Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta jatkoi kasvua – Riippuvuus EU-rahoituksesta suurta

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

 

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 107 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 miljoona euroa.

Kaikkiaan ammattikorkeakoulut käyttivät TKI-toimintaan 181 miljoonaa euroa, Oma rahoitus huomioiden toiminta kasvoi 14 miljoonalla eurolla eli 8 prosenttia vuodesta 2017.

” Ulkopuolisen rahoituksen kasvu yli 10 miljoonalla eurolla on ilahduttavaa”, kommentoi Arenen varapuheenjohtaja Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo on Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja.

Kasvu näkyy myös TKI-hankkeiden, kumppanuuksien ja hankehenkilöstön määrissä.

Ulkopuolisia kumppaneita oli mukana yli 13 100, joista yli puolet oli yrityksiä.

“Ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminta kohdistuu yritysten hyväksi ja toimintaa tehdään yhdessä yritysten kanssa”, rehtori Raivo muistuttaa.

Yritysten lisäksi kumppaneina on korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kohdistuu tuotteiden ja palveluiden sekä työelämän toimintatapojen kehittämiseen. Yritysten lisäksi yhteistyötä tehdään julkisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Riippuvuus EU-rahoituksesta suurta

Vuoden 2015 jälkeen TKI-toiminnan kasvu on perustunut yli 35 miljoonalla eurolla kasvaneeseen EU-rahoitukseen.

Viime vuonna ulkopuolisesta rahoituksesta 60 % tuli EU:lta. Merkittävimmät EU-lähteet olivat Euroopan aluekehitysrahasto (26 M€) ja Euroopan sosiaalirahasto (22 M€)

“EU:n ohjelmakauden vaihtuminen vuonna 2021 voi tarkoittaa notkahdusta rahoituksessa”, Raivo pelkää.

Tiedotteen liite.pdf

**

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joiden toiminnasta TKI-toiminta muodostaa viidesosan. Se on käytännönläheistä yritystoiminnan ja työelämän kehittämistä, mikä sisältää usein tuotteiden ja palveluiden sekä yritysten toimintatapojen ja osaamisen kehittämistä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen tehtävä vuodesta 2003. Tehtävä laajeni myös innovaatiotoimintaan vuoden 2015 alusta.

Yhteystiedot

Petri Raivo
Rehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
+358 50 310 9749
petri.raivo@karelia.fi

Petri Lempinen
Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi