eBoss kehittää nuorten hyvinvointia kehittäviä menetelmiä Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue lisää hankkeen blogista

Keski-Suomessa panostetaan toisen asteen ammattioppilaitosten opiskelijoiden hyvinvointiin. Humak on mukana  eBoss-hankkeessa, jossa nuoret pääsevät osallistumaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviin valmennuksiin. Kevääseen 2018 mennessä 150 nuorta pääsee puolen vuoden valmennusjaksoille, joissa heillä on mahdollisuus mm. kokeilla hyvinvointirannekkeen käyttämistä ja oppia hyödyntämään älypuhelinta tai tietokonetta hyvinvointinsa parantamisessa.

EU-rahoitteisessa eBoss -hankkeessa keskisuomalaiset korkeakoulut Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Humak kehittävät hyvinvointivalmennusta yhdessä Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sekä Keski-Suomen liikunta ry:n kanssa.

eBoss-hankkeen osallistujat

—Kohderyhmän valinta perustuu tiedolle, että epäterveellisiin elämäntapoihin liittyviä selviytymisen haasteita on todettu olevan erityisesti toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevilla, toteaa lehtori Tarja Jukkala, Humakin vastuuhenkilö eBoss-hankkeessa. —Tukemalla nuorten elämänhallintaa ja arkielämän taitoja sekä sosiaalista osallistumista vahvistetaan myös opiskelu- ja toimintakykyä. Hyvinvoivat nuoret suorittavat paremmin tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen.

Digivalmennuksessa hyödynnetään erilaisia virtuaaliympäristöjä

EBoss-hankkeessa kehitetään nuorten hyvinvointia tukevaa valmennusmallia, ja testataan sitä käytännössä.

Valmennuksissa kehitetään uudenlaisia, nuorten hyvinvointia lisääviä menetelmiä ja kerätään niihin liittyvää tutkimus- sekä käyttäjäkokemustietoa. Eri teemoja sisältävien kontaktivalmennusten lisäksi eBoss -valmennus toteutuu digi- ja mobiilivalmennuksena. Digivalmennus toteutetaan täysin verkkopohjaisena, ja siinä hyödynnetään erilaisia virtuaaliympäristöjä.

Mobiilivalmennuksessa testataan elämäntapoja edistäviä ja minäpystyvyyttä vahvistavia älypuhelimiin soveltuvia, ilmaisia ja edullisia applikaatioita.

Valmennusryhmiä on neljällä paikkakunnalla: Jyväskylässä Jyväskylän Kotitalousoppilaitoksen opiskelijoita, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoita, jonka ryhmät ovat Äänekoskella, Viitasaarella ja Saarijärvellä.

Pussasitko törkysuuta?
Tarja Jukkala kevään innovaatiopäivässä

Humak on vahva nuorisotyön ja vertaisohjaajuuden osaaja

Näistä ryhmistä valitaan lisäksi 12 nuorta vertaisohjaajaksi osaan valmennuksista, kertoo Humakin vastuuhenkilö eBoss-hankkeessa, lehtori Tarja Jukkala – Humakin panos on tässä tärkeä, onhan meillä vahva osaaminen nuorisotyöstä ja vertaisohjaajuudesta.

Hankkeesta saadaan Humakin opiskelijoille opinnäytetyöaiheita, jotka kehittävät toimialaamme, kertoo Jukkala, jonka aiheita valmennuksissa ovat mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet.

Lisätietoja eBoss-hankkeesta:

Projektipäällikkö Maaret Rutanen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
maaret.rutanen@jamk.fi

Lehtori Tarja Jukkala
Humanistinen ammattikorkeakoulu
tarja.jukkala@humak.fi

http://blogit.jamk.fi/eboss/

Kuvassa etusivulla: vasemmalta Tarja Jukkala Humak, Merja Kurunsaari Jamk ja Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunta.
Valokuvat Maaret Rutanen