Creven luovien alojen rahoitushakukoulutukset ja valmennusohjelma 2022-2023

Mustahiuksinen piirretty hahmo puhuu ja hänen suusta tulee valkomustapilkullinen puhekupla.

Humakin luovien alojen yrityspalvelu Creve jatkaa rahoitushakukoulutuksia ja luovien alojen valmennusohjelman toteutuksia myös syksyllä ja vuonna 2023.

Luovien alojen yritysten ja yhdistysten tarpeisiin kehitetyt palvelut ovat saatavilla Humakin avoimen AMK:n kautta. Sekä rahoitushakukoulutus että valmennusohjelma keskittyvät osallistujan oman toiminnan ajankohtaiseen kehittämiseen. Palveluja voi hyödyntää rahoitusta haettaessa ja jo rahoituksen saaneen hankkeen toteuttamisen tukena.

Oranssi teksti creve ja Humakin musta logo.

Rahoitushakukoulutus, syksy 2022

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen (5 op) koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena 1.9. – 30.11.2022.

Koulutus avaa luovien alojen kotimaista ja kansainvälistä rahoituskenttää sekä opastaa innovatiivisen, selkeän ja kriteerit täyttävän hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimiseen. Koulutus on kohdennettu luovien alojen toimijoille yhteishankkeiden valmisteluun.

Lisätietoa koulutuksesta: https://creve.humak.fi/wp-content/uploads/sites/24/2022/05/Esite-Kehittamishankkeen-valmistelu-ja-rahoituksen-hakeminen-SYKSY-2022-Humak.pdf

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 1.8. – 21.8.2022: https://kauppa.humak.fi/tuote/kehittamishankkeen-valmistelu-ja-rahoituksen-hakeminen-syksy/

Rahoitushakukoulutus toteutetaan myös keväällä 2023.

Valmennusohjelma luovien alojen kehittämishankkeille, kevät 2023

Creve on toteuttanut hautomo- ja valmennusohjelmia luoville aloille jo 13 vuoden ajan. Luovien alojen kehittämishankkeille suunnattu valmennusohjelma (10 op) toteutetaan 9.1. – 31.5.2023. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AVEKin kanssa.

Valmennusohjelman kautta yritys tai yhdistys saa tarvittavan tuen oman kehittämisprosessin läpivientiin, toteutuksen suunnitteluun, toimenpiteiden toteuttamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, tulosten varmistamiseen ja raportointiin. Verkostoituminen muiden luovien alojen toimijoiden kanssa on mahdollistanut myös yhteistyön käynnistymisen ja vertaistuen ohjelman jälkeenkin.

Lisätietoa valmennusohjelmasta: https://creve.humak.fi/wp-content/uploads/sites/24/2022/05/Creve_Valmennusohjelma-01-05_2023_LJ.pdf

Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan on auki 1.8. – 30.11.2022: https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/

Creve on Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin valtakunnallisesti toimiva luovien alojen yrityspalvelu ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Mukaan voit osallistua niin yrittäjänä, taiteilijana, opiskelijana, työnhakijana kuin työssä käyvänä. Palvelumme tarjotaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista paikasta riippumatta.