Avoin ammattikorkeakouluopetus avautuu lomautetuille ja työttömille, yrittäjille tukea rahoitushakemusten tekemiseen

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Ammattikorkeakoulut vastaavat koronakriisiin poistamalla avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksuja. Opintomahdollisuuksia avataan erityisesti lomautetuille ja työttömille. Lisäksi moni ammattikorkeakoulua tarjoaa yrityksille tukea rahoitushakemusten tekemiseen.

Päätöksen avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksuttomuudesta on tehnyt jo 20 ammattikorkeakoulua. Normaalisti avoimen opinnoista peritään 15 euroa opintopisteeltä.

Avaamalla opintotarjontaa ammattikorkeakoulut haluavat mahdollistaa ihmisille oman osaamisen kehittämisen, josta on hyötyä myös työnhaussa. Tarjolla on yksittäisiä opintojaksoja, mutta myös tutkintokoulutukseen johtavia polku- ja väyläopintoja. Opintojaksot suoritetaan lähes poikkeuksetta verkko-opintoina.

– Haluamme kutsua ihmiset talkoisiin nyt, kun olemme kotona. Nostetaan osaamistasoa ja tuodaan uudet taidot osaksi arkea, kun koronakriisi on ohi, rehtori Matti Sarén kommentoi KAMK:n toimia YLE:n haastattelussa 7. huhtikuuta.

– Nyt olemassa oleva osaaminen ei kanna läpi työuran. Omaa osaamista on syytä kartoittaa ja kehittää, ja nyt on siihen hyvä aika. Osaamisella ja sen jatkuvalla lisäämisellä yhteiskunta vastaa taloudellisen laman tuomaan haasteeseen, toteaa jatkuvan oppisen johtaja Pia-Mariana Toukkari Xamkista ammattikorkeakoulunsa verkkosivuilla.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella eri alojen ammattikorkeakouluopintoja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Vuoden 2019 alusta 25 vuotta täyttäneet työttömät ovat halutessaan voineet opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Apua yrityksille tukien hakemiseen

Lisäksi ainakin Centria, Haaga-Helia, Högskolan på Åland, KAMK, LAB, Turun ammattikorkeakoulu ja XAMK auttavat yrityksiä hakemaan kehitysrahoituksia, ja tarjoavat apua esimerkiksi Business Finlandin tai ELY-keskusten rahoitushakemusten täyttämisessä.

-Haluamme olla mukana tukemassa yrityksiä koronaepidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, Centria-ammattikorkeakoulu kertoo verkkosivuillaan.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa neuvontaa etäkokousten ja etätyövälineiden käyttöönottoon kolmannen sektorin toimijoille. Neuvontaa antavat Turun AMK:n tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijat ja tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat AMK:n henkilöstön tukemana.

Linkki Arenen uutiseen >>

Lisätietoja avoimen opinnoista ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta:

Lista päivitetty 21.4.2020 
Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK)
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu 
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada 
Yrkeshögskolan Novia