Digitaaliset toimintaympäristöt osana kulttuurituotantoa

Mil­lai­sia vir­tuaa­lia­lus­to­ja ta­pah­tu­mil­le on tar­jol­la ja mi­tä vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man tuo­tan­nos­sa tu­lee huo­mioi­da? Maaliskuussa starttaava Digitaaliset toimintaympäristöt (5 op) -opintojakso keskittyy striimauksen, virtuaalialustojen ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämiseen osana tuotantoja.

Opintojakso on suunnattu erityisesti tapahtuma- ja kulttuurituottajille, tapahtumavastaaville sekä kaikille digitaalisista toimintamahdollisuuksista kiinnostuneille. Opintojakso on osa kulttuurituottaja (AMK) -väyläopintoja.

Vaakamallinen pääkuva digitaalisista toimintaympäristöistä. Maitokahvin värinen tausta, piirroshahmo istuu jalat koukussa ja tietokone sylissä, tekstit aiheesta.

Digitaaliset toimintaympäristöt, 5 op

Opintojakson aikana toteutetaan striimausta, virtuaalitapahtumaa tai lisättyä todellisuutta hyödyntävän digitaalisen tapahtuman tuotantosuunnitelma. Kurssi koostuu kuudesta webinaarista, joiden aikana käsitellään digitaalisten toimintaympäristöjen eri aihepiirejä. Webinaareissa vierailee aiheiden asiantunteja, ja aihepiirejä lähestytään tapausesimerkkien avulla. Opintojakson aikana ideoidaan ratkaisuja muun muassa aidon vuorovaikutuksen ja ansaintalogiikan haasteisiin.

Tutustu Digitaaliset toimintaympäristöt (5 op) -opintojaksoon ja muuhun Avoin AMK -kurssitarjontaan verkkokaupassamme. Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.03.2021.

Teknologiasta apua kulttuurituotantoon

Erityisesti luovat alat ovat joutuneet koetukselle koronan mukanaan tuomien rajoitteiden myötä. Konsertti- ja elokuvasalit ovat tyhjentyneet, ja myös museot ja taidenäyttelyt painivat rajoitusten kanssa. Erityisesti tapahtumatuotantoala, musiikki ja esittävät taiteet ovat joutuneet rajoitusten myötä koetukselle. Vaikka livetapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen on paikoin hankalaa tai mahdotonta, voi teknologiasta olla kulttuurialalle suurta apua.

Helpotusta rajoitusten aiheuttamiin ongelmiin on etsitty esimerkiksi erilaisten yhteisö- ja striimauspalvelujen hyödyntämisestä. Koronan myötä digiteknologian hyödyntäminen on kasvanut ennestään, etäosallistumiset ja hybriditoteutukset ovat todennäköisesti tulleet jäädäkseen.

Kulttuuriala elää myllerryksessä, Humak tiivistää yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa, ja tarjoaa opiskelijoilleen erityistä tukea opintojen suunnittelussa, etenemisessä ja harjoittelujen toteutumisessa. Kulttuurialan elinvoimaisen tulevaisuuden kannalta on tärkeää taata kulttuurialan opiskelijoiden hyvinvointi ja opintojen sujuminen. Lue lisää epidemian vaikutuksista kulttuurialoihin koulutuspäällikkö Katri Kaalikosken blogista.

Digitaaliset valintakokeet

Humak tukee kulttuurialan toipumista

Humak pyrkii osaltaan minimoimaan pandemian vaikutusta kulttuurialoille. Vuoden alussa voimaan astuneessa Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan strategiassa on määritelty kulttuurituotannon painopisteet, joista erityisesti teknologioiden ja digitaalisten toimintaympäristöjen kehitys ja käyttö on osoittautunut poikkeusolojen keskellä tärkeäksi.

Maaliskuussa epidemian alkuvaiheessa Humak käynnisti ”Kulttuurituottajat palveluksessanne” -kampanjan, joka tarjosi opiskelijatyöresursseja luovan alan käyttöön, kuten harjoitteluihin, innovointi- ja kehittämisprojekteihin sekä opinnäytetöihin. Kampanja osoittautui menestykseksi ja laajensi Humakin kumppanuusverkostoa. Tammikuussa 2021 käynnistynyt “Tuottajat palveluksessanne” -kampanja toimi aiemman jatkona, ja laajensi Humakin opiskelijatyöresurssitarjontaa myös muille aloille.

Kulttuurituotannon kestävää kehitystä on laajennettu Humakissa tammikuussa startanneen Culture, Organisation and Sustainability Management (COSM) -opintokokonaisuuden kautta. COSMista voit lukea lisää opintokokonaisuuden verkkosivuilta. Kansainvälinen COSM tarjoaa eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Ehdit vielä ilmoittautua COSM3 -kurssille 11.3. saakka.

Lue lisää Humakin kampanjoista ja yhteistyösuhteista kulttuurituotantoblogista.

Maitokahvin värinen banneri, jossa piirroshahmo istuu sylissään tietokone.