AMK-päiviltä Tampereelta

Suomen talouden tilanne ja yhteiskunnan muutos edellyttävät korkeakouluilta, tiedelaitoksilta sekä työ- ja elinkeinoelämältä rohkeita ratkaisuja ja uutta osaamista. Ammattikorkeakoulujen verkosto on vuosien aikana hitsautunut koko maan kattavaksi dynaamiseksi toimijaksi, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Erityisesti työ- ja elinkeinoelämän uudistamisessa suomalaisten ammattikorkeakoulujen toimintamalli on herättänyt kiinnostusta.  Tuoreessa Unescon tilastossa ilmenee, että suomalaiset korkeakoulut ovat kärjessä korkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä.

Ammattikorkeakoulutuksen vetovoima on jatkunut voimakkaana myös hakijoiden keskuudessa

Kokonaisuudessaan korkeakoulujen hakijamäärät olivat tänä syksynä 9 % korkeammat kuin edellisenä vuonna. Koko korkeakoulukentässä eniten hakijoita oli ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveys-, sekä liikunta-alalle.

Ammattikorkeakoulut ovat viimeisten vuosien aikana osallistuneet mittaviin yhteiskunnallisiin taloustalkoisiin. Toiminnan rahoitusta on leikattu keskimäärin 20 %, joka tarkoittaa n. 200 miljonaa euroa valtakunnan tasolla. –”Leikkaukset ovat olleet hyvin haastavia, mutta ne ovat samalla uudistaneet ja tehostaneet ammattikorkeakoulujen toimintaa. Kun leikkaukset jatkuvat on aika luoda kunnollinen linjaus suomalaisen korkeakoulutuksen ja – tutkimuksen suuntaviivoista”, Arenen uusi puheenjohtajan rehtori Tapio Varmolan sanoo.

Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti uudistamassa työ- ja elinkeinoelämää. ”Tässä on vahvuutena myös se, että ammatillisen toisen asteen opintopolku ammattikorkeakouluihin on vahva ja toimiva. Yritysyhteistyön perustaidot opitaan ammatillisessa koulutuksessa ja niitä edelleen vahvistetaan ja syvennetään ammattikorkeakoulutuksessa” kertoo puheenjohtaja Tapio Varmola.

Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen kantavana voimana osaaminen ja verkostot

Suomessa korkeakoulukouluilta vaaditaan tulevina vuosina rakenteellista uudistumista, työnjakoa ja profilointia. Suomen ammattikorkeakoulujen omistajat ja rehtorit kokoontuivat syyskokoukseen 18. – 20.11.2015. Seminaarissa käsiteltiin ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja strategista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja eri toimijoiden kesken.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita vastaamaan uudella tavalla ammatilliseen osaamiseen perustuvan korkeakoululaitoksen kehittymiseen. Arenen RAKE-selvitys valmistuu tammikuussa 2016 ja siinä tuodaan esille tilastoaineistoon ja strategisiin valintoihin perustuvaa tilannekuvaa ammattikorkeakouluista ja suomalaisesta korkeakoulukentästä. ”Se vauhdittaa keskustelua korkeakoulukentällä” toteaa puheenjohtaja Tapio Varmola. 

Humakin rehtori Tapio Huttula jatkaa Arene ry:n hallituksessa

Syyskokouksessa valittiin myös Arene ry:n uusi hallitus (ks. etusivun nostokuva), jonka jäseniä ovat puheenjohtajaksi valittu rehtori Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, rehtori Jussi Halttunen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, rehtori Tapio Huttula Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, rehtori Riitta Konkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta, rehtori Petri Raivo Karelia-ammattikorkeakoulusta ja rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:

Arene ry puheenjohtaja 1.1.2016 alkaen, rehtori Tapio Varmola, gsm 040-8304100
Arene ry puheenjohtaja, rehtori Markku Lahtinen, gsm 050-5246525
Arene ry toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, gsm 0400-293545