Lukkarinen, Nikkila ja Mylläri

Opiskelu Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa kasvatti huimasti suosiotaan vuonna 2015. Suoritettujen opintopisteiden määrä tuplaantui edellisvuodesta. Helmikuun lopussa julkaistujen tilastojen mukaan avoimessa amk:ssa suoritettiin yhteensä 2530 opintopistettä, näistä 1238 järjestö- ja nuorisotyön, 820 kulttuurituotannon ja 472 tulkkausalan koulutuksissa.

Eniten opintopistesuorituksia kertyi Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa. Avoimen amk:n suosion salaisuutta analysoivat seuraavassa yhteispedagogiikan opintoja ohjaavat lehtorit Sanna Lukkarinen, Juha Nikkilä ja Matti Pesola.

Opiskelu on itsenäistä ja vapaata

—Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opintoja itsenäisesti verkossa. Vapaa opiskelu innostaa ja motivoi opiskelijoita monella tavalla, kertoo Sanna Lukkarinen. —Opintoja voidaan suorittaa koko lukuvuoden ajan 1.8.-31.7. välisenä aikana.

Työssä käyville itsenäiset opinnot mahdollistavat opiskelun missä päin Suomea tahansa, sillä lähiopetusta näihin opintoihin ei sisälly, toteaa Lukkarinen. —Opintotarjonta on laaja: opinnoista on tarjolla lähdes kaikki tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot, lisäksi myös toisen vuoden opintoja. Suosituimpia opintojaksoja ovat yhteisöpedagogin yhteiset opinnot tutkinnon alkuvaiheesta.

Yhteisöpedagogien kurssit Top 5

  1. Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet
  2. Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet
  3. Elämänkulku, kasvu ja kehitys
  4. Nuorisopolitiikan ja nuorisotyön perusteet
  5. Yhteisöviestinnän perusteet

Opiskelusuunnitelma ja arviointi

Alkuohjaus on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun opinnot alkavat kiinnostaa, kertoo Sanna Lukkarinen. Yhdessä ohjaajan kanssa laaditaan opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan oma aiempi osaaminen. Silloin kartoitetaan ne opintojaksot, jotka opiskelijan kannattaa opiskella, vaikka aiempaa osaamista ja työkokemusta olisikin. Suunnitelmalla tähdätään jo aikaan tulevana tutkinto-opiskelijana, jolloin aiempaa osaamista voidaan ahotoida eli lukea hyväksi tutkinnon osana, sillä monelle avoimen opinnot toimivat väylänä ammattikorkeakouluopintoihin.

Lehtorit pitävät tärkeänä, että kaikkiin ohjauspyyntöihin ja tuen tarpeeseen vastataan nopeasti. Opintojaksojen arvioinnissa pyritään kannustavuuteen ja innostamaan opiskelun jatkamiseen. —”Käytämme sekä numeerista että laadullista palautetta, jolloin opiskelija näkee laajemmin sen miten tehtävä on onnistunut suhteessa tehtävänantoon”, lehtorit painottavat.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelijat ovat usein Humakiin ja opiskeluun tutustuvia melko nuoria aikuisia, jotka ovat ehkä jääneet vaille tutkinto-opiskelupaikkaa. On myös eri-ikäisiä alanvaihtajia ja niitä, jotka haluavat saada väyläopintojen kautta hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin, kertoo Juha Nikkilä.

Avoimen väyläopintojen kautta Humakiin tulevat ovat usein aivan huippuosaajia, jotka suorittavat avoimessa vähintään 60 opintopistettä, kertoo Matti Pesola. —”Tätä väylää on syytä tukea, koska tällöin näemme suoraan, millaisia opiskeluvalmiuksia näillä mahdollisilla tutkinto-opiskelijoilla on. Valintakokeessa sitä ei samalla tavalla pysty näkemään”.

Matti Pesola, joka ohjaa avoimessa mm. johtaminen ja työelämätaidot opintojaksoa, kertoo olevansa hyvin optimistinen Humakin avoimen amk:n suhteen. Hän ennustaa, että opintopistemäärä tulee jatkossa karttumaan yhä enemmän.

Jarmo, Matti ja Maria
Jarmo Röksä ja Matti Pesola jakavat Humakin avoimen lisäksi kiinnostuksen pubivisailuun. He ovat pubivisailun suomenmestareita vuodelta 2014. Kuvassa myös Maria Rautio.

Verkkokauppa on ollut menestys

Humakin elokuussa 2015 avaama verkkokauppa maksupalveluominaisuuksineen on yksi ensimmäisiä korkeakoulusektorilla Suomessa.  — “Jotain tulevasta suosiosta saattoi kertoa se, että vaikka olimme varautuneet suuriin liikennemääriin kaupan avautuessa, niin verkkokauppa hyytyi siitä huolimatta lähes 20 minuutiksi kunnes saimme lisättyä serverikapasiteettia”, kertoo verkkokauppa’suunnittelusta vastannut Humakin viestintäpäällikkö Jarmo Röksä.

Röksälle yksi syksyn huippukohdista oli Seikkailukasvatuksen opintokokonaisuuden myyntiin tulo verkkokauppaan. —”Se myytiiin loppuun alle viidessä minuutissa. Onneksi kuvasin myynnin aloituksen videolle. Siitä jäi meille hauska muisto. Nopein ehti kassalle muutamassa sekunnissa”. Röksän kuvaaman videon näet alla.

Humakin avoimen amk:n verkkokauppa on totetutettu yhteistyössä mainostoimisto Kanava.ton kanssa ja kauppa on integroitu verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmään WordPressiin.

Artikkelin pääkuva ja etusivun nostokuva: Syksyllä 2015 aloittanut opiskelija Heidi Mylläri (kesk) tutustui lukuvuonna 2014-2015 Humakiin avoimen amkin opintojaksolla ja haki sitten tutkinto-opiskelijaksi. Hänen mukaansa se oli hyvä tapa tutustua ammattikorkeakouluopintoihin. Mikäli hän ei olisi tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, hän olisi jatkanut opintoja avoimen amkimme puolella.