Olennaista on opiskelijan kyky sanoittaa omaa osaamisprofiiliaan. Pedagogisessa kehittämistyössä kuuluvat parhaimmillaan niin opiskelijoiden, alumnien kuin työelämänkin äänet. Aiemman osaamisen tunnistamisessa tunnustetaan myös työelämässä opittuja taitoja, joita todentavia osaamisen näyttöjä edellytetään opiskelijoilta. Nyman korosti, että työharjoitteluissa kannattaa haastaa oma ammatillinen osaaminen.

Opiskelijan kannatta kokeilla eri tehtäviä omien mukavuusaluiden ulkopuolelta ja oppia ylittämään myös epävarmuutta. Tähän näkemykseen yhtyivät myös valmistuneet alumnit. Nykyään ei valmistuta vain tiettyyn tutkintonimikkeeseen, vaan työelämään.

Alumni tukevat opintopolullaan kulkevaa

Alumnit antoivat neuvoja ja vinkkeja nykyisille opiskelijoille. Ensimmäisestä päivästä lähtien opiskelijat ovat toistensa kolleegoja ja osa suurta porukkaa, jossa alumnit voivat tarjota voimavaroja myös jaksamiselle. Alumnit tarjosivat neuvoja myös ajanjaksoille, jolloin opiskelumotivaatio on kadoksissa ja jaksaminen tiukalla. Humakin tapa nähdä opiskelija yksilönä muistetaan lämmöllä. Yksilöllisyys, ideat opintopolulle, jokaisen osaamisen kannustaminen ja valmentajan kyky nähdä opiskelijassa asioita, joita hän ei itse tunnista, koettiin tärkeinä motivaattoreina. Oppiminen on kognitiivinen ja emotionaalinen prosessi, tunnetukea tarvitaan tiedollisten ohjauksen rinnalla.

Alumnit neuvoivat opiskelijoita tekemään tehtävät ajoissa ja lupasivat, että moni opittu asia konkretisoituu käytännössä vasta työelämässä. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä erilaisiin harjoittelu- ja työpaikkoihin sekä tutustumaan alan ihmisiin. Kokeilut eri työtehtävistä tai ammattillisista suuntautumisista voi tehdä turvallisesti harjoitteluissa opintojen aikana. Opintojen alussa ei tarvitse tietää kaikkea tai tehdä lopullisia päätöksiä, oma polku rakentuu aikanaan.

Opitut taidot ja työelämä kohtaavat arkityössä

Hurrikaanin parikymmentä näytteilleasettajaa rekrytoivat opiskelijoita ja kertoivat toiminnastaan. Kulttuurituotannosta valmistunut Susanna Salokannel toimii tapahtumatuotannon ja tiedotuksen suunnittelijana Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:ssä. Järjestö etsii harjoittelijaa tapahtumatuotantoon ja tiedotukseen. Yhdistys järjestää toistakymmentä tapahtumaa vuodessa, perhepäiviä ja kesällä Kaustisille on tulossa kuuloalalle suunnattu Tunne musiikki -tapahtuma. Yhteistyötä tehdään mm. Kuurojen liiton kanssa. Susanna on päässyt tutustumaan myös poikkiammatillisuuteen. Yhdistys käyttää tapahtumissaan tulkkeja ja esimies on yhteisöpedagogi. Susannalle tapahtumatuotanto on ominta toimintaa. “Kuvailisin työtäni merkitykselliseksi ja järjestetyt tapaamiset ovat tärkeitä perheille. On ihana kuulla miten tapahtumien aikana ihmiset hyrisee”, toteaa Susanna.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on Humakille harjoittelupaikka ja monelle valmistuneelle työpaikka. Yhteisöpedagogin loppuvaiheen opintoja suorittava Santtu Silventoinen kertoi opiskelijoille MLL:n paikallisyhdistysten, piiritoimistojen ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Santulle työkokemusta keskusjärjestön toimistossa on kertynyt lähes neljä vuotta. Santut opinnot ovat suuntautuneet järjestötyöhön, joka sopii jäsenverkostotyöhön ja “jokapaikan höylän” -tehtäviin, kuten “nyrkki silmään”.

Tulkkausalan työpaikkoja esitteli muun muassa VIA, jossa tulkit kertoivat myös kilpailutuksen vaikutuksesta työllistymiseen. Valmistumisajankohta saattaa vaikuttaa siihen, koska pääsee mukaan Kelan kilpailuttamisrytmiin. Seminaarissa otettiin esiin, että opiskelijan kannattaa ajatella laajasti tulkin työtä. Harjoittelupaikkaa kannattaa yritysten lisäksi etsiä muualtakin, kuten taiteen parista. Humakista valmistuu nykyään tulkkeja niin viittomakielen tulkkaukseen kuin puhevammaisten tulkkaukseen ja viittomakommunikaatio-ohjaukseen.

Alumnitoimintaa edistetään kehittämistoimilla

Tapahtumassa Humak sai hyvää evästystä opiskelijoiden kaipaamaan uravalmennukseen ja alumnitoiminnan kehittämiseen. Tuura-hanke ja käynnistetyt alumnitoiminnan kehittämistoimet vievät toivottua kehitystä oikeaan suuntaan.

Oletko alumnimme ja haluat tehdä alaasi tunnetummaksi? – Toimi nyt

Lähde mukaan Nuori 2019 x HUMAK -somekampanjaan, jonka tarkoituksena on nostaa esiin Humakin nuorisotyössä vaikuttavia alumniamme ja heidän ajatuksiaan nuorisoalan yhteistyöstä. Vastaa lomakkeen muutamaan kysymykseen, ota itsestäsi selfie ja vaikuta siihen, että yhteisöpedagogit tunnetaan nuorisoalalla entistäkin paremmin!

Linkki Google-lomakkeeseen löytyy tästä:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DwM11FwvReIh6s_ifSJBAgAEmKCHGbWDTXFztHr_JagYeg/viewform