Strategiatyöpaja kokosi Humakin yhteistyökumppanit pohtimaan, millainen on tulkki 2015

Me emme tulevaisuudessa palvele asiakasryhmiä, vaan erilaisia asiakkaita erilaisine tarpeineen, kiteytettiin yksilöllistyvän toimintaympäristön vaateet Humakin viittomakieli- ja tulkkausalan strategiatyöpajassa Valkeassa talossa. -Tulkin tulee osata käyttää ammattitaitoaan soljuvasti tilanteesta ja asiakkaasta toiseen. Myös tulkkikouluttajien tulee kehittää tarjontaansa niin, että perustutkinnon ja täydennyskoulutuksen eri yhdistelmillä on mahdollista rakentaa monipuolinen osaaminen.

Työpajassa etsittiin yhdessä työelämän edustajien kanssa polkuja kohti vuotta 2025. Paikalla olivat tulkkausalan tärkeimmät yhteistyökumppanit. Ammatin ja koulutuksen toimintaympäristön muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä keskustelemassa oli tulkkausalan keskeisten organisaatioiden johtajia sekä tulkkeja ja muita asiantuntijoita.

Tilaisuus liittyi Humakin strategian uudistamisprosessiin, joka aloitettiin syksyllä 2014, ja tarkoitus on, että hallitus vahvistaa strategian joulukuussa 2015.

Tulkki 2025 on monitaituri
Teknologia ei tee tulkkeja tarpeettomiksi vaan antaa mahdollisuuden keskittyä ihmisten kanssa olemiseen, pohdiskelee pöytäseurue (Eeva Salmi (vas.) toimitusjohtaja Timo Heiskala Evantia Oy, erityisasiantuntija Sirpa Laurén Kuuloliitosta sekä kirjoitustulkki Riitta Loippo

Yhteistyö- ja viestintätaitoja tarvitaan entistä enemmän

—Tilaisuus oli koulutuksen järjestäjille erittäin antoisa, toteaa Humakin tulkkausalan johtaja Eeva Salmi. Tulevaisuudessa on suuria haasteita, mutta myös paljon mahdollisuuksia ja innostavia näkymiä. Tulkkien viestintä- ja kommunikaatio-osaamista tarvitaan laajalti yhteiskunnassa – tulkit tulevat sijoittumaan myös muihin kuin perinteisiin tulkin tehtäviin. Teknologia tulee muuttamaan joitain tulkkauksen osa-alueita, mutta myös vuorovaikutus ja kohtaaminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Vaikka erilaiset teknologiset sovellukset tulevat avuksi, ne eivät suinkaan tee tulkkeja tarpeettomiksi, vaan antavat mahdollisuuden keskittyä asiakaspalveluun.

#Tulkki 2025 - Asiakkaiden tarpeet yksilöllistyvät
Millainen on #tulkki 2025? Tulkkausalan strategiaseiminaari pohtii ammatin ja koulutuksen tulevaisuutta. Etualalla asiantuntija Petri Katajarinne (vas.) Nuori Yrittäjyys ry:stä , rehtori Tapio Huttula Humakista ja tulkkikoordinaattori Ulla-Maija Haapanen Jyväskylän yliopistosta sekä TKI-päällikkö Mikko Äärynen Humakista.

Tulkkien asiakkaat ovat yhä vanhempia ja koulutetumpia

Tulkkien työmarkkinat jatkavat muuntautumistaan. Vuonna 2025 tulkkien asiakkaat ovat aiempaa heterogeenisempi joukko. He ovat yleisen väestönkehityksen myötä aiempaa ikääntyneempiä ja koulutetumpia, osittain asiakkaissa on aiempaa enemmän maahanmuuttajia.

Tulkkien kyky yhdistellä erilaisia tietoja ja taitoja korostuu, ja työelämä tarvitsee entistä moniulotteisempia osaamiskombinaatioita.

Tulkki 2025 - ammatti vaatii monialaista osaamista
Vuonna 2025 tulkit tarvitsevat yhä enemmän sosiaalisia taitoja, toteavat koulutussuunnittelija Helka Luttinen Humakista (vas.), koordinaattori Marianne Rintala LapCi ry ja asiantuntija Virpi Yiannakou Tykoteekki.

 

Kouluttajana Humakin tulisi kyetä ennakoimaan ja vastaamaan suoraan kentän muuttuviin tarpeisiin. Perustutkinnon tuottamaa perusosaamista täydentämässä tarjolla tulisi olla erilaisia, joustavia vaihtoehtoja lisäkoulutukseen.

Eeva Salmen mielestä tulkkien monitaituruus korostuu, mutta olennaista on myös kehittää edelleen koulutuksen pohjana olevaa viittomakielentulkin ammattiosaamista. Viittomakielinen väestö ikääntyy, mutta ikääntyvä väestö on aiempaa koulutetumpaa ja aktiivisempaa. Vain korkeatasoinen kielellinen ja kulttuurinen osaaminen voi taata tulkin ammatin ytimessä olevaa yhdenvertaisuuden tavoitetta.

Tulkki 2025 Vuorovaikutus ja kohtaaminen tulevat yhä tärkeämmiksi
Tulkkausta tarvitaan, jotta saavutettaisiin yhdenvertaisuus, korostaa toimitusjohtaja Outi Huusko, Viittomakielialan Osuuskunta Viasta (oik.). Häntä kuuntelevat toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitosta (vas.), tulkki Reeta Ahosilta Puhevammaisten tulkit ry:stä, tilaisuuden tulkit Sandra Aaltonen ja Ari Savulahti sekä yliopettaja Liisa Martikainen Humakista.