Turun TKI-keskus (Meri)

Humakiin voi yhteishaun lisäksi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Erillishaku on tarkoitettu Humakin avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot (60 op) suorittaneille, siirto-opiskelijoille ja tutkinnon loppuun saattajille, joiden opinnot ovat keskeytyneet. Erillishaku Humakiin on käynnissä ajalla 2.-16.5.2017 kello 15.00 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakijalla tulee olla suoritettuna hakukohteeseen ja Humakiin soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa tai Humakissa suoritettuja hakuun soveltuvia opintoja tai hakijalla tulee olla toisessa korkeakoulussa voimassa oleva opinto-oikeus, jonka hakija haluaa siirtää Humakiin.

Erillishaussa voi hakea kyseisenä hakukautena haussa oleviin opintoryhmiin. Hakija voi valita itselleen soveltuvan alueyksikön (Jyväskylä, Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Turku) sekä koulutusmuodon (päivä- tai monimuoto), hakukohteet on kerrottu verkkosivuillamme ja opintopolku.fi-osoitteessa.

Opintoihin haetaan Opintopolku –palvelussa. Löydät hakukohteen lisätiedot ja siihen liittyvän hakulomakkeen joko opintopolusta tai Humakin verkkosivulta http://www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteishaku/erillishaut/

Erillishakujen liitteet tulee lisäksi lähettää sähköiseen palautusjärjestelmään (https://www.lyyti.in/erillishakuliitteet).

Valintahaastattelut toukokuussa

Hakuihin liittyviin haastatteluihin kutsutaan puhelimitse. Valintahaastattelut ovat Haagassa (TKI-keskus Ilkka) tai etäyhteydellä:

  • kulttuurituottajan koulutus 19.5.2017
  • tulkin koulutus 24.5.2017
  • yhteisöpedagogin koulutus 22.5.2017

Opiskelijavalinnan päätökset

  • opiskelijavalinnan päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla touko-kesäkuun aikana

Lisätietoja, hakukelpoisuus ja ohjeet: http://www.humak.fi/opiskelijaksi/ajankohtaiset-haut/erillishaut/

Erillishakujen hakulomakkeet opintopolussa

Hakulomakkeet löydät www.opintopolku.fi -sivulta.

Oikealle hakulomakkeelle? Jokainen yllä mainittu erillishaun hakukohde on tutkinnon ja kampuksen sekä suoritusmuodon alla, ei esim. sanan erillishaku alla. Yhdellä kampuspaikkakunnalla voi olla erilaisia erillishakuja niin päivä- kuin monimuotoryhmiin, kuten avoimen väylä, siirtohaku ja/tai tutkinnon loppuun saattaminen.

Ohje: Kirjoita opintopolku.fi -hakukenttään tutkinto, esimerkiksi kulttuurituottaja (AMK)| saat näkyviin listan hakukohteita, joissa on maininta Kulttuurituottaja (AMK) | Valitse mille paikkakunnalle ja minkä opetusmuotoisiin (päivä/monimuoto) opintoihin haluaisit hakea | Klikkaa auki kyseinen otsikko | Sivun oikeasta reunasta löydät hakukohteen hakulomakkeet. Aktiivisina ovat ne hakulomakkeet, joihin voit nyt hakea. Valitse tarkoin, että täytät oikean erillishaun (joko avoimen väylä, siirtohaku ja/tai tutkinnon loppuun saattaminen) lomakkeen. Kaikkiin hakukohteisiin ei ole hakua tai tarjolla ei ole kuin jokin erillishaun hakukohteista. Yllä on kerrottu aloituspaikat, eli ne hakukohteet joihin voit nyt hakea.

Esim. Kauniainen / kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, erillishaun hakulomakkeet ovat osoitteessa: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.79025617378

Hakeminen moneen saman erillishaun opetusryhmään tai moneen eri erillishakuun?
Samalle hakulomakkeelle hakija voi valita enintään kuusi kyseisen erillishaun pohjakoulutuksen vaativaa kohdetta, kuten avoimen AMKn väylä. Jos hakija hakee avoimen AMKn väyläkriteerien opetusryhmiin, mutta haluaa hakea myös esim. siirto-opiskelijahaussa toisesta AMKsta Humakiin, tulee hänen täyttää kaksi hakulomaketta. Toiseen hakulomakkeeseen hakija ilmoittaa avoimen AMKn väylän hakukohteet (tutkinto, paikkakunta, opetusmuoto) mieluisuusjärjestyksessä ja toiseen hakulomakkeeseen siirtohaun hakukohteensa. Myös tutkinnon loppuun saattaminen on oma hakunsa, johon voi asettaa mieluisuusjärjestykseen kyseisen haun opetusryhmiä tarjolla olevien aloituspaikkojen mukaisesti.

Muista täyttää hakulomakkeen lisäksi myös lisätietoliite: https://www.lyyti.in/erillishaku