Erton stipendi Eskolalle

Tällä viikolla järjestettyjen Ammattikorkeakoulupäivien yhteydessä jaettiin Erityisalojen Toimihenkilöliiton (ERTO) stipendit parhaille ammattikorkeakouluopintoihin kuuluville opinnäytetöille ja kehittämishankkeille. Yksi kolmesta stipendin saajasta oli joulukuussa Humakin pääkaupunkiseudun yksiköstä kulttuurituottajaksi (AMK) valmistunut Marjo Eskola. Palkintojen valintaperusteena oli työelämän kehittäminen.

Eskola toteutti opinnäytetyönään OKM:n rahoittaman työelämälähtöisen pilotin, joka toteutettiin syksyllä 2014 yhdessä Kanneltalon kanssa.  jossa tavoitteena oli madaltaa kynnystä kokea uusia elämyksiä.

Uusia kävijöitä kulttuurikeskuksiin

Humakin Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hankkeessa on lähdetty etsimään kulttuurilaitosten tarjonnasta paitsi jääviä, tyypillisiä ei-kävijöitä ja etsimään osallistamisen keinoja.

Marjo Eskola.
Palkittu kulttuurituottaja (AMK) Marjo Eskola Tampereen AMK-päivillä. Kuva: Tapio Huttula.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke koostuu laajasta tutkimusosasta, kansainvälisestä benchmarkkauksesta ja viidestä konkreettisesta osallistamismenetelmästä, joista Eskolan työ oli yksi. Ihmiset käräyttivät kaverinsa ja/tai itsensä uudeksi kulttuurikävijäksi ja pääsivät tutustumaan itselleen vieraampiin kulttuurimuotoihin ilmaiseksi.

Humakin kulttuurituotantoalan TKI-toiminnan painopisteitä ovat luova talous, kulttuurituotanto verkostoissa, yleisötyö sekä kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Viimeksi mainitusta on juuri käynnistynyt ESR:n rahoittamana kolmevuotinen Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke, joka tarjoaa taiteilijoille, tuottajille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille neuvonta- ja koulutuspalveluita kulttuurin ja hyvinvoinnin rajapinnoilla.

Hyvinvoinnin välitystoimisto
Käräyttäjäkaverit -hanke edisti tyypillisten ei-kävijöiden tutustumista kulttuuriin. Hyvinvoinnin välitystoimisto uskoo myös kulttuurialan verkostoihin ja lähtee kehittämään taiteen ja kulttuurin hyvinvoinnillisia aspekteja.

 

Menestyksellistä yhteistyötä

Eskola kehitti konseptiin innovatiivisia markkinointimenetelmiä, järjesti toistakymmentä käräytystapahtumaa ja brändäsi menestyksellisen konseptin, kirjoittaa lausunnossaan Arto Lindholm, Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin –hankkeen päällikkö. – Eskola toimi menestyksellisesti yhteistyössä kulttuurikeskuksen, johtamansa opiskelijaryhmän, hankehenkilökunnan, taloushallinnon ja asiakkaiden kanssa.

– Ajankohtainen aihe on julkisten kulttuuripalveluiden ytimessa ja siitä tehtävät opinnäytetyöt tuovat tärkeää uutta tietoa alalle, toteavat työn arvioijat lehtori Jyrki Simovaara ja Arto Lindholm.

Käräyttäjäkaverit
Käräyttäjäkaverit oli osa vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hanketta Helsingissä.

Teoreettinen ja käytännöllinen tieto yhdistyvät

Lindholmin mukaan Eskolan opinnäytetyö nousi erityisen merkittäväksi opinnäytetyöksi myös siksi, että hän otti täysin haltuun kulttuurin kulutuksen valikoituneisuudesta käydyn tieteellisen keskustelun ja sovelsi tietoaan konseptin suunnittelussa.

Humakin hankehenkilökunta kehittelee Eskolan luomasta konseptista valtakunnallista ei-kävijöitä osallistavaa tuotetta. – Pidän Eskolan opinnäytetyötä esimerkillisenä ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä, jossa yhteistyö lukuisten kumppaneiden kanssa sekä teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistäminen tuo yllättäviä ja kokonaan uusia toimintatapoja, toteaa Lindholm.

Toimihenkilöliitto ERTO palkitsee parhaimman ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan työelämän kehittämishankkeen yhdellä 1000 € ja kahdella 500 € suuruisella stipendillä. Nyt palkittiin opinnäytetöitä ja kehittämishankkeita ajalta 31.3.2014–31.3.2015. Arviointiryhmässä on edustajat AMK-päiviltä, ARENEsta, ERTOsta ja SAMOKista.

Humak järjestää seuraavat AMK-päivät

Tampereella julkistettiin myös ensi vuoden AMK-päivien järjestäjä. AMK-päivät järjestetään 17.-19.5.2016 ja järjestäjänä toimii Humanistisen ammattikorkeakoulu ja päivät järjestään laineilla kohti Tukholmaa.

Päivien teemana on “Mikä on ammattikorkeakoulu” ja siellä käsitellään mm. oppimiseen, sen laatuun, digitalisaatioon ja yhteiskunnallisuuteen liittyviä asioita.

Lataa Marjo Eskolan opinnäytetyö Kaverille kanssa: Uusien kävijöiden osallistaminen Käräyttäjäkaveri-pilotissa

Humakin uutinen Käräyttäjäkavereista (21.10.2014).