Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi kokoontui Petroskoissa Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestettiin tänä vuonna jo 16. kerran. Tapahtumapaikkana oli Karjalan tasavallan pääkaupunki Petroskoi.

Kulttuurifoorumi on pyrkinyt olemaan aina ajan hermolla ja pääteema olikin varsin ajankohtainen ”Kulttuuri muuttuvassa maailmassa”. Lähes 400 osallistujaa Suomesta ja Venäjältä kokoontui kulttuurifoorumin avajaisistuntoon Karjalan tasavallan musiikkiteatteriin kristallilamppujen alle. Humakista tapahtumaan osallistui tulkkausalan TKI-päällikkö Mikko Äärynen.

Maailman suurin ongelma on se, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan

Tämä professori Arto Mustajoen foorumin alussa lausuma ajatus foorumin vaikutti vahvasti ihmisten mieliin, kuvaa Mikko Äärynen kulttuurifoorumin tunnelmaa – Kieli on kommunikaation väline. On parempi puhua huonosti kuin olla puhumatta. Näissä sanoissa piili viisaus, joka tuki virallisten partnerikeskustelujen onnistumista ja viritti useita keskusteluja foorumiosallistujien kesken päivien aikana.

Nyt maat muuttuvat nopeassa tahdissa. Varsinkin Suomessa viime viikot ovat olleet poikkeuksellisia mittavan maahanmuuton johdosta. Professori Arto Mustajoki painotti kulttuurifoorumissa dialogin merkitystä. – Se on ainoa inhimillinen ongelmanratkaisukeino. Se on ainut mitä tarvitaan. Käykäämme siis dialogia.

Humakin kouluttamat tulkit

—Petroskoi on Humakille tuttu kaupunki, kertoo Äärynen. —Yhteisestä viittomakielen tulkkien koulutushankkeesta Karjalan tasavallan pedagogisen akatemian kanssa valmistui neljä vuotta sitten 14 venäläistä viittomakielen tulkkia.

Osa koulutuksen saaneista tulkeista työskentelee opettajina ja tulkkeina Petroskoin koulussa numero 25,  jossa opetetaan kuuroja.

— Foorumin aikana tapasin koulun rehtorin ja opettajia sekä muita Karjalan alueella toimivia kuurojen työntekijöitä, kertoo Äärynen. —Hankkeesta heillä oli monia hyviä muistoja, erityisesti lehtori Juha Oksasen oppitunnit olivat tehneet heihin suuren vaikutuksen.

Mikko Äärynen pitää tärkeänä, että vaikka konkreettisia hankeideoita ei vielä syntynyt, keskustelu on jälleen avattu.

—Kulttuurifoorumin aikana luotiin pohjaa yhteistyölle venäläisten hankepartnereiden kanssa, mutta myös suomalaisosallistujien keskinäinen verkostoitumisen määrä oli valtava. Lukemattomat keskustelut ja kohtaamiset yhdistysten, kaupunkien ja oppilaitosten edustajien välillä saavat aikaan aivan varmasti hyvää.

Mikko Äärysen kuva Petroskoi syksy 2015

Yhteiset kulttuurihankkeet

Avajaispuheenvuorossaan Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilova korosti kulttuurin synenergiaa. Joka 11. työpaikka maailmassa on matkailussa ja on yhteydessä muihin talousaloihin. Matkailun merkitys kasvaa koko ajan kansallisen talouden rahoittajana. Kulttuurimatkailua tullaan kehittämään niin Venäjällä kuin Euroopassakin.

Vuosien saatossa kulttuurifoorumin toiminta on kasvanut Venäjän raja-alueilta laajemmalle. Osallistujia tämän vuotiseen kulttuurifoorumiin oli yli 20 Venäjän federaatiosta. Kuudentoista vuoden aikana on keskusteltu yli 4000 hankkeesta. Monet keskustelut ovat johtaneet konkreettisiin yhteishankkeisiin. Yhteiset kulttuurihankkeet nähdään erityisen tärkeinä Suomalais-Ugrilaisen kulttuurin säilymiseen Venäjällä. Manilova toi myös presidentti Vladimir Putinin tervehdyksen: ”Toivon, että yhteinen työnne kehittää ja vahvistaa kansojemme välistä yhteistyötä ja luottamusta”.

Suomen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen totesi, että suomalais-ugrilaiset kielet vaativat nyt yhteisiä toimia ja tukea säilyäkseen elinvoimaisina. Nuoret tarvitaan mukaan kehittämään uusia yhteistyömuotoja ja huomioimaan tulevaisuuden haasteet. Tervehdyksessään foorumiväelle presidentti Niinistö nosti esiin yhteiskunnallisen murroksen ja muuttuvan maailman. Nyt tarvitaan uusia luovia ratkaisuja.

Petroskoin kulttuurifoorumissa. Kuvaaja: Mikko Äärynen
Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Lauri Savisaari ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen olivat tyytyväisiä kulttuurifoorumin järjestelyihin ja tunnelmaan.

Tampereen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Kuvaaja Mikko Äärynen

Seuraava Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Tampereella

Ensi vuonna Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään Tampere-talolla Tampereella. Kulttuurifoorumi on tärkeä kanava saada hankkeita eteenpäin. Tampere-talo tarjoaakin verkostoitumiselle ja hankepartneritapaamisille erinomaiset puitteet.

– Suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on monipuolista ja korkealaatuista osaamista ja nyt se halutaan käyttöön.

Tampereen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki haluaa toivottaa tervetulleeksi kulttuurifoorumiin ja kannustaa ammattikorkeakouluja hankeideointiin.

 

Teksti: Mikko Äärynen ja Tuula Johansson

Kuvat: Mikko Äärynen