Tiina Heimo Humak

Etsivää nuorisotyötä tekevien osaamisen ja työssä jaksamisen tueksi toteuttava e-mentorointi on käynnistynyt ja kokemukset ovat lupaavia. E-mentorointi osa Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa. Humak vastaa toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Etsivien työn tueksi on kehitetty kolme mentorointilinjaa:

  1. Mentoriksi! –perehdytys kokeneille etsiville. Perehdytys, mentorina toimiminen ja siihen liittyvät itsearviointitehtävät muodostavat 5 op:n kokonaisuuden.
  2. Mentorointi-ryhmät. Mukana on 3-6 aktoria ja 2-3 perehdytyksen saanutta mentoria.
  3. Esimiesten vertaistoiminta.

Kaikki toimintamuodot ovat käynnistyneet ja keskustelu verkossa on päässyt käyntiin. Mentorit ovat motivoituneita jakamaan omaa osaamistaan ja toimimaan peileinä aktoreille.

Etenkin uusille ja ilman tiimiä työskenteleville etsiville verkkokohtaamiset ovat tärkeitä. Yhteinen keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien kanssa auttaa määrittelemään työtä ja vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiä.

Esimiesten vertaistapaamisissa keskustelua on herättänyt mm. henkilöstön vaihtuminen, ja kuinka sen myötä toiminnan käynnisteleminen ja verkostojen luominen vaatii aikaa.

Osallistujat ovat kiitelleet helpon osallistumisen suomaa mahdollisuutta olla yhdessä verkossa mistä vain, ja myös esimiesten tapaamisessa on korostunut vertaistuen ja samankaltaisten tilanteiden jakamisen merkitys.

Haut avoinna sekä aktoriksi että mentoriksi

Osallistumalla e-mentorointiin tapaat kollegoita näppärästi mobiililaitteen avulla ja pääset jakamaan työtäsi muiden kanssa. Verkko mahdollistaa kohtaamisen vailla välimatkan tuomia haasteita. Mentorina toimivat perehdytyksen saaneet kokeneet etsivän työn osaajat.

Mentorointiryhmiä käynnistyy keväällä tammi- ja maaliskuussa.  Voit jo varata aktorin paikan maaliskuussa ke 20.3.2019 klo 10-11 käynnistyvään porukkaan täyttämällä tietosi lomakkeeseen:  https://goo.gl/forms/MGj9Y05hSblHnjcb2

Mentoriksi! –perehdytys kokeneille etsiville starttaa 6.3.2019 klo 9-11. Ilmoittaudu perehdytykseen täällä: https://goo.gl/forms/Jvo3ArkVVH6x6VFY2

Katso video:

Lue lisää:

https://www.tpy.fi/etsivan-nuorisotyon-osaamiskeskus/etsivalle-nuorisotyontekijalle/e-mentorointi/

Kuvassa: Etsivien e-mentoroinnin parissa työskentelevät Sirpa Ali-Melkkilä, Tiina Heimo (tietokone kädessä) ja Minna Rajalin kohtaavat itsekin useimmiten verkossa.