Humakin toimipisteet

Rahoitusmalli ja tutkintokatot säätelevät autonomian rajoja ja antavat OKM:lle työkalun strategiseen ohjaukseen, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamasta ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnista. Strategiarahoituksen jakoperusteita pidetään ammattikorkeakouluissa epäselvinä ja heikosti läpinäkyvinä.

Arviointitulosten mukaan nykyisen rahoitusmallin katsotaan lisänneen ministeriön ohjausvaltaa. Samalla raportointi ministeriölle on lisääntynyt. Tämän nähdään kaventavan korkeakoulun autonomiaa suhteessa ministeriöön.

Vuosina 2014-2015 toteutetun uudistuksen tavoitteena oli lisätä ammattikorkeakoulun edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin tarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen johdon yleinen näkemys on, että laskeva rahoitus on vesittänyt uudistuksen tuomia mahdollisuuksia.

-Osassa ammattikorkeakouluja on jouduttu keskittymään ”selviytymiseen” ja leikkausten tuomiin säästöpaineisiin, kertovat arviointitulokset.

Vaikuttavin osa ammattikorkeakoulu-uudistusta oli siirtyminen sataprosenttisesti tuloksellisuutta mittaavaan rahoitusmalliin. Rahoitusmallin uudistuksen sekä vuosien 2012-2018 koulutusleikkausten ja rahoituksen indeksijäädytysten vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus on laskenut viidenneksen vuodesta 2012. Uudistuksen toimeenpanon aikana valtion perus- ja strategiarahoitus väheni 41 miljoonaa euroa eli viisi prosenttia vuosina 2015-2017.

 

Lue uutinen kokonaisuudessaan Arenen verkkosivuilla >>