Avoimen AMKin kevään kursseille ehtii vielä ilmoittautumaan – työttömien ja lomautettujen maksuttomien kurssien etu voimassa 2.1. asti

Valkoinen pilkullinen lintu lentää.

Loppuvuodelle ja alkavan vuoden ensimmäisille päiville kohdistuu monien Humakin avoimen ammattikorkeakoulun kurssi-ilmoittautumisten määräaikoja. Työttömille ja lomautetuille tarjottu etu maksuttomiin avoimen AMKin opintoihin päättyy 2.1.2022.

Vielä ehtii ilmoittautumaan alkuvuonna 2022 käynnistyville avoimen AMKin kursseille. Opetustarjontaa on monipuolisesti tarjolla niin AMK-tutkintojen tarjonnasta kuin Ylempi AMK -koulutuksista (YAMK). Kursseja on tarjolla suomeksi ja englanniksi sekä ruotsiksi.

Yksittäisten kurssien lisäksi voi valita jonkin teeman yhteyteen koostettuja opintokokonaisuuksia ja tutkintotavoitteisempia polkuopintoja.

Työttömien ja lomautettujen etua maksuttomiin kursseihin ehtii hyödyntämään vielä 2.1. asti

Humak tarjoaa vielä 2.1. asti maksuttoman kurssi-ilmoittautumisen työttömille ja kokoaikaisesti lomautetuille avoimen AMKin opintoihinsa. Oikeutettuja maksuttomiin opintoihin ovat ilmoittautumishetkellä suomalaisen sosiaaliturvan piirissä olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut (hyväksytään todistuksella työnhaun voimassaolosta, jossa koodi 02, 03 ,05, 06, 07 ja 08).

Maksutonta on koko avoimen AMK:n verkkokaupasta löytyvä opintotarjonta, paitsi seikkailukastatuksen osaamiskokonaisuudet (Seikkailukasvatus taso 1, 2 ja 3) ja seikkailukasvatuksen lähiopetusta sisältävät opintojaksot.

Maksuttomuus koskee uusia ilmoittautumisia, jotka tehdään viimeistään 2.1.2022. Muina aikoina myönnämme työttömille ja lomautetuille 50 % alennuksen. HUOM! Mikäli suunnittelet opintoja ollessasi työttömänä työnhakijana, ole aina ensin yhteydessä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Oranssipohjainen banneri, mustalla tekstillä ja graafisella kiikarilla katsovan piirroshahmon kuvalla, vielä ehtii ilmoittautua avoimeen AMKiin tekstillä.

Loppuvuonna päättyvät kurssi-ilmoittautumispäivät

Ilmoittaudu viimeistään 29.12.

Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/digitaaliset-toimintaymparistot-kevat/
Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurin-ja-taiteen-tuntemus-kevat/
Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurin-tuotannollinen-ymparisto-osaamiskokonaisuus/
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/johtaminen-ja-tyoyhteisotaidot-kevat/

Ilmoittaudu viimeistään 31.12.

Kulttuurituottaja (YAMK) -polkuopinnot 15 op (Verkko-opinnot) https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurituottaja-yamk-polkuopinnot-kevat/
Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/jarjestot-kestavaa-tulevaisuutta-rakentamassa-kevat
Järjestöjohtaminen (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/jarjestojohtaminen-kevat/
Uutta luovaa järjestöosaamista (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/uutta-luovaa-jarjestoosaamista-kevat
Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK) https://kauppa.humak.fi/tuote/kehity-jarjestotyon-tulevaisuuden-tekijana-osaamiskokonaisuus

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.

Kevätlukukauden 2022 opintojaksojen ilmoittautumispäiviä päättymässä tammikuun ensimmäisinä päivinä

Ilmoittaudu viimeistään 2.1.

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5op https://kauppa.humak.fi/tuote/ihmisoikeudet-ja-moninaisuuden-kohtaaminen-kevat/
Innovaatiotoiminta 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/innovaatiotoiminta-kevat/
Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/liiketoiminnan-perusteet-luovilla-aloilla-osaamiskokonaisuus/
Markkinointi 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/markkinointi-kevat/
Mångfald i samhället 5 sp https://kauppa.humak.fi/tuote/mangfald-i-samhallet-varen/
Työsuhdeasiat 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/tyosuhdeasiat-kevat/

Ilmoittaudu viimeistään 3.1.

