Piritta Mattinen Yhteisöpedagogi Kuopio Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Lue Piritta Mattisen opinnäytetyö

Suunnitelmallisuus, aikatauluttaminen ja yhteistyö verkostojen kanssa ovat kuljettaneet tuoretta kuopiolaista yhteisöpedagogia Piritta Mattista eteenpäin elämässä. Hän vaihtoi alaa, suuntasi kohti uutta ja valmistui yhteisöpedagogiksi (AMK) – ensimmäisenä Humakin Kuopion alueyksiköstä 30. syyskuuta tänä vuonna.

-”Valmistuin ensin tradenomiksi (AMK), ja tein asiakaspalvelu- ja taloushallinnon töitä. Pisimpään työskentelin IT-alalla asiakaspalvelupäällikkönä. Opin siellä paljon, mutta en koskaan kokenut it-alaa omakseni. – Kaipasin erilaista sisältöä työhöni.

”Tiesin, että tämä veisi johonkin erilaiseen.”

Tärkein sysäys uudelle alalle tuli oman elämän muuttumisen myötä. Vuonna 2009 Piritta sai toisen lapsen, jolla todettiin kehitysvamma, Downin syndrooma.

-Jo sairaalassa ajattelin, että tämä tarkoittaa jotain erilaista, minun elämääni tämä veisi johonkin erilaiseen. Aloin pohtia, millainen voisi olla minulle soveltuva erilainen työpaikka.

Piritta kävi työvoimatoimistossa ammatinvalintatesteissä, ja ensimmäiseksi osui silmiin Humakin esite. Kuopiossa alkaisi juuri sopivasti uusi koulutus, joka valmistaa ihmisläheiseen ammattiin.

AMK-tutkinto kahdessa vuodessa

-Alusta asti tiesin tavoitteeni. Opiskelin suunnitelmallisesti ja tein itselleni tavoiteaikataulun. Myös kolme lasta (4-10 v) edellyttivät että on tehokas. Lisäksi aviomiehen tuki ja hyvä valmentaja sekä koulun joustavuus olivat työn ohella opiskelevalle tärkeitä.

-”Piritta oli kiinnostunut järjestöistä ja vammaisten henkilöiden kanssa työskentelemisestä. Järjestöistä haimme osaamista monien harjoittelujen kautta, kertoo Piritan valmentaja lehtori Piia Mylly.- Koska yhteisöpedagogikoulutus oli Kuopiossa uutta, räätälöimme paljon, sillä opintoja ei ollut tarjolla riittävän ripeään tahtiin riittävän pitkälle. Joustava asenne tässä touhussa puolin ja toisin oli tarpeen, toteaa Mylly. – Piritan aikaisemmin hankittu osaaminen otettiin huomioon, mikä myös nopeutti valmistumista.

Yhteistyö Humakin kanssa jatkuu

Ammatillinen suuntautuminen on ollut koko opintojen ajan Piritalle selkeä. Hän haluaa työskennellä erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Loppuvaiheen harjoittelut ja opinnäytetyön hän teki aihepiiriin liittyen.

-Vuoden 2015 alusta olen työskennellyt puolipäiväisenä kurssisihteerinä tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys TATU ry:ssä.

Piia Mylly kertoo, että Humakin 2. vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuvat hankkeeseen osana opintojensa Moninaisuuden kohtaaminen -jaksoa. He käyvät pari kertaa Piritan ryhmissä apuohjaajina sekä vertaisina harjoittelemassa erityistä tukea tarvitsevien kohtaamista.

-Tätä kokeiltiin jo menneenä keväänä Piritan opinnäytetyövaiheessa, jossa samaista toimintaa käynnistettiin, ja kokemukset ja palautteet olivat puolin ja toisin hyviä, toteaa Mylly.

Oppia Majakan verkostoilta

Piritta Mattinen kokee, että on ollut rikkaus saada työskennellä järjestömaailmassa. Hänen työpaikkansa on Majakassa, jossa toimii 20 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Opinnäytetyö kehittää työelämää

Opinnäytetyössään Piritta kehitti erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastus- ja toimintaryhmää, jossa kokeiltiin uudenlaista, diagnoosirajat ylittävää toimintamallia.

Yhteistyöhön osallistui järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, Kuopion kaupunki ja Humak. Pilottijaksosta saadut kokemukset sekä suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät käytännön tiedot koottiin toiminnan käsikirjaksi tilaajalle Savon YTRYlle, joka on Kuopion alueella toimiva avoin yhteistyöverkosto. YTRYn tavoitteena on tukea perheitä, joissa on vammaisia tai pitkäaikaissairaita lapsia tai nuoria.

Piritta Mattinen: Erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastus- ja toimintaryhmä. Toiminnasta käsikirjaksi.

Kohtaamisen merkitys ja yhdenvertaisuus nousivat kevään aikana omasta näkökulmastani ehkä merkityksellisimmäksi asiaksi koko toiminnassa, toteaa Piritta Mattinen opinnäytetyössään. – Tärkeän palan yhdenvertaisuuteen toivat mukana olleet yhteisöpedagogi-opiskelijat, jotka olivat samaa ikäluokkaa vammaisten nuorten kanssa. Alalle opiskelevia nuoria ja oppilaitoksia kannattaa kysellä mukaan toimintaan. Tästä yhteistyössä kaikki osapuolet saavat jotain. Piritta toteaa opinnäytetyössään:

Erityistä tukea tarvitsevat nuoret tarvitsevat enemmän osallistavaa matalan kynnyksen toimintaa, joka tarjoaa reittejä ja ideoita harrastamiseen sekä lisää elämän laatua.

Piritta Mattinen #yhteisöpedagogi #Kuopio
Piritta Mattinen – ensimmäinen yhteisöpedagogi, joka valmistui Kuopiosta

Yhteisöpedagogikoulutus alkoi Kuopiossa syksyllä 2013. Kolmas AMK-tutkintoon opiskeleva ryhmä aloitti tänä syksynä. Tutkinnon keskimääräinen valmistumisaika on 3,5 vuotta. Opinnot aloitetaan kampuksella, joka sijaitsee Pohjois-Savon opiston tiloissa, ja opintojen puolivälissä siirrytään Kuopion keskustaan Käsityökadulle työelämäläheiseen oppimiseen. Silloin työskennellään paljon projekteissa ja ollaan harjoitteluissa alan työelämässä.

Humak on kouluttanut Kuopiossa viittomakielentulkkeja vuosituhannen vaihteesta lähtien. Myös kulttuurituotannon monimuotokoulutusta on Kuopiossa tarjolla, viimeisin ryhmä aloitti syksyllä 2015. Kevään 2016 yhteishaussa voi hakea tulkin (AMK) koulutukseen sekä yhteisöpedagogi (AMK) –tutkintoa suorittamaan päivä- ja monimuotoryhmiin.

 

Kuvat: Erja Anttonen