Educa-messuständillä asiaa opiskelijahyvinvoinnista ja opetuksen saavutettavuudesta

Tervetuloa Humakin Educa-messuosastolle (6F99) keskustelemaan opiskelijoiden hyvinvoinnista, koulutusten ja oppimisympäristöjen saavutettavuudesta sekä opetus-ja kasvatusalan henkilöstölle suunnatuista koulutuksistamme.

 

 

Humakin osastolla esitellään hankkeita, joissa kehitetään menetelmiä ja käytänteitä kasvatus- ja opetushenkilöstön hyödynnettäviksi. Jos olet kiinnostunut opiskelijoittesi digi-, työnhaku- ja opiskelutaitojen kehittämisestä, liikunnasta ja opiskelijahyvinvoinnista tai saavutettavista oppimisympäristöistä ja oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden tukemisesta, pysähdy keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa.

Osastollamme voit keskustella myös Humakin avoimen amk:n tarjonnasta kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Opettajille soveltuvia koulutuksiamme ovat esimerkiksi seikkailukasvatuksen ja seikkailupedagogiikan kurssit, työskentely maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa tai kommunikaatiokeinot vuorovaikutustilanteisiin moninaisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 27.-28.1.2023.

 

 

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatut hankkeet esittäytyvät

Humakin messuosastolla esiteltävät hankkeet ovat erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuja.

  • Saako Oppia (ESR) -hanke edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuutta.

  • DIGISTI –hankkeessa vahvistetaan haastavimmissa asemassa olevien nuorten digitaitoja. Tavoitteena on tukea nuoria korona-ajan haasteista selviytymisessä ja parantaa heidän edellytyksiään työpaikan hakemisessa ja jatko-opinnoissa.

  • Lookout (ESR) -hankkeessa ollaan myös koronakriisistä eteenpäin pääsemisen äärellä. Lookoutissa haetaan uusia työllistymismahdollisuuksia valmistuneiden tai loppuvaiheen luovan alan opiskelijoille oman alan ulkopuolelta ja omista verkostoista.

  • Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu –hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja tuodaan Liikkuva korkeakoulu –toimintamalli kaikkiin korkeakouluihin. Tavoitteena on saada korkeakouluopiskelijat liikkeelle, tuomalla liikunnallinen toimintakulttuuri ja yleisesti liikkumisen lisääminen osaksi opiskelijan arkea.

 

 

 

Teksti: Danielle Aittomäki, yhteisöpedagogiopiskelija (AMK) Editointi: Jarmo Röksä, Humak