Yritän vapauttaa itselleni aikaa digitaalisuuden avulla

Humak rakentaa uutta digitaalista kampusta opiskelijoita varten. Kehitteillä olevat digitaaliset oppimisympäristöt tulevat joustavoittamaan opiskelua ja lisäämään vaihtoehtoja jo aivan lähiaikoina. Humakin  Digikampus 2018 -ohjelman tavoitteena on paitsi tarjota opiskelijoille opintoja digitaalisessa oppimisympäristössä, myös mahdollistaa opiskelijan palvelut verkossa sekä luoda verkkoon soveltuvia yhteistyöntiloja myös kumppanuustyön mahdollistamiseksi.

Digitaalisesta oppimisesta kiinnostuneita eri puolilta Suomea yli 30 eri organisaatiosta – erityisesti ammattikorkeakouluista oli kuulolla kun Humak ja Blackboard järjestivät 16.3.2016 yhteisen Moodle-päivän. Humakista osallistui henkilökuntaa, opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita  Paikan päällä Humakin Helsingin TKI-keskuksessa oli yli 60 ja webinaarissa maksimissaan aamupäivällä oli 45 osallistujaa, iltapäivällä 31-38 osallistujaa.

Päivän aikana kuultiin asiantuntijaesittelyjä Digikampus 2018 -hankkeesta, Moodlen tulevasta kehityksestä, opetusanalytiikan mahdollisuuksista riskienhallinnassa. Tutustuttiin korkeakoulujen MOOC-esimerkkeihin ja reaaliaikaisen online opetuksen mahdollisuuksiin sekä integroituihin yhteistoiminnallisiin ratkaisuihin.

 

 

Moodlerooms on Humakin valinta

—Tässä vaiheessa Humakissa on tehty perusinvestointeja ja Moodlerooms on valittu digitaaliseksi oppimisympäristöksi ja -alustaksi, jota kehitetään tulevina vuosina, kertoo koulutusjohtaja Jukka Määttä.  -Samaan aikaan rakennamme uutta oppilaitosjärjestelmää, joten näiden keskinäinen kehittämistyö voidaan integroida toisiinsa.

Määttä totesi, että ammattikorkeakoulut ovat kaikki valmistumassa digiaikaan ja digitaalisen opetuksen lisääminen on kaikkien amkien tavoitteissa. Digitaalisuus mahdollistaa myös uudenlaisia yhteistyömalleja korkeakoulujen kesken. Erilaisen verkossa tarjotun opetustavan lisäksi oppilaitokset voivat tarjota toisilleen sähköisiä oppimismateriaaleja. Huolellisesti toteutettuna digitaalisuuden avuilla voidaan päästä myös säästöihin.

—Digitaalisuus voi myös rikastuttaa perinteisellä tavalla toteutettua opetusta, muistutti Määttä. —Käytän itse arjessani niin paljon digitaalisia palveluja kuin vain voin. Yritän vapauttaa näin itselleni lisää aikaa. Paperikalenterista olen luopunut muutama vuosi sitten, mutta muistiinpanoja teen vielä mielellään perinteiseen vihkoon.

Yhteisöllistä digitaalisuutta Humakin tapaan

—Humakin lähestymistapa poikkeaa muista siinä että olemme rakentamassa digitallisuutta nimenomaan pedagogiikka huomioiden eli miten voimme soveltaa valmennuspedagogiikkaa verkkoympäristössä vuorovaikutus huomioiden, toteaa Määttä.

Syksystä 2015 alkaen Humakissa on  digipedagogisena vastaavana verkkopedagogina toiminut kokenut verkkonuorisotyön uranuurtaja Päivi Timonen. Hänellä on pitkä kokemus verkkotyöskentelystä, ja hän on osallistunut verkkopohjaisen oppimateriaalin kehittämiseen yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median opetuksen lisäksi Timonen on työskennellyt eri hankkeissa. Hän korostaa sitä, että digitaalisessa työskentelyssä korostuu yhdessä tekeminen, jossa hyödynnetään verkon eri työvälineitä.

Digipedagogisen vastaavan verkkopedagogin toimenkuvaan kuuluu mm. digipedagogiikan yleinen kehittäminen, osallistuminen henkilöstölle suunnattujen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä alueellisten digimentoreiden kanssa. Verkkopedagogi on digipedagoginen tukihenkilö Humak-tasolla ja yksi neljästä Moodlerooms LMS ja Collaborate Classic ja Ultra SAS pääkäyttäjästä Humakissa.

—Moodle-päivän järjestäminen yhdessä yritystoimijan kanssa oli kokemuksena avartava, kaikki sujui joustavasti ja yhteistyö mielestäni toimi hyvin, kertoo Timonen.

Päivi Timonen on Humakin digipedagoginen vastaava verkkopedagogi
Päivi Timonen Moodle-päivässä 16.3.2016.

 

cMOOC on yhteisöllistä oppimista

Valmentaja-lehtorin kokemuksia kevään aikana toteutettua Digitaalisen nuorisotyön perusteet -cMOOC-koulutuksista tarkasteli Markus Söderlund. Hän toimii projektipäällikkönä Humakin, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Verken Distanssi-hankkeessa.

cMOOC on avoin ja maksuton verkkokurssi, jossa yhtenä keskeisenä oppimista edistävänä pedagogiikkana on yhteisöllinen oppiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen osallistuja työstää oppimistehtäviä omassa valmennusryhmässä, jakaa pohdintojaan, tarkastelee aineistoja sisältöjä myös kriittisesti ja työstää oppimistehtäviä. Jokaisella ryhmällä on oma e-valmentaja. cMOOCeissa on jonkin verran myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Webinaarit tallennetaan. Kurssimateriaaleissa on mukana myös luettavia artikkeleita, mutta kokonaisia kirjoja ei cMOOC-opinnoissa tarvitse lukea. Opettajina ja e-valmentajina on Humakin ja Metropolian henkilökunnan lisäksi Verken ja Koordinaatin asiantuntijoita.

—E-valmentajuus on tiivistahtista, mutta antoisaa. Valmentajana on myös itse mahdollisuus oppia koko ajan uutta ja lisäksi kohdata verkkoympäristössä opiskelijoita hyvin monenlaisista taustoista, kertoo lehtori Markus Söderlund.

http://verkossa.humak.fi/

Seuraa Päivi Timosen blogista mitä verkkomaailmassa tapahtuu – myös Moodle-päivän 16.3.2016 aineistot ovat siellä

 

Etusivun kuvassa: Saskia Petäjä ja Laura Tonttila avaavat tilaisuuden laululla. Kuvaaja: Hilla Suomalainen

Kuvassa ylhäällä: Humakin koulutusjohtaja Jukka Määttä. Määtän mielestä Humakin ja Blackboardin yhteinen päivä avarsi näkemyksiä. -“Olemme tehneet oikeita asioista ja meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua kuin vain maltamme huolella rakentaa ja huomioida myös kehittämistyön vaatiman ajan ja resurssin”.

Videon kuvaus: Saskia Petäjä ja Hilla Suomalainen. Editointi: Saskia