Humakin toimipisteet

Humakin Jyväskylän alueyksikön lukuvuoden avajaisjuhlassa 11.9.2015 puhunut rehtori Tapio Huttula korosti korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kehittämispanoksen merkitystä nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa.

”Odotuksia on paljon – samalla kun resurssit ovat pienenemässä merkittävästi. Koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat kuitenkin lähes ainoita välineitä, joilla voimme vaikuttaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tilanteeseen. Ammattikorkeakouluilla on näillä alueilla paljon annettavaa,” vakuutti Huttula.

Huttulan mukaan ammattikorkeakoulujen vahvuus on siinä, että ne pystyvät tuottamaan lisäarvoa syvällä työelämässä tapahtuvassa kehittämistyössä. Yhdessä työelämän toimijoiden kanssa ne tuottavat uutta osaamista ja tietoa suoraan  työelämän tarpeisiin. Tiedonsiirto on verkostoissa välitöntä ja tehokasta.

Humak toimii yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Huttula kertoi, että Humakissa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäminen on nousemassa keskeiseksi yhteiseksi nimittäjäksi. Se näkyy hyvin myös Jyväskylän yksikön toiminnassa, missä Humak kouluttaa järjestötyön ja nuorisotyön asiantuntijoina toimivia yhteisöpedagogeja sekä kulttuurituottajia.

Järjestösektorilla Humak osallistuu mm. järjestöjen roolin kehittämistyöhön hyvinvointipalvelujen tuottajina sekä järjestötoimijoiden työhyvinvoinnin ja mentoroinnin kehittämiseen.

Nuorisotyön kentällä hyvinvointityötä ovat ehkäisevä työ ja yhteisöllisyyden rakentaminen nuorten kasvuympäristöissä. Erityisen tärkeänä Huttula pitää koulussa tehtävää nuorisotyötä.

Tilausta taiteen välitysverkostollehvvt_tatu_kyykyssa_v1

”Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke Jyväskylässä on hyvä esimerkki yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisestä”, kertoi Huttula. ”Hanke kokoaa taiteilijat, kulttuurituottajat ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhteen miettimään, miten kulttuurin hyvinvointivaikutuksia voidaan lisätä.”

Tavoitteena on luoda taiteen välitysverkosto ja sille pysyvä toimintamalli. Humakin vetämässä hankkeessa ovat mukana mm. Jyväskylän yliopisto ja kaupunki sekä Taiteen edistämiskeskus.

”Tällaiselle toiminnalle näyttää olevan selvä tilaus” kertoi Huttula. ”Verkoston ensimmäiseen täydennyskoulutukseen haki kolminkertainen määrä hakijoita paikkoihin nähden.”

Opiskelijoille opintopisteitä avajaisjuhlasta

Syyskuun alussa opintonsa aloittaneet 19 kulttuurituottaja (AMK)- ja 45 yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelijat pääsivät heti ensimmäisinä opiskelupäivinään tutustumaan humakilaiseen opiskelutyyliin eli asioita opitaan tekemällä. He suunnittelivat ja toteuttivat lukukauden avajaisten ohjelman osana puheviestinnän opintoja.

Opiskelijat saavat opintopisteitä avajaisjuhlan tuottamisesta
MC Keventäjät vauhdissa Humakin Jyväskylän yksikön avajaisjuhlassa.
Lukuvuosi alkoi opiskelijoiden suunnittelemassa juhlassa
Avajaisjuhlat jatkuivat Korpilahden yläkoulun kentällä perinteisellä jalkapallopelillä uudet vs henkilökunta. Pelin teemana on Antiikin Kreikka. Järjestäjinä liikuntatutorit