sanapilvi hankkeista Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue raportti

Ammattikorkeakoulujen vaikuttavia TKI-hankkeita esitellään raportissa Innovaatioita ja osaamista työelämään.  Arene on saanut ammattikorkeakouluilta raporttia varten tiedot 89 hankkeesta.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on käytännönläheistä ja monimuotoista. Tuotekehitys on tyypillistä – ammattikorkeakoulut tuottavat uutta tietoa soveltavalla tutkimuksella.

Ammattikorkeakoulut ovat myös vahvoja yhteiskunnallisten palveluiden kehittäjiä. TKI-toimintaan liittyy yhä useammin myös työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen.

Arenen raportti nostaa tarkasteluun kahdeksan vaikuttavaa hanketta

Merkittävä osa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin korkeakoulut hakevat ulkopuolista rahoitusta.

TKI-toiminta on hyvin monimuotoista, käytännöllistä ja lähellä työelämäkumppaneiden ja muiden hyötyjien tarpeita. Ammattikorkeakoulut ovat myös vahvoja yhteiskunnallisten palveluiden kehittäjiä,

Raportissa esitellään tarkemmin kahdeksan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta.  Niissä koordinaattoreja olivat DIAK, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, OAMK ja Turun AMK.

Humakin Visual Sign News vaikuttavimpien hankkeiden joukossa

Humakin Visual Sign News on  yksi raportissa esiteltävistä hankkeista. Siinä kehitetään uutispalvelua eurooppalaisille lukutaidottomille kuuroille.

-Arene halusi esitellä monipuolisesti ammattikorkeakoulujen vaikuttavia TKI-hankkeita. Visual Sign News valikoitui mukaan sen ainutlaatuisuuden johdosta, kertoo Humakin innovaatiopäällikkö Mikko Äärynen. – Ensimmäistä kertaa maailmassa on luotu uutispalvelu, niille kuuroille, jotka eivät osaa lukea tai eivät osaa oman maansa viittomakieltä. -On vaikea kuvitella millaista olisi elää maailmassa, jossa ei ole mahdollisuutta päästä tiedonlähteille ilman selkeää kuvaa maailman menosta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. kertoo Äärynen.- Tällaisia kuuroja on Euroopan alueella satojatuhansia.

TKI-toiminta on strategisesti johdettua

Raportissa tunnistetaan TKI-toiminnan vahvuudeksi keskittyminen ammattikorkeakoulujen strategioiden mukaisesti painoaloihin.

-Ammattikorkeakouluilla on strategiset painoalat, joihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy. Ne  on valittu alueen elinkeinoelämän tarpeiden ja yhteiskunnallisten haasteiden perusteella.

-Erityispiirteenä on opiskelijoiden osallistuminen toimintaan osana opintoja, työharjoitteluja ja opinnäytetöiden suorittamista, Raivo korostaa

Lue raportti:

Innovaatioita ja osaamista TKI-raportti