HupparikansanPuolesta Turku 2015

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen kevään 2016 korkeakoulujen yhteishaussa kaikkiaan 1318 hakijaa. Viime vuotiseen verrattuna sekä ensisijaisten hakijoiden lukumäärä että ensisijaisten hakijamäärä suhteessa aloituspaikkojen määrään kasvoi.

”Olemme tyytyväisiä, että Humak säilytti asemansa vetovoimaisena valtakunnallisena ammattikorkeakouluna. Hakijat ovat löytäneet hyvin eri puolilla Suomea toteutettaviin ja kiertäviinkin monimuotokoulutuksiimme. Se osoittaa, että strateginen valintamme tarjota pienten, mutta valtakunnallisesti tärkeiden alojemme koulutusta kaikkialla Suomessa, vastaa myös paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Täytämme hyvin paikkamme valtakunnallisena alojemme aikuiskouluttajana, toteaa Humakin rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttula tuoreeltaan heti haun päätyttyä.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut olivat toista kertaa samassa yhteishaussa ja tänä vuonna haussa oli ensimmäistä kertaa mukana kiintiö ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Humakin päivätoteutuksissa ensimmäistä paikkaansa hakevien kiintiö on 70%. Monimuotototeutuksissa kiintiötä ei käytetä.

Oulun ja Tampereen monimuotokoulutukset houkuttivat – Pääkaupunkiseutu ja Turku vetovoimaisimmat

Tampereella kolmatta kertaa järjestettävä kulttuurituottaja (AMK) – sekä Oulussa ensimmäistä kertaa toteutettava yhteisöpedagogi (AMK) -monimuotototeutukset vetivät hyvin hakijoita. Tampereelle haki 81 ja Ouluun 76 ensisijaista hakijaa. Kulttuurituotannon ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi kaikissa hakukohteissa Kauniaisten monimuotototeutusta lukuun ottamatta. Kauniaisissa ensisijaisia hakijoita oli kahdeksan vähemmän kuin viime vuonna, mutta kokonaismäärä kasvoi kuitenkin merkittävästi.

Huttula arvioi kulttuurialan suurten hakijamäärien johtuvan kulttuurituottajien perinteisesti paremmista työllistymisnäkymistä tutkinnon jälkeen, kun sitä verrataan kulttuurialan yleiseen työllisyysasteeseen ja kulttuurituottajan laajasta työnkuvasta kulttuurin välittäjänä.

– ”Olemme huomanneet, että valmistuvat työllistyvät laajemmalle sektorille kuin nimikkeiden perusteella osaisi arvioida”, Huttula kertoo.

Humak lisäsi monimuotototeutusten aloituspaikkoja jo viime vuoden yhteishaussa ja tänä vuonna toteutuspaikkakuntien määrää lisättiin. Uutuutena oli Oulussa Pohjois-Suomen koulutustarpeisiin vastaava yhteisöpedagogikoulutus. –”Kaikkialla Suomessa on tarve vastata lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteeseen ja siksi olemme lisänneet yhteisöpedagogikoulutusta niin aloituspaikkojen kuin maantieteellisen kattavuudenkin osalta”, kertoo Humakin koulutusjohtaja Jukka Määttä.

Yritän vapauttaa itselleni aikaa digitaalisuuden avulla
Koulutusjohtaja Jukka Määttä (etualalla)

Pääkaupunkiseutu ja Turku olivat Humakin vetovoimaisimpia alueita yhteishaussa. Myös Jyväskylä kiinnostaa hakukohteena ja Kuopio on vakiinnuttanut asemansa niin päivä- kuin monimuotopaikkakuntana. Jyväskylä lisäsi hakijamääräänsä sekä kulttuurituotannon koulutusalalla että yhteisöpedagogikoulutuksessa ja Kuopion yhteisöpedagogikoulutuksiin riitti hakijoita sekä päivä- että monimuotototeutuksiin.

Tulkkausalan koulutusmäärissä Humak seuraa alan kehitystä ja on sopeuttanut aloituspaikkamääriä tulkin (AMK) koulutuksissa. Kauniaisten hakijamäärät noudattivat viime vuotista tasoa Kuopion laskiessa hieman.

Kaikkien valintojen tulokset julkistetaan 1.7.2016

Humak järjestää valintakokeet touko-kesäkuussa, erikseen päivä- ja monimuotototeutuksille. Valintakoekutsut postitetaan 13.5.2016 lähtien. Hakuihin liittyy etukäteistehtäviä ja/tai ilmoittautuminen valintakokeisiin. Palautuspäivämääristä löydät tietoa Humakin verkkosivuilta kunkin koulutuksen kohdalla.

Hakija voi saada valintojen tuloksia hakukohteesta riippuen jo toukokuun puolivälistä alkaen, mutta korkeakoulujen kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 1.7. Tällöin opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 15.7. klo 15 mennessä. Varasijoilta voi tulla valituksi 15.8.2015 asti.

Avoimen amk:n tarjonta avautuu 1.8.2016

Avoin ammattikorkeakoulu on osoittautunut hyväksi keinoksi tutustua Humakin opintoihin. Viime vuonna Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä tuplaantui ja suosion oletetaan ensi lukuvuonna pysyvän vähintään samana.

Ensi lukuvuoden tarjonta avataan avoimeen ammattikorkeakouluun 1.8.2016 pian opiskelijavalintojen tarkeamisen jälkeen. Avoin ammattikorkeakoulu toimii monelle opiskelijalle ns. väylänä ammattikorkeakouluopintohin ja ajankohdalla halutaan varmistaa opiskelumahdollisuus väylään pyrkiville. Erillishakuun voi osallistua, kun on opiskellut avoimessa 60 op. Tiedotamme tästä kevään ja kesän aikana verkkosivuillamme.

Päivitämme uutiseen Opetushallituksen virallisen valtakunnallisen tiedotteen kevään 2016 yhteishausta, kun he ovat julkistaneet sen 7.4.2016.