Community educators as adventure education experts 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/community-educators-as-adventure-education-experts-spring/
Suomen kieli ja viestintä 5op https://kauppa.humak.fi/tuote/suomen-kieli-ja-viestinta-kevat/
Experiential learning and society (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/experiential-learning-and-society-spring

Tammikuun muut viimeiset ilmoittautumipäivät kurssille

Organisaation muutostarpeisiin vastaaminen 30 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/organisaation-muutostarpeisiin-vastaaminen-30-op-osaamiskokonaisuus/ 6.1.2022
Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/palvelumuotoilu-yamk-kevat/ 6.1.2022
Nuorisotyön arki muutoksessa (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/nuorisotyon-arki-muutoksessa-kevat/ 7.1.2022
Nuorisotyö nyt 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK) https://kauppa.humak.fi/tuote/nuorisotyo-nyt-osaamiskokonaisuus/ 7.1.2022
Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/yhteiskunnallinen-viestinta-ja-sosiaalinen-markkinointi-yamk-kevat/ 9.1.2022
Tulevaisuuden ennakointi (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/tulevaisuuden-ennakointi-yamk-kevat/ 9.1.2022
Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/vapaaehtoisten-rekrytointi-perehdyttaminen-motivointi-seka-tyonohjaus-vapaaehtoiskoordinaattorin-tukena/ 9.1.2022
Yhteisöjen kehittäminen (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/yhteisojen-kehittaminen-yamk-kevat/ 9.1.2022
Esimiestyö ja johtaminen (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/esimiestyo-ja-johtaminen-yamk-kevat/ 10.1.2022
Työyhteisöjen kehittäjä työelämän kehittäjänä 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK) https://kauppa.humak.fi/tuote/kehity-jarjestotyon-tulevaisuuden-tekijana-osaamiskokonaisuus 10.1.2022
Mediataidot 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/mediataidot-kevat/ 13.1.2022
Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/soveltavaa-taidetta-osaamiskokonaisuus/ 13.1.2022
Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/soveltavan-taiteen-palvelumuotoilu-kevat/ 13.1.2022
Tuottajan viestintätaidot 10 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/tuottajan-viestintataidot-osaamiskokonaisuus/ 13.1.2022
COSM 1: Cultural Organisation & Sustainability Management 5 ECTS https://kauppa.humak.fi/tuote/cosm-1-cultural-organisation-sustainability-management-spring/ 14.1.2022
Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) 15 ECTS https://kauppa.humak.fi/tuote/culture-organization-sustainability-management-cosm/ 14.1.2022
Kulttuurituotannon perusteet 10 op https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurituotannon-perusteet-kevat/ 16.1.2022
Työurat muuttuvassa työelämässä (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/tyourat-muuttuvassa-tyoelamassa-kevat 16.1.2022
Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/kulttuurituottajan-taloussalkku-luovien-alojen-talouden-ja-rahoituksen-perusteet-osaamiskokonaisuus/ 23.1.2022
Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/taloussuunnittelu-ja-hallinto-kevat/ 23.1.2022
Viitotun puheen alkeet 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/viitotun-puheen-alkeet-kevat/ 24.1.2022
Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus https://kauppa.humak.fi/tuote/seikkailukasvatus-taso1-osaamiskokonaisuus/ 25.1.2022
Webinaaripedagogiikka -yhteisöllisyyttä online-lähiopetukseen 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/webinaaripedagogiikka-yhteisollisyytta-online-lahiopetukseen-kevat/ 27.1.2022
Monimuotoinen yhteiskunta 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/monimuotoinen-yhteiskunta-kevat/ 30.1.2022
Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/viestinta-ja-kommunikaatio-osaaminen-kevat/ 30.1.2022
Finlandssvenskt teckenspråk (Suomenruotsalainen viittomakieli) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/finlandssvenskt-teckensprak-suomenruotsalainen-viittomakieli-varen/ 30.1.2022
Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät (YAMK) 5 op https://kauppa.humak.fi/tuote/tyoyhteison-kehittajan-moninaiset-toimintaymparistot-ja-menetelmat-kevat  31.1.2022

Huom!

Lisäksi lukuisiin muihin avoimen AMKin opintoihin keväällä ja kesällä on ilmoittautumisaikaa jäljellä vielä pitkin kevättä, moniin aina toukokuuhun asti.

Lisätietoja opinnoista, ilmoittautumisajankohdista ja maksuehdoista sekä alennuksista (työttömät, Humakin alumnit, eläkeläiset) saa verkkokaupastamme: kauppa.humak.fi.

Teksti: Marika Stam.

Päivitetty kurssitarjontaa 29.12.2021.

Lue myös:

Avoimessa AMKissa keväällä uusia yhteisöjen kehittämisen (ylempi AMK) -opintojaksoja ja -kokonaisuuksia