Ekologisen tuotantosuunnitelman avulla kohti kestävämpää elokuvatuotantoa – Maria Hatakka opinnäytetyö

Punaposkinen iloinen piirretty hahmo hymyilee. Hahmolla on päässään kukkaruukku, jossa kasvaa kasvi.

Humakissa kulttuurituotantoa opiskeleva Maria Hatakka teki opinnäytetyönsä ekologisesti kestävän elokuvan tuottamisesta. Hän kartoitti elokuva-alan tilannetta kestävän kehityksen saralla Suomessa ja maailmalla ja totesi, että audiovisuaalisen alan olisi aika ottaa enemmän vastuuta ilmastotyöstä. Hatakka loi samalla ekologisesti kestävän elokuvan tuotantosuunnitelman.

Kulttuurituottaja (AMK) -opiskelija Maria Hatakka sai idean opinnäytetyön aiheekseen oman yhdistyksensä Linna Art House ry:n kautta. Yhdistys pyrkii noudattamaan toiminnassaan vihreitä arvoja ja halusi tuottaa ensimmäisen kokopitkän ”Vapaa Pudotus” -elokuvansa näiden arvojen mukaisesti. Hatakalla on pitkä tausta riippumattoman elokuvan parissa ja hän on ollut kiinnostunut ympäristöasioista jo nuoresta pitäen mm. eläinsuojelutoiminnan myötä.

Hiilijalanjälki on merkittävä elokuva- ja TV-alalla

”Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia kriisejä. Se koskettaa koko maapalloa ja vaikutukset ovat nyt jo nähtävissä. Kulttuurialojen hiilijalanjälki on merkittävä erityisesti elokuva- ja tv-alalla, mutta konkreettisia toimia sen pienentämiseksi on näkyvissä turhan vähän,” kuvaa Maria Hatakka.

Opinnäytetyössään Hatakka on tutki erilaisin tutkimusmetodein menetelmiä, joilla elokuvan tuotanto pystytään suunnittelemaan ekologisesti. Audiovisuaaliselle alalle on kehitetty erilaisia oppaita ja ohjeistuksia kestävän tuotannon toteuttamiseksi ja tällaisia konkreettisimpia esimerkkejä tarvitaankin.

Omakohtaisesti ekologista tuotantosuunnitelmaa Maria Hatakka hyödyntää yhdistyksensä elokuvatuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä myöhemmissä tuotannoissa tuotantomallina. Hatakka toimii ”Vapaa Pudotus” -elokuvan tuottajana ja Linna Art House ry toimi opinnäytetyön tilaajana.

Eri väreissä oleva kuva, jossa elokuvafilmiä. Ruuduissa on luentoaiheita, lintu, meriaiheita, kasveja. Silminauha menee yhtäjaksoisesti kuvan vasemmasta oikeaan laitaan.
Kuvituskuva: film-g70cb55def_1920Pixabay.com.

Audiovisuaaliselle alalle syntyi ekologisesti kestävän elokuvan tuotantosuunnitelma

”Erityisen hyvää opinnäytetyössä on se, että se ei kohdistu vain yhteen elokuvaan vaan tarjoaa konkreettisen työkalun myös muiden elokuvatuotantojen ekologisen kuorman keventämiseksi”, kertoo Humakin lehtori Minna Hautio.

Syntynyt tuotantosuunnitelma auttaa ottamaan ekologisuuden huomioon jokaisessa elokuvatuotannon vaiheessa, esimerkiksi kierrätyksen, energiankulutuksen ja päästöjen suhteen. Hatakka on jaotellut tuotantosuunnitelmansa elokuvatuotannon eri tuotantovaiheita: esituotanto, varsinainen tuotanto ja jälkituotanto sekä näiden alaluokkiin.

Maria Hatakka kertoo opinnäytetyössään, että audiovisuaalinen ala on Suomessa vielä verrattain jäljessä kestävyysasioissa muuhun maailmaan verrattuna. Audiovisuaalinen ala Suomessa tarvitsisi hänen mukaansa pikimmiten oman hiilijalanjälkilaskurin ja sertifioinnin, mikä saattaisi sysätä elokuvantekijöitä miettimään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Ekologisuus ja kestävyys nähdään Hatakan mukaan helposti hyvin vaikeasti lähestyttävinä ja toteutettavina termeinä, etenkin budjetoinnin kannalta.

”Koska elokuvatuotannot ovat yhä riippuvaisia rahoittajista, seuraava askel olisi sisällyttää ekologisuus osaksi rahoituksen myöntämiskriteerejä ja näin ollen havahduttaa alaa toimimaan. Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä audiovisuaaliselle alalle spesifioitua hiilijalanjälkilaskuria, mikä helpottaisi kestävyystoimien suunnittelua, seurantaa ja sen raportointia,” Hatakka kirjoittaa.

Tuotantosuunnitelma ja opinnäytetyö ovat saatavissa verkosta

Tuotantosuunnitelma on vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä (avautuu ulkoisille sivuille).

Ekologisesti kestävän elokuvan tuotantosuunnitelma -opinnäytetyö (avautuu ulkoisille sivuille)

Lisätietoja:
Maria Hatakka
040 1852 507, mariahatakka@hotmail.com

Kestävä kehitys kulttuurintuotannossa

Jos kulttuurin tuottaminen kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ympäristöystävällisempään suuntaan kiinnostaa, Humak tarjoaa verkkokaupassaan kolmen opintojakson muodostamaa opintokokonaisuutta COSM (Culture, Organisation & Sustainability Management), joka paneutuu tähän aihealueeseen. Voit ottaa osaa myös yksittäiselle opintojaksolle. Tutustu COSM:iin täällä (avautuu ulkoiselle sivulle) ja ilmoittaudu opintojaksoille verkkokaupan (avautuu ulkoiselle sivulle) kautta. Toimi pian, sillä viimeinen päivä ilmoittautua on 16.1.2022.

Teksti: Marika Stam.
Lähde: Maria Hatakka: Ekologisesti kestävän elokuvan tuotantosuunnitelma -opinnäytetyö ja maturiteetti.