Eumasli Liittyviä tiedostoja

Haku Humakin kansainväliseen viittomakielialan maisteriohjelmaan on käynnistynyt. Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää EUMASLI maisteriohjelma (European Master of Sign Language Interpretation) -koulutuksen yhteistyössä brittiläisen Heriot-Watt yliopiston ja saksalaisen Magdeburg-Stendal ammattikorkeakoulun kanssa. Hakuaika päättyy 30.9. ja hakija voi hakea, mihin tahansa korkeakouluista.

Tiedot EUMASLI maisteriohjelmasta, hakemisesta ja lukukausimaksuista sekä hakulinkit löytyvät koulutuksen omilta verkkosivuilta www.eumasli.eu. Opiskelun kuvaus ja hakeminen löytyvät myös Opintopolku-palvelusta.

Seminaareja Helsingissä, Edinburghissa ja Magdeburgissa

EUMASLIn vahvuus on sen kansainvälisessä otteessa ja aidossa oppilaitosten välisessä yhteistyössä, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella ja verkottua aidossa kansainvälisessä oppimisympäristössä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja on laajuudeltaan 90 opistopistettä. Laskennallisesti tämä vastaa noin 2700 tunnin työmäärää.

Opinnot sisältävät kaksi seminaarijaksoa kussakin korkeakoulukaupungissa: Helsingissä, Edinburghissa sekä Magdeburgissa. Opinnot alkavat kick off-tapahtumalla verkossa 20.1.2017 ja jatkuvat helmikuussa 2017 ensimmäisellä tapaamisella Edinburghissa. Kokoontumispäivämäärät löytyvät Eumaslin verkkosivuilta.

EUMASLI maisteriohjelma antaa kansainvälisen buustin omaan urapolkuun

Haastattelimme Humakin päässä koulutuksesta vastaavaa Päivi Rainòta. Kysyimme häneltä mm. miksi opiskelijan kannattaa hakeutua EUMASLI-maisteriohjelmaan ja mitä valmiuksia se hänelle antaa.

Google, Humak, Kyamk, Viparo
Humakin yliopettajat Päivi Rainò (vas.) ja Eeva Salmi (oik.) projektipalaverissa Viparon toimitusjohtajan Markus Aron (kesk.) kanssa keskustelemassa aiemmin tänä vuonna Googlen Humakille myöntämästä New Media Initiative -hankkeesta.

Kenelle EUMASLI maisteriohjelma on suunnattu?

Rainò: Koulutus on suunnattu vähintään alemman korkeakoulututkinnon miltä tahansa alalta. Erityisesti se soveltuu viittomakielen tulkin (amk) -tutkinnon suorittaneille. Edellytyksenä on, että hakijalla on kolme vuotta työkokemusta tulkkauksen alalta.

Aikaisemmissa koulutuksessa osallistujia oli niin EU/ETA -maista kuin muualtakin. Kannattaa huomata, että Humakissa tutkinnon suorittaminen on ilmaista EU/ETA-maiden kansalaisille, mutta muissa yhteistyökorkeakouluissa peritään opintomaksu kaikilta opiskelijoilta.

Miksi EUMASLI maisteriohjelmaan kannattaa hakea?

Rainò: Koulututukseen kannattaa hakeutua, jos on kiinnostusta oman urapolun jyrkentämiseen. Tämän tutkinnon kautta voi avata väylän viittomakielen tulkkauksen akateemisen tutkimuksen pariin. Herriot-Wattin yliopisto Skotlannissa mahdollistaa tutkinnon suorittaneille suoran väylän yliopistotason tohtoriopintoihin. Viittomakielen tulkkauksen alalta väitelleitähän ei maassamme ole toistaiseksi vielä yhtäkään (toki töitä voi siunaantua englanniksi väitelleille myös muualta).

Millaisia valmiuksia EUMASLI maisteriohjelma antaa?

Rainò: Koulutus antaa valmiuksia (mutta ei pätevyyttä) toimia tehtävissä, joissa tarvitaan kansainvälisen viittomisen (International Sign) taitoja. Lisäksi opiskelu vahvistaa varmasti myös opiskelijan valmiuksia tooimia englannin kielellä. Useat ohjelmasta aikaisemmin valmistuneista maistereista toimivat nykyisin kansainvälisissä työtehtävissä, joissa näitä taitoja vaaditaan.

Mitä muuta koulutus tarjoaa?

Rainó: Kaksi ja puolivuotisen koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle syntyy kuin itsestään  laaja, vahva ja globaali ammatillinen ystävyysverkosto viittomakielen tulkkauksen parissa toimivien henkilöiden kanssa. Verkottumisesta on ilmiselvä hyöty ammatillisessa toiminnassa.

Entä mitä opiskelija saa EUMASLI maisteriohjelmasta irti?

Rainò: Paljonkin, kuten esimerkiksi viimeisintä, kansainvälisesti korkeatasoista, tietoa tulkkauksen tutkimuksesta ja tietoa viittomakielten tutkimuksesta. Samalla saa perustaidot ja valmiudet akateemiseen tutkimukseen. Opiskelijan  tulkkaustaidot tulevat useaan kertaan monesta maista, kulttuureista ja taustoista tulevien kuurojen ja kuulevien kouluttajien sekä opiskelutovereiden arvioitavaksi – se, jos mikä koulii ihmistä. Mutta myös ammatillinen nahka paksuuntuu.