AMK-valintakokeet päättyneet, tulokset julkaistaan 15.7. mennessä

Kukkakuva, jossa kiitetään hakijoita ja valintakokeisiimme osallistuneita, ei vuosilukua.

Torstaina päättyneisiin AMK-valintakokeisiin osallistui yli 18 000 hakijaa. Valtakunnallisesti kokeisiin kutsutuista yli 21 000 hakijasta osallistui 85,5 prosenttia. Tulos on hyvä, sillä yleensä ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin on osallistunut noin 70 prosenttia hakijoista. Humakin tiistaista keskiviikkoon  järjestettyihin valintakokeisiin osallistui 76% kutsutuista hakijoista.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kaikki Humakin valintakokeisiin osallistuneet kutsuttiin kokeeseen Helsinkiin. Humakin kaikille kampuksille yhteinen valintakoe järjestettiin TKI-keskus (Ilkka) Haagassa 23.-24.6.2020.

Kokeeseen matkustaneet suhtautuivat valintakoejärjestelyihin positiivisella asenteella.

– Osallistujamäärä oli tilanne huomioon ottaen erittäin hyvä. Kokeeseen osallistui hakijoita kaikkialta Suomesta, kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Noora Ahti.

Turvallisuusnäkökulmat huomioitiin tarkoin

Turvallisuusnäkökohdat otettiin kokeissa huomioon sen kaikissa vaiheissa. Hakijat otettiin vastaan suojavarusteissa turvavälit huomioiden sekä saavuttaessa paikalle että itse koetilanteessa.

Hakijat saivat mahdollisuuden käyttää heille tarjottuja kasvomaskeja ja heidät ohjattiin kokeeseen käsienpesupisteen kautta ja käyttössä olivat myös käsidesit.

– Kokeeseen osallistuneelle henkilöstölle kollegoiden tapaaminen ennen kesävapaata oli mukava mahdollisuus tavata työkavereita, joita ei poikkeustilanteen aikana oltu nähty. Henki oli iloinen ja positiivinen, Ahti summaa tunnelmista Humakissa.

Arene ry tiedotti valintakokeiden valtakunnallisesta onnistumisesta

AMK-valintakokeen toinen vaihe järjestettiin tällä viikolla ammattikorkeakoulujen 36 eri kampuksella ympäri maata. Ammattikorkeakoulut olivat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti. Toisen vaiheen AMK-valintakoe suoritettiin ammattikorkeakoulujen tiloissa, valvotuissa olosuhteissa.

Yhteisellä AMK-valintakokeella haettiin eri alojen AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin 22 eri ammattikorkeakouluun.

AMK-valintakokeiden aikana on havaittu, että enintään reilulla tuhannella hakijalla on puuttunut yksittäinen koeosio kokeesta. Näissä tapauksissa tilanne tullaan korjaamaan hakijan eduksi niin, että lopullisessa opiskelijavalinnassa käytetään 1. vaiheen valintakokeen tulosta kyseisen osion osalta. Kyseessä ei ole ollut tekninen ongelma koejärjestelmässä tai Opintopolku.fi -palvelussa.

Kevään yhteishaussa ammattikorkeakouluihin oli 92 000 hakijaa, jotka tavoittelivat 24 600 opiskelupaikkaa 22 eri ammattikorkeakouluissa. Hakijoista yli 62 000 osallistui ensimmäisen vaiheen valintakokeeseen, jolla koronatilanteen vuoksi karsittiin hakijajoukkoa toisen vaiheen kokeeseen.

Ammattikorkeakoulut joutuivat koronaepidemian vuoksi tekemään muutoksia opiskelijavalintoihin. Kaksivaiheiseen kokeeseen päädyttiin, koska korkeakoulut eivät pitäneet perusteltuna valita opiskelijoita valvomattoman etäkokeen perusteella. Todistusvalintaa ei ammattikorkeakouluissa lisätty.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7. Hyväksyttyjen tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta 22.7. mennessä.

Teksti: Humak-viestintä ja Arene ry-tiedote 25.6.2020