Kokeileva Suomi Humak Arcada Diak

Nuorten hyvinvointi on haasteiden edessä etenkin kaupunkiympäristöissä, joissa kohtaamisen tilat ovat jatkuvassa muutoksessa. Millaisia kokeilujen kautta syntyneitä ratkaisuja ammattikorkeakoulut ja työelämä voivat kehittää yhdessä nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi?

Diak, Arcada ja Humak tuovat osaamisensa yhteen 8.2.2017 järjestettävässä Tartu monimuotoisuuteen! -tapahtumassa Helsingissä. Tapahtuma kokoaa saman katon alle kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä työelämän edustajia. Tavoitteena on kehitellä yhdessä kokeilukulttuurin hengessä ratkaisuja, joiden avulla urbaaneissa ympäristöissä elävät ja kasvavat nuoret voivat entistä paremmin ja saavat tarvitsemiaan palveluita. Tapahtuma on osa Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -road show’ta.

Tapahtuman kattoteemat ovat urbaani monimuotoisuus sekä nuorten hyvinvointi. Päivän aikana ideoidaan ratkaisuja, joilla voi edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia kaupunkiympäristöissä eri tavoin.

”Tapahtuma tarjoaa liike-elämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin edustajille mahdollisuuksia käynnistää pidempiaikaisia yhteistyöprojekteja ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakouluissa on valtavasti osaamista, ja opiskelijoiden opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti. Työelämän kannattaa ehdottomasti hyödyntää näitä resursseja”, toteavat kehitysjohtaja Terhi Laine Diakista, kehittämisjohtaja Jan-Erik Krusberg Arcadasta ja innovaatiojohtaja Elina Ylikoski Humakista.

Pääpuhujana on yrittäjä, konsultti Marco Steinberg (Snowcone & Haystack). Lisäksi järjestetään työpajoja, joissa ammattikorkeakoulut ja työelämän edustajat pääsevät kehittelemään ratkaisuja ja ideoimaan kokeiluja. Työpajojen teemat liittyvät vertaistoiminnan uusiin muotoihin, mielenterveysongelmaisten nuorten työllistymiseen sekä nuoren elämäntilanteen itsearviointiin ja siitä saadun tiedon hyödyntämiseen.

Tartu monimuotoisuuteen – ilmoittaudu tästä

www.kokeilevasuomi.fi

Uutisen piirros: Jarmo Röksä