Bestis-päivillä koko #Humak kokoontuu

Humakin koko henkilöstö kokoontui tällä viikolla vuosittaisille kehittämispäiville Helsinkiin. Tästä johtuen emme ole olleet tavoitettavissa tiistaina 25.8. emmekä keskiviikkona 26.8.  Tämä koskee myös hakija-, opinto- ja taloustoimiston sekä avoimen ammattikorkeakoulun palveluita. Palvelemme sinua jälleen torstaina 27.8.

Strategiaa ja tutoreiden tärkeyttä Bestis-päivillä

Bestis-päivät avannut rehtori Tapio Huttula avasi esityksessään Humakin verkkoaivoriihen tuloksia. Aivoriihessä käsiteltiin Humakin strategiaa ja sen uudistamista muuttuvassa yhteiskunnassa. — Humakilla on vahva oma profiili ja erikoisosaaminen valtakunnallisena korkeakouluna. Luomme uutta osaamista ja tietoa ja strategiatyöllä kirkastamme rooliamme yhteisöjen rakentajana Suomessa, Huttula kertoi puheessaan.

Opiskelijakunta HUMAKOn toiminnanjohtaja Marianna Rantanen muistutti puheessaan tutoreiden tärkeästä roolista Humakin kannalta. —Tutorit ovat usein ensimmäinen Humakiin hakeutuvan opiskelijan kontakti meillä opiskelusta, siksi on tärkeää, että tutorit saavat kaiken tarvitsemansa avun henkilökunnalta, Rantanen kertoi. Tutoreiden haku alkaisi ensi viikolla ja rehtori kannusti opiskelijoita kaikilta koulutusaloilta hakeutumaan tehtävään ja henkilökuntaa antamaan tukeaan tutor-toiminnalle.

Digikampusta ja muistamisia

Ensimmäinen päivä päättyi Humakin digikampus-projektia vetävän Päivi Timosen esitykseen siitä, miten digitalisaatio ja verkkopedagogiikka tulee olemaan yksi keskeinen Humakin kehittämisosa-alueita. Bestis-päivien osallistujat pääsivät kokeilemaa erilaisia digitaalisia oppimisvälineitä päivän päättäneissä työpajoissa. Työpajojen aiheita olivat mm. hankkeiden näkyminen sosiaalisessa mediassa ja internet-meemit, mobiilioppiminen ja -sovellukset, videoiden käyttö opetuksessa, avoimet oppisisällöt sekä verkkopedagogiikka. Päivien paras – Humakin verkkosivuihin liittyvä – meemi palkittiin keskiviikkona tablet-laitteella.

Bestis-päivien perinteisiin liittyy kymmenen vuotta Humakissa toimineiden työntekijöiden muistaminen. Perinteisen Marimekon tarjottimen sai tällä kertaa peräti kymmenen humakilaista. Kiitospuheessaan rehtori Huttula kertoi uskollisten ja pitkäaikaisten työntekijöiden olevan osoitus hyvästä työkulttuurista-, työyhteisöstä ja yhteishengestä.

Illan tunteikkain muistaminen lienee kuitenkin ollut järjestöalan TKI-päällikön Esa Ylikosken lähettäminen eläkkeelle. Esan ansiokas ja monta Humakin toimipistettä käsittänyt ura herkisti monen humakilaisen. —Olen iloinen, että olen saanut olla mukana rakentamassa Humakin koulutusta ja tutkimusta kansalaistoiminnan kentälllä, Ylikoski kertoi puheessaan.

Päivät jatkuivat keskiviikkona yksiköiden omissa tapaamisissa.