Ammattikorkeakoulut ovat valmiita yli 2000 lisäopiskelijaan

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Ammattikorkeakoulut voivat ottaa yli 2000 opiskelijaa suunniteltua enemmän aloittamaan opintonsa jo ensi syksynä, mikäli koulutuksen laajentamiseen löytyy rahoitus seuraavasta lisätalousarviosta. Arvio perustuu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen korkeakouluista keräämiin tietoihin.

– ”Tämä tarkoittaisi 10 prosentin lisäystä syksyn aloittajamäärään, sillä kevään toisessa yhteishaussa on auki 20 666 aloituspaikkaa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin”, laskee Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Lisäpaikat tulisivat nyt haussa olevien paikkojen päälle.

Arene kysyi viime viikolla ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia lisätä pikaisesti aloituspaikkoja vastauksena koronaepidemiaan. Arviot perustuvat kevään yhteishaun hakijamääriin.

Valmiutta aloituspaikkojen lisäämiseen löytyy käytännössä kaikista ammattikorkeakouluista, mutta se edellyttää pikaista tietoa lisärahoituksesta. Tieto lisärahoituksesta pitäisi saada kesäkuun alkupuolella.

“Aikataulu on erittäin kireä koulutuksen laajentamiseksi jo elokuun lopulla”, Lempinen korostaa.

Opiskelijamäärien nopea lisäämistä on esitetty keinona vastata koronaepidemian myötä pahenevaan nuorisotyöttömyyteen.

Arene muistuttaa, että työelämässä tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän korkeakoulutettuja.

Kyselyn mukaan suurimmat lisäykset olisi mahdollista tehdä liiketalouden, sosiaali- ja terveysalojen sekä tekniikan koulutuksiin. Kyselyyn vastasi 17 ammattikorkeakoulua, joista kaikilla on mahdollisuus lisätä yhteensä noin 1930 aloituspaikkaa yhteishaussa jo ilmoitettuun.

Aika investoida opiskelemiseen

Opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa maksaa yhteiskunnalle noin 8000 euroa vuodessa ja korkeakouluopiskelijan opintotuki on 252,76 kuukaudessa. Lukuvuoden (9 kk) opinnot maksavat siis noin 10300 euroa.

Kelan maksama työttömyysetuus on 724 €/kk ilman korotuksia. Vuodessa tämä tekee 8700 euroa.

Investoimalla 1600 euroa opiskelijaksi siirtyvää työtöntä nuorta tarjotaan hänelle mahdollisuus hankkia ammatti, joka työllistää tulevina vuosina.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
toiminnanjohtaja
Petri Lempinen