Arene ry: Ammattikorkeakouluilta osaamislupaus työmarkkinoille

Suuri harmaa lintu lentää vauhdikkaasti.

Tiedote Arene ry

Arenen rehtorikokous on hyväksynyt uudet tutkintokoulutuksen yhteiset osaamiskuvaukset. Kaikille ammattikorkeakoulututkinnon saaville halutaan antaa vahvat taidot pärjätä muuttuvilla työmarkkinoilla. Osaamisessa korostuvat vielä nykyistäkin enemmän kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja monikulttuurisuuteen liittyvät taidot.

Ammattikorkeakoulujen edelliset yhteiset kompetenssit olivat vuodelta 2010. Kompetenssien päivittäminen linkittyy vuonna 2020 käynnistyneeseen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työhön, jonka myötä myös korkeakoulujen opetussuunnitelmat päivitetään.

– Ammattikorkeakouluille on kunnia-asia, että valmistuvalla on tulevaisuuden työelämän edellyttämät osaamiset. Yhdessä tekemämme työ varmistaa osaltaan koulutuksen laatua koko maassa, kertoo Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, rehtori Jouni Koski.

Kompetensseilla kuvataan niitä asioita, joita ammattikorkeakoulujen tulisi sisällyttää tutkintokoulutuksiinsa. Esitetyt yhteiset kompetenssit kattavat ammattikorkeakoulujen alemmat sekä ylemmät tutkinnot. Kompetenssit ovat ammattikorkeakoulujen yhteisesti hyväksymä kansallinen suositus, jota ammattikorkeakoulut voivat soveltaa ja muokata omien tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaisesti.

– Uudet yhteiset kompetenssit palvelevat aidosti ammattikorkeakoulujen opetustyötä ja opiskelijoiden oppimista. Ne luovat vahvan yhteisen perustan ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyölle, Koski toteaa

Yhteisten kompetenssien päivitystyöstä vastasi ryhmä, jossa toimivat Pekka Auvinen Karelia-ammattikorkeakoulusta, Eveliina Asikainen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Anu Hakonen Haaga-Helia -ammattikorkeakoulusta, Päivi Marjanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Pekka Risku Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Saija Silvennoinen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..