Humak on suosittu ihmisläheinen opiskelupaikka

Myös erillishaussa voi hakea Humakin tutkinto-opiskelijaksi! Voit hakea väyläopinnoillasi, voit hakea siirto-opiskelijaksi tai uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta opintojen loppuun saattamiseksi. Hakijan tulee täyttää hakulomake Opintopolussa hakuaikana.

Väyläopinnot:

 • Hakeaksesi syksyn erillishaussa sinun tulee olla suorittanut vähintään 60 op Humakin väyläopintojen mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojen tulee olla suoritettu  31.12.2018 mennessä. Opiskeluoikeusaika määritellään tutkinnon laajuuden ja puuttuvien opintojen perusteella.
  • kaikki erillishaun väyläopintojen haastattelut pidetään Humakin TKI-keskus Haagassa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
  • hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostitse kutsu haastatteluun
  • haastattelut järjestetään 20.-21.11.2018

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus tutkinnon loppuun saattamiseksi:

 • Jos olet opiskellut Humakissa tai vastaavassa koulutusohjelmassa toisessa ammattikorkeakoulussa, mutta opintosi ovat keskeytyneet, voit anoa erillistä opiskeluoikeutta.
 • Hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostitse kutsu haastatteluun.
 • Haastattelut järjestetään 20.-21.11.2018

Siirto-opiskelijaksi hakeminen: 

 • Jos haluat vaihtaa suorittamaan toisen korkeakoulun koulutusta, voit hakea siirto-opiskelijaksi.
 • Siirtoa hakiessasi sinun tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin olet ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa ammattikorkeakoulussa.
 • Siirto-opiskelijaksi ottaminen on aina vastaanottavan korkeakoulun harkinnassa.