Tunnelmamuotoilua AMK-kirjastopäivillä Liittyviä tiedostoja

Avoin tiede ja tutkimus sekä palvelumuotoilu olivat Jyväskylässä 13. – 15.6. 2016 pidettyjen AMK-kirjastopäivien pääteemoja. Lähes 200 osanottajaa kokoontui tutkailemaan tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tapahtuman järjestivät yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja Humak.

AMK-kirjastoilla on uudenlainen rooli, kun synnytetään uutta korkeakoulua, totesivat rehtorit Jussi Halttunen JAMKista ja Tapio Huttula Humakista. – Tämä tarkoittaa ohjauksellista ja pedagogista interventiota oppimisprosessiin eli tiedon integrointia ammattikorkeakoulujen pääprosesseihin. Uusi kirjastojärjestelmä antaa tähänkin mahdollisuuksia.

AMK-kirjastoväki yhdessä
Luento tulevaisuuden kirjastosta

Murros haastaa avoimuuteen

Yhteistyötä tekevillä AMK-kirjastoilla on uudenlainen rooli tilanteessa, jossa avoimuus on yhä tärkeämpi kehitystekijä. Informaatikko Jaana Latvanen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta puhui avoimen TKI-toiminnan puolesta

—Julkisella rahoituksella tuotetun tiedon tulee olla kaikkien vapaasti saatavilla. Latvasen mukaan avoimuudesta hyötyvät kaikki. Se lisää muun muassa tutkimuksen ja TKI-toiminnan näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja hallittavuutta sekä edistää yritysten innovaatioita. – Avoimuus lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia ja verkostoitumista sekä todennäköisyyttä tulla viitatuksi.

Latvanen on tarkastellut valtakunnallisessa ATT-hankkeessa ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan käytäntöjä ja avoimuutta. Hankkeessa tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että avoimuuden esteitä ovat useimmiten osaamisen, ohjeistuksen ja tukipalveluiden puute. Koulutusta tullaankin järjestämään. Tavoitteena on avoimuuden saaminen osaksi arkirutiineja niin opiskelijoilla, opettajilla, TKI-henkilöillä kuin sidosryhmä- ja yritysyhteistyössä.

Pergamenttihallin hienot puitteet Kirjastopäivien iltajuhlalle
#AMK-kirjastopaivat – Iltajuhlan Kankaan alueen pergamenttihallissa tuotti Humakin opiskelija Laura-Kaisa Eteläaho. Kuvaaja: Matti Partanen

Tarinat ja tunnelmamuotoilu

Ajankohtaisista palvelumuotoilun ja tunnelmamuotoilun käsitteistä keskusteltiin vilkkaasti asiantuntija Juha Tuulaniemen (JAMK) ja kokemusvalmentaja Marjo Rantasen innostavien puheenvuorojen pohjalta.

—Kirjastot eivät voi käpertyä vain hyllyjen väliin luetteloimaan painettua aineistoa, vaan ne osallistuvat uudenlaisen korkeakoulun kehittämiseen, toteaa asiantuntija Kauko Maskulainen Humakista. – Palvelumuotoilussa on kyse helppokäyttöisyydestä, 24/7 saatavuudesta ja siitä, että informaatikot tuntevat henkilökohtaisesti asiakkaansa – ainakin melkein kaikki.

—”Digiuskontunnustus” edellyttää Maskulaisen mukaan reagointia muutokseen. —Vaaditaan tietokantojen käyttöliittymien oheen uusia yhteyksiä opiskelijoihin ja opetus- sekä TKI-henkilökuntaan. Opiskelijoiden tulee kasvattaa yleissivistystään ja henkilökunnan diginatiivien ominaisuuksia. – Kirjastojen tulisi löytää uusia polkuja tälle sivistykselliselle ja ammatilliselle alustalle, jota hallinnoimme.

Kauko Maskulainen pitää tärkeänä sitä että palvelulla on kasvot. Esimerkiksi Humakin TKI-Akselissa kirjastopalvelut on sijoitettu osaksi oppimis- ja opetusympäristöjä, ja jatkuva helppo saatavuus on näin varmistettu. Myös verkon kautta pyritään saamaan palveluita mahdollisimman lähelle tasapuolisesti eri alueyksiköiden opiskelijoiden ja henkilökunnan saataville.

Illallinen pitkän ruokapöydän ääressää
Kankaan Pergamenttihalli antoi juhlavat puitteet AMK-kirjastoväen tapaamiselle

Thinking out of the Box

Jyväskylässä on saatu tuloksia hakemalla uusia näkökulmia. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti eri kirjastosektorien välillä sekä AMK- että yliopistokirjastojen kuin yleisten kirjastojen kanssa. Rajoja ylitetään kaikilla tasoilla. Esimerkiksi vuonna 2017 Jyväskylässä järjestettävien valtakunnallisten kirjastopäivien suunnitteluryhmässä on edustettuna koko Jyväskylän kirjastosektori.

—Näissä esimerkeissä näkyy mielestäni Out of the Box -ajattelu: ei pärjätä jos toimitaan vain omassa boxissa – ja tällainen – ja vielä korkeimpiakin aitoja ylittävä yhteistyö luo monenlaista lisäarvoa, toteaa Maskulainen tyytyväisenä hyvin onnistuneiden kirjastopäivien jälkeen.

Teksti: Auli Rossi ja Tuula Johansson

Kuvat: Auli Rossi ja Matti Partanen

 

Lue lisää

Tutustu tarkemmin kirjastopäivien esitysten sisältöihin ja tapahtuman yhteistyökumppaneihin.

AMK-kirjastopäivät 2016