Freet2030-kehittämishanke – kulttuurialan freelancertyöhön toimivampia rakenteita TYKE:n avulla

Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Uusi Freet2030-kehittämishanke tähtää parempaan tilannekuvaan freelancereiden ansaintamalleista ja rakentaa toimivia työnteon ja työhyvinvoinnin rakenteita palapelimaisesti tehtävään työhön.

Luovien alojen potentiaali on kansantaloudellisesti merkittävä ja se kasvaa. Kuitenkin työn tekemisen tavoissa on paljon haavoittuvuutta muun muassa heikkojen suojarakenteiden takia.

Tavoitteena saavuttaa työn turvattu tekeminen

Freet2030-hanke etsii keinoja, joilla työn tekeminen voi olla turvatumpaa ja ammattilaiset voivat keskittyä omaan työhönsä ja siinä kehittymiseen. Luovilla aloilla freelancertyötä tehdään monenlaisissa sopimussuhteissa, kuten palkkatyönä, laskuttamalla ilman yritystä, apurahoilla tai yrittäjyyden eri muodoissa. Sopimussuhteet vaihtelevat tai ovat samanaikaisia ja erittäin haasteellisia ansainnan ja sosiaaliturvan osalta.

Ministeri Annika Saarikko totesi Yleisradion Kulttuuricoctail-ohjelmassa maaliskuussa, että päättäjät eivät ymmärrä riittävän hyvin kulttuurialojen arvoketjujen pituutta ja sitä millaisia työn tekemisen muotoja, vaiheita ja ammattien kirjoa siihen liittyy. Tämän vuoksi Freet2030-hanke on tärkeä ja tarpeellinen.

TYÖ2030-ohjelma myönsi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitolle (Teme) hankerahoituksen. Hankkeen fokuksessa ovat teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialojen freelancertyön hyvinvoinnin sekä toimivien ja tuottavien mallien etsintä.

Digitaalinen kuva, jossa valkoinen ihmishahmo seisoo yhdellä jalalla, käsien, pään ja toisen jalkaterän päällä on keltainen palapelin pala, joita hahmo tasapainoittelee pysymään pystyssä.
Kulttuurialan työtekijän työhyvinvointi ja sopimukset voivat muodostua palapelimaisista osista. Kuvituskuva: Pixabay_ puzzle.

Työyhteisöjen kehittäjäkoulutus on rakentamassa kulttuurialan työhyvinvointia

Teme aloittaa yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta, TYKE, vastaavan tiimin kanssa Freet2030-hankkeen. Hankkeessa pyritään etsimään ja rakentamaan toimivia malleja kulttuurialan työn tekemiselle siten, että työelämän suojaavat rakenteet toimisivat paremmin.

– Hanke on yhteinen mahdollisuus työnteon rakenteellisten mallien kehittämiseen työn teettäjille, kulttuurialaa edustaville järjestöille, työnantaja- ja ammattiliitoille ja työtä tekeville freelancereille, toteaa Freet2030-hankkeen projektipäällikkö Anu Suoranta Temestä.

Lyhytkestoisen työn tarjoaja on usein hankalan tehtävän edessä pyrkiessään työhyvinvoinnin tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Kulttuurialan ammattilaisen aika taas menee erilaisten rahoituslähteiden etsimiseen. Jaksamista syövät toistuvat hankaukset viranomaistahojen kanssa. Kaikki tämä on pois mm. oman osaamisen systemaattisesta kehittämisestä.

– Oman työn ja työuran rakentaminen ja hallinta edellyttävät palapelimaisessa työssä aivan omanlaistaan osaamista, jota ei vielä välttämättä oikein tunnisteta eikä sen kehittymistä osata koulutusjärjestelmässä tukea, sanoo Humakin yliopettaja Anu Järvensivu.

Hankkeen tavoitteena on löytää toimiva malleja freelancereiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittämiseen.

– Kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantaja huolehtii osaltaan työntekijän työhyvinvoinnista ja jaksamisen kannalta keskeisestä osaamisen kehittämisestä. Freelancer huolehtii nykyään ihan itse niin työhyvinvoinnistaan, jaksamisestaan kuin tavoitteellisesta osaamisen kehittämisestäkin, toteaa Humakin lehtori Sikke Leinikki.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Temen ja Humakin lisäksi toimijoina mukana ovat Muusikkojen liitto, Suomen Teatterit, Audiovisual Producers Finland – Apfi ry ja Teatterikeskus ry. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Anu Suoranta, valtiotieteiden tohtori, jolla on on pitkä kokemus pätkätyöelämän tutkijana ja kehittäjänä ja itsensätyöllistäjien aseman yhteiskuntavaikuttajana. Lisätiedot: anu.suoranta@teme.fi 040 1809110

Anu Järvensivu, sosiologian ja aikuiskasvatustieteen dosentti, joka on tutkinut laaja-alaisesti muuttuvaa työelämää ja työuria sekä toiminut monenlaisissa työelämän kehittämistehtävissä. Lisätiedot: anu.jarvensivu@humak.fi.

Sikke Leinikki, valtiotieteiden tohtori, jolla on pitkään kehittänyt työhyvinvointia, työn hallintaa ja työyhteisöjen toimintaa erityisesti työntekijänäkökulmasta, hän on myös tutkinut työn tekemisen ja teettämisen monimuotoistumista. Lisätiedot: sikke.leinikki@humak.fi.

Teksti: Mediatiedote Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry, uutistoim. Humak viestintä Marika Stam.