High ropes

Haluatko mukaan ainutlaatuiseen, uuteen seikkailukasvatuksen amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen? Vuoden 2018 yhteiushaussa (II haku päättyy 28.3.2018 kello 15) on mukana uusi englanniksi toteutettava yhteisöpedagogikoulutus, viralliselta nimeltään Bachelor of Humanities, Community Educator, Adventure and Outdoor Education (210 op) (Linkki koulutuksen sivuille: Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education). Kuten nimestä voit päätellä, tässä koulutuksessa ei istuta vain luokkahuoneessa. Ulkona tapahtuva oppiminen, esimerkiksi Lapin erämaavaelluksilla, on keskeinen osa opintoja.

Koulutus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa tutkintoon johtavana koulutuksena ja siinä hyödynnetään Humakin pitkää kokemusta seikkailukasvatuksen koulutus- ja kehittämistyössä. Seikkailukasvatus on jo vuosien ajan ollut yksi Humakin avoimen ammattikorkeakoulun suosituimpia ohjaamisen alan ammattilaisten täydennyskoulutuksia. Lisäksi seikkailukasvatus on ollut suosittua Humakiin tulevien Erasmus+ vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.

Katso esittelyvideo koulutuksesta yllä (YouTube, Humak)

Uudessa koulutuksessa voit oppia eri seikkailulajeja turvallisesti ja ohjatusti Humakin huippuvalmentajien opastuksella aidoissa ympäristöissä. Opintojen aikaiset matkat suuntautuvat niin Pohjois-Skandinavian jäätiköille kuin Saaristomeren kansallispuistoonkin. Koulutuksen tukikohtana sijaitsee Humakin Nurmijärven kampus.

Kokemuksellista oppimista aidoissa ympäristöissä

Seikkailukasvatuksessa oppiminen tapahtuu aidoissa ympäristöissä seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa opitaan käyttämään seikkailukasvatuksen eri lajeja turvallisesti erilaisten ryhmien ohjaamisen välineinä. Näitä voivat olla esimerkiksi erityistä huomiota vaativat nuoret, koululaisryhmät tai vaikkapa elämyksiä etsivät matkustavat aikuiset.

—Koulutuksessa hyödynnetään seikkailukasvatuksen eri menetelmiä monipuolisesti. Retkeily – ja vaellustaitoja harjoitellaan ensin kesäolosuhteissa ja myöhemmin opintojen edetessä myös talvilosuhteissa. Opiskelija pääsee mm. nukkumaan rakentamassaan lumiluolassa ja harjoittelemaan jäätiköllä köysistössä kulkemista, kertoo yliopettaja Anita Saaranen-Kauppinen opiskelustsa.

Retkeily- ja vaellustaidot luovat hyvän perustan turvalliselle luonnossa liikkumiselle ja jatkotaitojen kartuttamiselle. Opintoihin sisältyy myös vesistö- ja köysitoimintaa ja opiskelijan on mahdollista syventää lajitaitojansa näissä myös ohjaajan tasolle saakka.

Opintoihin liittyy toki myös matalamman intensiteetin aktiviteetteja kuten ryhmäyttäviä pelejä leikkejä ja erilaisia toiminnallisia harjoitteita. Opinnot on suunniteltu siten, että ne etenevät asteittain ja haastetaso kasvaa oppimiskokemusten myötä.

Seikkailukasvattaja on ohjaamisen ammattilainen

Vaikka opintojen aikana lajitaidot kehittyvät edistyneelle tasolle, koulutuksen tarkoituksena ei ole kouluttaa extreme-urheilijoita, vaan erilaisten asiakasryhmien turvalliseen ohjaamiseen koulutettuja ohjaamisen ammattilaisia.

—”Seikkailun ei välttämättä tarvitse tapahtua pohjois-norjalaisella jäätiköllä. Osaava seikkailukasvattaja pystyy luomaan seikkailullisen kokemuksen vaikkapa tavalliseen liikuntasaliin”, korostaa Humakin seikkailukasvatuksen pitkäaikainen lehtori Kai Lehtonen.

Alla olevalla videolla Kai Lehtonen kertoo seikkailukasvatuksesta ohjaamisen menetelmänä (uutinen jatkuu videon jälkeen)

Seikkailukasvatusta ei ole aikaisemmin ollut mahdollista opiskella tutkintoon saakka Suomessa. Maailmalla koulutusta on tarjolla useammassakin korkeakoulussa. Monet järjestöt ja koulutusorganisaatiot ovat järjestäneet vuosien varrella erilaisia seikkailu- ja elämyspedagogisia kursseja, mutta Humanistinen ammattikorkeakoulu on ainoa suomalainen korkeakoulu, joka on järjestänyt seikkailukasvatuksen koulutusta laajoina opintokokonaisuuksina.

Humakin avoimessa amk:ssa järjestämät Seikkailukasvatuksen opinnot, joiden seuraava ilmoittautumisajankohta on pian  (17.1. (1 taso) ja 7.2 (2 taso)), ovat olleet erittäin suosittuja kasvatus- ja matkailualan ammattilaisten parissa jo vuosien ajan.

Bachelor adventure and outdoor education
Seikkailukasvatuksen avoimen amk:n opiskelijoita lumivaelluksella Lapissa.

Uusi englanninkielinen koulutus valmentaa monipuolisesti yhteisöpedagogin ammattialalla ja seikkailukasvatuksessa tarvittaviin taitoihin. Seikkailukasvatuksen opinnoissa opiskelijat oppivat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteellisia, pedagogisesti perusteltuja ja turvallisia seikkailukasvatuksellisia prosesseja erilaisille kohderyhmille erityyppisissä aidoissa oppimisympäristöissä.

Työelämäharjoittelut keskeinen osa opintoja

Opintojen ”hubi” sijaitsee Humakin Nurmijärven kampuksella, Nuuksion kupeessa. Lisäksi opiskelijat tekevät eksursioita eri puolille Suomea, erityisesti Lappiin sekä myös Suomen rajojen ulkopuolelle Pohjois-Skandinaviaan, jossa toteutetaan jäätikkövaelluksia. Lukuvuotta kohden opinnoista aiheutuu opiskelijalle kuluja noin tuhat euroa, joka kattaa opiskelijan välittömät väline- ja matkustuskulut.

210 opintopisteen laajuisiin opintoihin hyödynnetään myös kesälukukaudet ja koska opinnot toteutetaan englanniksi, hakijalta edellytetään SAT-testin hyväksyttyä suorittamista. Tietoa SAT-testistä saat koulutuksen omilta sivuilta.

—”Työelämässä toteutettavat harjoittelut ja yhteistyöprojektit ovat kiinteä osa opiskelijoiden yhteisöllisen ja seikkailupedagogisen osaamisen kehittämistä. Opiskelijat toimivat harjoitteluissaan ja valmistuttuaan moninaisissa työtehtävissä eri sektoreilla niin kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä”, kertoo yliopettaja Anita Saaranen-Kauppinen.

Seikkailukasvatukseen erikoistuneen yhteisöpedagogin ammatilliset työkentät ovat erityisesti nuoriso- ja järjestötyön, kasvatuksen ja koulutuksen, hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisen ja luonto- ja elämysyrittäjyyden alueilla. Tutkinnon jälkeen on myös mahdollista jatkaa opintoja ja hakeutua esimerkiksi Humakin ylempään AMK-tutkintoon.