Humakin opiskelijavaihdot Erasmuksen kautta ovat monille tuttuja joko omasta kokemuksesta tai kuulopuheiden kautta. Opiskelijoiden lisäksi Erasmus-hankkeen avulla ympäri Eurooppaa matkustavat myös lehtorit tutustuakseen muiden maiden pedagogiikkaan ja kulttuuriin.

Professori  Wojciech Nasierowski Varsovasta (Spoleczna Akademia Nauk – SAN) tutustui  toukokuussa Humakin Jyväskylän alueyksikön  toimintaan. Hän luennoi, tapasi lehtoreita ja opiskelijoita sekä syvensi tietämystään suomalaisesta koulutuksesta ja kulttuurista.

Omiin opintoihini liittyen pääsin tapaamaan Wojciech Nasierowskia Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan Petäjäveden kirkkoon tutustuessa. Matkalla Jyväskylästä Petäjävedelle syvennyimme keskustelemaan Erasmukseen liittyvistä ajatuksista ja teemoista.

Wojciech Nasierowski näkee Erasmuksen hienoksi ideaksi jonka toimintaa pitäisi kuitenkin edelleen syventää ja kehittää.  Vaihtoihin osallistuvien olisi hyvä päästä syventämään omaa opiskelija,- tai opettajaidentiteettiään perustavanlaatuisemmin.

Marie Avignonista paistoi lettuja. Kuvaaja: Annamari Maukonen

Tutustu mahdollisimman erilaiseen kulttuuriin

Opiskelijoiden kesken on yleistä hakeutua vaihtoon maahan jonka kulttuuriperintö on samankaltainen kotimaan kanssa, mutta tätä  ei Wojciech Nasierowski suosittele, vaan rohkaisee vaihto-opiskelusta kiinnostuneita hakeutumaan kieleltään, kulttuuriltaan ja opintokokonaisuuksiltaan mahdollisimman erilaisiin maihin.

Keskustelimme myös englannin kielen tasoeroista eri Euroopan maiden välillä ja siitä kuinka se mahdollisesti vaikuttaa sopeutumiseen sekä opintoihin vaihdon aikana. Olimme yhtä mieltä siitä että vaihtomaan oman kielen opiskelu vaihdon aikana olisi suotavaa,  jotta kuilun pienentäminen natiiviopiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kanssa pienenisi. Wojciech Nasierowskin kokemuksen mukaan vaihto-opiskelijat usein kokevat olevansa tahtomattaan eristettyjä paikallisista opiskelijoista ja vaihto-oppilaat eri maista usein muodostavatkin oman porukkansa.

Mitä Erasmusvaihto opettaa?

Kysyin mitä  hän on itse oppinut viiden Erasmus-hankkeen alla tehdyn opettajavaihtojen aikana. Hän vastasi ymmärtäneensä ettei maiden välillä ole suuria eroja ja että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyvin samanalaisia. Hän myös koki että eurooppalaiset opiskelijat ovat usein kauttaaltaan motivoituneita ja ahkeria. ”They know that knowledge is power.” Hän luonnehti.

Teksti: Mette Seppälä, kulttuurituottajaopiskelija, Jyväskylä
Kuvat: Annamari Maukonen, lehtori, Jyväskylä

 

Kuva sivun ylälaidassa
Taitava hirsirakentaminen hämmästytti Wojciech Nasierowskia Petäjäveden vanhassa kirkossa. Unescon maailmanperintökohteen aito tunnelma pysähdytti ajatukset ja virkisti mieltä.