GAMES NY Antti ja Kati Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

NY Start Up

Viiden ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston yhteinen peli-ideoita kehittävä NY Start up -koulutus alkoi kickoff-leirillä Humakin Kauniaisten kampuksella perjantaina 13.1. 2017. Eri alojen opiskelijat ja osaajat sekä eri kehitysvaiheessa olevat peli-ideat kohtasivat.

Games! on osa kansainvälistä NY Start Up opinto-ohjelmaa, jossa korkea-asteen opiskelijat luovat oman liikeidean ja kokeilevat sitä käytännössä kurssin ajan.

-Tämä kurssi on aivan uusi sovellus  NY Start Up -ohjelmassa eli teemallinen toteutus, kertoo NY Start Up –ohjelman asiantuntija Petri Katajarinne. -Aiomme konseptoida tuon mallin käytettäväksi muillekin aloille. Tulevaisuudessa voisi olla esim. HEALTH! – tai EDU! -kurssi. Monialaisuus, tekemällä oppiminen ja asiakaslähtöisyys ovat keskeistä kaikissa NY-koulutuksissa..

Eri alojen opiskelijoista koostuvat ryhmät lähtevät miettimään jonkun teeman ympärille liikeideoita ja ratkaisemaan alan ongelmia. Tätä varten he perustavat monialaisissa tiimeissä oman yrityksen, joka toimii testilaboratoriona. GAMES -pilottikoulutuksen sisältöjä ovat mm. tuotekehitys digitaalisella alalla, pelialan ansaintalogiikka ja narratiisuus osaaminen

Osallistujat voivat soveltaa omia taitojaan käytäntöön ja saada käsityksen siitä, millaista on työskennellä omassa yrityksessä.

Uuteen kymmenen opintopisteen laajuiseen koulutukseen on ilmoittautunut yli  100 opiskelijaa – Diakista, Haaga Heliasta, Humakista, Laureasta ja Metropoliasta sekä Taideyliopistosta. Toukokuun puolivälissä päättyvä kurssi jatkaa leirin jälkeen keskiviikkoiltaisin Haaga Helian Pasilan toimipisteessä Helsingissä.

Peli-ideoita ja pitchausta

—Haluamme edistää opiskelijoiden peli-ideoita tuomalla yhteen erilaisia ihmisiä ja osaamista. Tänne kickoff-leirille on tullut aika mukava kombinaatio bisneksen, hyvinvointialan, kulttuurin ja taiteen, matkailun ja tekniikan opiskelijoita, kertoo GAMES-kurssin vetäjä Antti Laiho, joka toimii Metropoliassa tieto- ja viestintätekniikan osaamisalueen pelisovellusten tutkintovastaavana. —Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua muiden alojen tuleviin ammattilaisiin ja suunnitella pelejä aivan uusiin tarpeisiin. Kurssin jälkeen tiimeillä on mahdollisuus jatkaa kesällä 2017 kehittämistä Metropolian pelikurssilla ja/tai Haaga-Helian StartUp Schoolissa.

GAMES Ryhmäyttäjä Kati ja Antti Metropoliasta
Kati  Jaura ja Antti Laiho ovat tyytyväisiä kurssin käynnistykseen

Kurssilaisten esittelemistä ideoista osa oli pitkälle vietyjä toteutuksia, osa vasta nupuillaan. Leiriläiset etsivät erilaista täydentävää osaamista: artisteja, 3D graafikkoa, ääniosaajaa, taloustaitajaa, tuottajaa, konseptitaiteilijaa, animaattoria, markkinoinnin ammattilaista, koodaria,ideoita,  sisällöntuottajaa, koko tiimiä.

Taistelu- ja strategia- ja fantasiapelien lisäksi esiteltiin opetuskäyttöön soveltuvia pelejä ja ideoita.

Pelialan NY startup
Ideapörssi – GAMES NY Start-Up Kauniainen

Kickoff – verkostoituminen voi alkaa

Kulttuurituotannon opiskelija Kati Jaura ja kolme muuta humakilaista pitivät aloitusleiripäivänä huolta siitä, että osallistujat ryhmäytyvät. Osallistujat koottiin 3 – 6 hengen pienryhmiin, joissa on esimerkiksi pari koodaajaa ja pari muun alan ihmistä. —Pyrimme erilaisilla leikeillä ja tehtävillä luomaan pelifiiliksen, kertoo Kati.  Tarkoituksemme on tutustuttaa  ennestään toisilleen tuntemattomia ihmisiä, joista saadaan päivän päätteeksi koottua monipuoliset ja hedelmälliset ryhmät.—Ryhmässä ei tarvitse olla heti valmiina toimivaa henkilökemiaa, vaan valmennamme osallistujia kohtaamaan sattumia – ja antaa näin uuden löytämisen mahdollisuuksia.

Minna ja Minttu Laureasta GAMES NY
Sosionomiopiskelijat Laureasta ovat ideoineet opetuspeliä huono-osaisuuden ehkäisemisestä

Humakin tuottaja- ja välittäjäosaamista tarvitaan

Humakista mukana on 16 opiskelijaa, sekä kulttuurituottajia ja yhteisöpedagogeja. —Kurssi sopii hyvin kulttuurituottajille, koska noissa tiimeissä tarvitaan erilaista osaamista ja tuottajataidot ovat keskeisiä tiimityön kannalta, toteaa kulttuurituotannon lehtori Niila Tamminen. —Pelinkehityksen tuotteistuksen kaaren näkeminen muulla kuin perinteisellä humanistisella ja kasvatusalalla antaa kokemuksen siitä, miten digi-maailma toimii. Myös yhteisöpedagogiosaamista tarvitaan esim. peliprojektien projektinhallinnassa.

Ideoita kehitellään
Yhteisöpedagogiopiskelija Juuso Aromaan peli-ideat kiinnostavat