Esteettömystuki helpottaa Erasmus+ -vaihtoon lähtemistä

Humakilaisten opiskelumaat

Vaihto-opiskelu ulkomailla on monelle opiskelijalle yksi opintojen kohokohdista. Myös Humakissa kannustamme opiskelijoita lähtemään ulkomaanvaihtoihin. Joskus opiskelija jättää vaihtomahdollisuuden hyödyntämättä terveydentilan, sairauden tai vamman takia. Tai vaihto-opiskeluun ei lähdetä perheen takia. Esteettömyystuki auttaa opiskelijaa luomaan terveydentilaansa soveltuvan ympäristön vaihtokohteessa.

Opetushallituksen vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto, itsekin Humakista valmistunut Yhteisöpedagogi (AMK), kävi kertomassa Humakin opiskelijoille Opetushallituksen toimeenpanemista EU-ohjelmista ja opiskelijavaihdosta.

Mauri kertoi, että hänelle on esitetty epäilyjä opiskelijan mahdollisuudesta lähteä tai päästä vaihto-opiskelujaksolle esimerkiksi vammaisuuden vuoksi. Taloudellinen selviytyminen on mietityttänyt tai tukimuodoista ei ole tiedetty.

Esteettömyystuki on kansainvälisten ohjelmien konkreettinen keino edistää vaihtoonlähtöä

Opetushallitus on panostanut Mauri Uusilehdon mukaan viestintään esteettömän opiskelijavaihdon tukimuodoista. Hän toivoo, että korkeakouluopiskelijat saisivat tietoa erilaisista opiskelijoille suunnatuista tukiohjelmista.

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on, että mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus kansainväliseen kokemukseen terveydentilasta, sairaudesta tai vammasta riippumatta.

“Vuosittain Erasmus+ -ohjelmassa varataan erillinen budjetti esteettömyystukea varten.”

Esteettömyystukea voi saada monenlaisten vammojen tai erityistarpeiden perusteella. Myös psyykkisten syiden takia voi hakea lisätukea. Tukea voi saada esimerkiksi terapiakuluihin ulkomaanjakson ajaksi, jolloin ei voi käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluja kotimaassa.

Erasmus+ -ohjelman lisäksi esteettömyystukea on saatavilla myös useissa muissa kansainvälistymistä edistävissä ohjelmissa.

“Kannustan kovasti opiskelijoita hyödyntämään mahdollisuuden lähteä harjoitteluun tai opiskelijavaihtoon ulkomaille, vaikka heillä olisi jokin vamma”, Mauri painottaa.

Humakin kansainvälisyysasioita huolehtiva asiantuntija Timo Sorvoja kertoo, että vammainen opiskelija voi hakea erilaisia tukia vaihto-opiskeluunsa. “Kaikille vaihto-opiskelijoille maksettavien apurahojen lisäksi taloudellista lisätukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin ja niistä syntyviin kustannuksiin”, luettelee Sorvoja.

Tuen määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja se vastaa aina konkreettisesti ennakolta arvioitavia kustannuksia. “Myös vastaanottavan organisaation kanssa voidaan tehdä erillisjärjestelyjä esteettömän opiskelun varmistamiseksi,” Timo Sorvoja vinkkaa.

Perheellinen voi saada tukea vaihtoa varten

Joskus perheellisillä opiskelijoilla saattaa olla korkea kynnys lähteä vaihtoon, koska rahan riittäminen ja muut käytännön asiat huolestuttavat.

“Vaihtoon lähtevä perheellinen opiskelija voi saada lisätukea Erasmus+ -apurahan lisäksi, jos opiskelijalla on alaikäisiä lapsia”, kertoo Mauri Uusilehto.

Tukea voidaan myöntää myös silloin, kun lapsi tai lapset jäävät kotimaahan. Erillisapurahaa haetaan omasta korkeakoulusta vaihtohakemuksen yhteydessä.

Miikka Kurunlahti ja Vappu Väisänen Oulusta huomasivat, että perheellinen pärjää vaihdossa siinä missä muutkin.

“Halusimme Eurooppaan, koska koimme sen perheelle parhaaksi vaihtoehdoksi. Emden oli sijaintinsa puolesta hyvä ja Saksa maana kiinnostava”, Miikka kertoo.

Väisästen kokemustarina: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/kokemustarina-perheen-kanssa-vaihtoon

Opetushallituksen tuottamat kokemusvideot kertovat esteettömyystuen merkityksestä

Opetushallitus haluaa kannustaa kaikkia opiskelijoita kansainväliseen vaihtoon – myös esteettömästi. Alla olevissa videoissa vaihdossa Dublinissa vaihdossa ollut Sanna Larke sekä Alicantessa opiskellut Katja Minkkinen kertovat kokemuksistaan Erasmusvaihdossa.

Aalto-yliopistossa opiskeleva Sanna kertoo videossa saaneensa tukea mm. asumiskuluihin, julkiseen liikenteeseen sekä taksimatkoihin. Tuen hakeminen itsessään oli todella helppoa ja Sanna kannustaa erityistukea tarvitsevia lähtemään vaihtoon.

Katja Minkkinen oli yllättynyt, kuinka hyvin pystyi lopulta elämään astmansa kanssa ulkomailla. Tuen avulla hän pystyi luomaan Espanjassa sellaiset olosuhteet, että eläminen maassa oli mahdollista. Myös Sanna kehui tuen hakemista helpoksi sekä suosittelee selvittämään vaihto-opiskelua ulkomailla sairauksista huolimatta.

Lisätietoja opetushallituksen verkkosivuilta