Ammattikorkeakoulut eivät lämpene lyhyttutkinnoille

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Ammattikorkeakoulut eivät lämpene lyhyille korkeakoulututkinnoille, joita esitettiin tänään julkaistussa OECD:n jatkuvan oppimisen raportissa.

OECD suosittelee ammattikorkeakouluihin tietyille aloille lyhyitä korkeakoulututkintoja, joiden suorittaminen kestäisi vuoden. Vastaavia esityksiä on tehty aikaisemminkin, mutta eivät ole edenneet työelämän kysynnän puuttuessa.

– Maailman osaavinta kansakuntaa ei rakenneta koulutustasoa madaltamalla, esitystä arvioi toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.

Ajatus koulutusten lyhentämisestä sopii huonosti tulevaisuuden kuvaan, jonka mukaan työelämässä tarvitaan nykyistä enemmän korkeakoulutettuja. Tämä on keskeinen havainto niin Opetushallituksen kuin elinkeinoelämän järjestöjen ennakointityöstä.

OECD:n raportti nostaa esiin tarpeen elinikäisen ohjauksen järjestämälle, koska ihmisten on vaikea löytää itselleen sopivia opintomahdollisuuksia. Arenen mukaan esitys uusista tutkinto- tai koulutusrakenteista tekisi järjestelmästä entistä vaikeamman tavalliselle ihmiselle.

Avointa koulutustarjontaa on jo lisätty

Ammattikorkeakoulut ovat jo tunnistaneet tarpeen lisätä lyhytkestoisia ja joustavia oppimisen mahdollisuuksia. Tähän ovat ohjanneet myös rahoitusjärjestelmän muutokset, jotka kannustavat erityisesti avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjoamiseen.

– Avoin ammattikorkeakoulutus on tarjolla kaikille aiemmasta koulutustasosta riippumatta, Lempinen muistuttaa. Avointa väylää voi päästä myös tutkintoa suorittamaan.

Korkeakoulujen ongelmana on, että niiltä vaaditaan nykyisellä rahoituksella lisää tutkintoja ja lisää jatkuvan oppimisen tarjontaa.

– Korkeakoulujen tehtävät lisääntyvät, mutta rahoitus ei, Lempinen kommentoi happamana tulevaisuuden näkymiä.

Tänään julkaistu raportti Continuous Learning in Working Life in Finland (linkki ulkoisille sivuille) kokoaa ansiokkaasti yhteen Suomessa aikuiskoulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta käytyä keskustelua.

– Uudet ajatukset ja avaukset jäivät raportissa vähäisiksi, Lempinen harmittelee.

Erityisesti työelämän rooli oppimisen paikkana ja mahdollistajana jäi vähemmälle huomiolle muodolliseen koulutusjärjestelmään kohdistuvassa raportissa.

Lisätietoja: 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, petri.lempinen@arene.fi, 0407 667 805