Alumnitoiminta on vuorovaikutusta valmistuneiden ja ammattikorkeakoulun välillä – esittelyssä tuore Humakin alumnityöryhmä

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Humakin alumnitoiminta perustuu osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen sekä vuorovaikutukseen. Alumnitoiminta on alumnien, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun vuoropuhelua, joka antaa toisilleen lisäarvoa työhön ja kehittämiseen. Yhtenä yhteistyön muotona ovat tilaisuudet, kuten tuleva alumnitapaaminen 26.4.2022 Jyväskylässä. 

Humakin alumnit eli tutkinnosta valmistuneet, voivat ilmoittautua alumnikehittäjäryhmään ja tilata alumniuutiskirjeen sekä päivittää tietonsa Humakin alumnirekisteriin. Myös henkilöstöstä on nimetty koulutusten ja vahvuusalojen edustajat alumnitoiminnan kehittämiseen.

Esittelemme uutisessa vuoden 2022 alussa kokoontuneen Humakin henkilökunnan alumnityöryhmän jäsenet, jotka osaltaan koordinoivat alumnitoimintaa omalla vahvuusalallaan.

Oranssipohjainen bannerikuva, jossa kahden miehen ja neljän naisen kuvat ja graafinen leijakuva.

Humakin alumnityöryhmä esittäytyy

Liisa Halkosaari (tulkkikoulutus)

Olen tulkkikoulutuksen lehtori Helsingistä. Opetan tulkkausta ja jonkin verran myös viittomakieltä – sekä suomalaista että suomenruotsalaista. Toimin Helsingin osalta tulkkikoulutuksen amk-tutkintovastaavana sekä vastaan kansainvälisestä EUMASLI-yhteistutkinnosta. Omia opintoja olen tehnyt muualla; olen itse innokas alumni Diakissa, Jyväskylän yliopistossa ja Haaga-Heliassa. Humakin alumnitoiminnassa innostaa ihan vaan jo yhteys entisiin opiskelijoihin, mutta myös mahdollisuus kuulla kentältä niitä kriittisiäkin huomioita, joilla koulutuksen kehittämisessä on tärkeä osa. 

Paula Kostia (kulttuurituotanto)

Olen kulttuurituotannon lehtori Kauniaisista. Olen Humakin alumni ja taustani on klassisen musiikin kentällä. Opetuksen lisäksi teen paljon hanketyötä. Aloitin alumnityöryhmässä tammikuussa 22 ja odotan innolla, mitä kaikkea mielenkiintoista yhteistyötä keksimmekään, tapaamisiin alumniaamukahveilla!

Tero Lämsä (seikkailukasvatus, Bachelor in Adventure and Outdoor Education)

Moi olen Tero Lämsä, seikkailukasvatuksen lehtori ja tiimivastaava. Opetustehtäväni painottuvat kansainväliseen Bachelor in Adventure and Outdoor Education –yhteisöpedagogikoulutukseen, lisäksi erilaiset esihenkilö- ja kehittämistehtävät haukkaavat ison osan työajastani.  

Sanna Nieminen (yhteisöpedagogikoulutus)

Moi olen Niemisen Sanna ja toimin lehtorina yhteisöpedagogikoulutuksen verkkotutkinnossa. Humakin alumnitoimintaa olen kehittänyt alumnikoordinaattorina vuodesta 2018.  Olen myös itse yhteisöpedagogi alumni. Alumnitoiminnassa näen tärkeänä alumnien aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden. Humakin alumnit ovatkin mukana toiminnassa asiantuntijoina ja toimijoina. Tätä tuemme viestinnän avulla, joka lisää koulusalojen näkyvyyttä yhteiskunnassa. Koen että osallistuus ja toimijuus tekevät Humakilaisesta alumnitoiminnasta uniikkia. 

Minna Rajalin (yhteisöpedagogikoulutus)

Moi! Olen tuplayhteisöpedagogi (AMK+YAMK) Minna ja työskentelen yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorina Jyväskylän alueyksikössä. Olen myös tiimivastaava ja koulutusalan jatkuvan oppimisen koordinaattorina. Alumnitoiminnan monipuolisuus ilahduttaa: pääsen tapaamaan opiskelukavereita ja verkostoitumaan sekä kehittämään Humakin ja alumnien yhteistyötä. Ollaan yhteyksissä! 

Jarmo Röksä (viestintä)

Olen Jarmo Röksä, Humakin viestintäpäällikkö. Olemme Humakin viestinnässä mukana alumnitoiminnassa viestijänä solmukohdassa alumnityöryhmän ja alumnien välissä. Parhaita hetkiä meillä viestinnässä on, kun mediaseuranta bongaa esiin kentältä alumneidemme kuulumisia ja saamme viestinnän sähköpostiin spontaanisti viestin urastaan kertovilta alumneilta. Nämä tarinat ovat meille tärkeitä. Ne kiinnostavat myös teitä alumneja, sillä ne ovat luetuimpia sisältöjä alumniuutiskirjeessämme. Lisäksi ne kiinnostavat opiskelijoitamme, sillä ne antavat kuvan siitä, mihin Humakista valmistuminen johtaa työmarkkinoilla ja millaisia jatko-opiskelumahdollisuuksia tutkintoihimme voi yhdistää. Kiitos tarinoistanne!

Marika Stam (viestintä)

Olen Marika Stam ja toimin suunnittelijana Humakin viestinnässä. Työpisteeni sijaitsee Kauniaisissa. Olen myös tupla-Humak -alumni eli Kulttuurituottaja AMK ja ylempi AMK. Olen ollut mukana Humakin alumnitoiminnassa jo vuosia, aiemman toimineen Humakin alumniyhdistyksenkin aikana. Alumnitoimintaan liittyen kirjoitan Humakin verkkosivuille alumnien uratarinoita ja toimitan alumniuutiskirjettä. Viestinnässä otamme mielellämme vastaan alumnien uutisia, kuulemme uratarinoita ja seuraamme Humakista valmistuneiden etenemistä sekä vinkkaamme alumneille Humakin ajankohtaisista kuulumisista. Ollaan yhteyksissä!

Teksti: Marika Stam ja alumnityöryhmä.
Kuvat: Tero Lämsä kuva: Rupak Maharjan, Paula Kostia kuva: Nina Luostarinen.

Vaakabanneri, jossa tekstinä ja kuvituksena vierekkäin vasemmalta oikealle HUMAK oranssi sydän ja Alumnit.