CCF-valmennus Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Culture Creative Fund

—”Kiinnostus uusiin sijoituskohteisiin, kuten listaamattomiin yrityksiin ja yrityslainoihin sijoittaminen, on kasvanut Suomessakin, koska korkotuotto perinteisissä sijoituskohteissa on matala. Pelkästään meillä on listoillamme tuhansia piensijoittajiia, jotka sijoittavat hyvinkin aktiivisesti yritysten laskemiin joukkolainoihin”, toteaa Fundun Miikka Liimatainen Culture Creative Fund (CCF) -hankkeen ensimmäisessä valmennustilaisuudessa Turussa.

Katso juttu videona (kesto 4:50):

Liimatainen jatkaa, että Suomi on kuitenkin vielä kehitysmaa näissä asioissa, jos verrataan Euroopan johtavaan maahan Iso-Britanniaan: —”Iso-Britanniassa on karrikoiden laskettu, että naapurille kannattaa myöntää kymmenen tuhannen punnan laina joukkorahoitusmekanismin kautta”.

“Lainamörköä alemmaksi  luovien alojen yrityksissä”

Miikka Liimatainen ja Markus Suomi
Miikka Liimatainen (vas.) Fundusta ja Markus Suomi Humakista haluavat pienentää lainamörön pelkoa ja tuoda rahoitusosaamista luoville aloille.

Kysyttäessä esimerkkiä suomalaisesta yrityksestä, joka on onnistunut joukkorahoituksen hankkimisessa, Miikka Liimatainen nostaa jyväskyläläisen laadukkaita alamäkiajopolkupyöriä valmistavan Pole Bicycle Companynjoka hänen muistikuvansa mukaan on vetänyt läpi menestyksekkäästi jo seitsemän onnistunutta rahoituskampanjaa.

—”He ovat toteuttaneet mm. lainapohjaisen rahoitusannin eri käyttötarkoituksiin, toteuttaneet suurelle yleisölle suunnatun osakeannin sekä joukkovelkakirjakampanjan”, Liimatainen kertoo yrityksen kampanjoista.

Liimatainen näkeekin Fundun roolina Humakin, Fundun ja Mesenaatin Culture Creative Fund (CCF)- hankkeessa lainamuotoisen rahoituksen mörön pienentämisen luovien alojen yrityksissä. Lainamuotoista rahoitusta kartetaan turhaan ja lainarahoituksen avulla voidaan luovien alojen yrityksissäkin toteuttaa monia hankkeita.

—”Lähdimme Humakin kanssa hankkeeseen, koska näimme, että meillä on annettavaa tälle kohderyhmälle ja luonnollisesti tarkoituksena on laajentaa omaa asiakaskuntaakin luoville aloille”, Liimatainen toteaa.

Culture Creative Fund lisää luovien alojen rahoitusosaamista

—”Tietysti olisi hienoa, mikäli valmennettavien joukosta löytyisi uusi Pole Bicycle Companyn tapainen menestystarina, mutta se ei ole tämän hankkeen päätarkoitus. Päätavoitteena on tuoda rahoitusosaamista ja tietoa eri vaihtoehdoista pienemmille ja suuremmille luovien alojen yrityksille tai vaikkapa osuuskunnille ja yhdistyksille”, kertoo hankkeessa valmennuksia vetävä Humakin lehtori Markus Suomi.

Culture Creative Fund -valmennus
Turun valmennuksessa oli mukana nelisenkymmentä osaanottajaa.

ESR:n rahoittama Culture Creative Fund (CCF) -hanke on Humakin, Mesenaatin ja Fundun yhdessä toteuttama. Sen tavoitteena on auttaa luovan alan toimijoita kehittämään tuotantojensa yksityistä rahoitusta. Valmennuksia on järjestetty Helsingissä ja Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä valmennukset aloivat tällä viikolla.

‘—”Ensi vuonna toteutamme vielä valmennukset Vaasassa sekä uuden kierroksen pääkaupunkiseudulla”, Suomi kertoo.

Culture Creative Fund -valmennusten sisältö

Valmennuksissa takastellaan yksityistä rahoitusmaisemaa eri näkökulmista. Tarkasteltavina ovat mm. tulorahoitus, vastikkeellinen yritysyhteistyö, joukkorahoitus, investointirahoitus ja pääomarahoitus. Valmennus on osallistujille maksutonta ja niitä toteutetaan eri puolilla Suomea 2017 – 2018 aikana.

Valmennuksiin osallistuminen tarjoaa luovien alojen yrityksille mahdollisuuden jalostaa rahoitushankintaa yhdessä muiden valmennettavien ja valmentajien kanssa. Valmennuskokonaisuus koostuu neljästä neljän tunnin valmennussessiosta, joita ovat: yksityisen rahoitusmaiseman avaaminen, tuotteen ja palvelun kehittäminen rahoittajille kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, rahoituskierroksen markkinointi ja myynti sekä rahoituskampanjan käynnistäminen.

Uutisen kuvat: Emilia Reponen, Humak.