Markus Aro Viparo

Google on myöntänyt 360 000 euroa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) johtamalle hankkeelle, jossa kehitetään selkomuotoista uutispalvelua kansainvälisellä viittomisella. Humakin kumppaneina hankkeessa ovat Kymen ammattikorkeakoulu ja viittomakielialan yritys Viparo sekä Albanian Kuurojen Liitto ANAD.

Googlen myöntämä rahoitus liittyy yhtiön Digital News Initiative -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea korkealaatuista journalismia ja kehittää elinvoimaisempaa uutisekosysteemiä teknologian ja innovoinnin keinoin. Google myönsi yhteensä yli 27 miljoonaa euroa 128:lle hankkeelle 23:ssa maahan eri puolille Eurooppaa. Suomeen myönnetty summa on 554,830 euroa, joista Humakin johtama hanke on ainoa isoihin rahoituksiin kuuluva hanke.

Uutiset kuuluvat kaikille

Euroopassa arvioidaan olevan 250 000 kuuroa, jotka eivät ole lukutaitoisia tai eivät ymmärrä lukemaansa riittävän hyvin, koska he eivät ole saaneet koulutusta omalla viittomakielellään. Uutishankkeessa kehitetään verkkoon kansainvälinen uutispalvelu, joka tuo tärkeimmät uutiset maailmalta selkeällä tavalla kaikkien kuurojen tavoitettavaksi.

”Hankkeen idea syntyi Albanian kuurojen parissa tekemämme tutkimuksen pohjalta,” sanoo Humakin yliopettaja Päivi Rainò. ”Toteutimme vuonna 2015 yhdessä Suomen ja Albanian Kuurojen Liittojen ja Albanian Tilastokeskuksen kanssa koko maata kattavan kyselytutkimuksen, jossa ilmeni, että 98 % kuurojen koulua käyneistä on lukutaidottomia ja vain 10 % osaa maansa viittomakieltä. Loput Albanian 5000 kuurosta joutuvat selviytymään jokapäiväisestä elämästään omintakeisella elekielellä. Sama tilanne on Suomen Kuurojen Liiton mukaan monissa muissa Itä-Euroopan maissa ja Balkanilla. Itse kukin voi kuvitella, miltä tuntuu seurata uutisia televisiosta ilman ääntä maassa, jonka kieltä emme osaa”, Rainò kertoo.

Uutisankkureina lukutaidottomat albanialaiset kuurot

Uutispalvelun ohessa Humakin ja Viparon sekä Albanian Kuurojen Liiton asiantuntijat kehittävät selkokielistä ilmaisua kansainvälisellä viittomisella. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) kehittää puolestaan yksinkertaista ja selkeää uutisgrafiikkaa ja palvelun teknistä puolta. Hankkeen tavoitteena on herättää lukutaidottomien kuurojen kiinnostus niin luotettavaa viittomakielistä tiedonsaantia kuin myös kansallisia kirjoitettuja kieliä kohtaan.

Google, Humak, Kyamk, Viparo
Humakin yliopettajat Päivi Rainò ja Eeva Salmi Digital News Initiative -projektipalaverissa Viparon Markus Aron (kesk.) kanssa.

”Kansainvälinen viittominen on eräänlaista kuurojen esperantoa, jota kuurot ovat käyttäneet keskenään kansainvälisissä tapaamisissaan jo 1800-luvulta lähtien. Nykyisin siihen sekoittuu runsaasti, esimerkiksi tieteellisissä konferensseissa, kirjoitettu englanti ja amerikkalainen viittomakieli,” kertoo tulkkauspalveluja tarjoavan Viparo Oy:n toimitusjohtaja Markus Aro.

Tässä hankkeessa uutisankkureina toimivat albanialaiset lukutaidottomat kuurot viittojat. ”Me teemme eräänlaisen raakakäännöksen kansainväliselle viittomiselle. Sen jälkeen uutiset hiotaan albanialaiset kollegojemme kanssa visuaaliseen huippuunsa, ja ne sijoitetaan Kyamkin työryhmämme kanssa kehittämään verkkoympäristöön,” Aro kertoo.

Uutispalvelua tullaan välittämään verkkoon maailmanlaajuisesti ja tietoa siitä levitetään eri maiden kuurojen liittojen ja kansainvälisten kattojärjestöjen kautta.

”Albanian Kuurojen Liiton henkilöt olivat käsittämättömän taitavia keskustelemaan visuaalisella elekielellään syrjäseudulla elävien kuurojen kanssa. Tässä hankkeessa he pääsevät näyttämään tämän uniikin taitonsa koko maailmalle!”, Päivi Rainó päättää.

Lisätietoja Digital News Initiative -projektista antavat:

Päivi Rainó, yliopettaja, Humak – 0207 621 298, paivi.raino@humak.fi
Suvi Pylvänen, pt. tuntiopettaja, Kyamk, 044 702 8354, suvi.pylvanen@kyamk.fi
Markus Aro, toimitusjohtaja, Viparo Oy,  040 300 3333, viparo@viparo.com

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakissa on noin 1500 opiskelijaa ja 130 henkilökuntaan kuuluvaa. Humakin viittomakielen ja tulkkausalan koulutusta, kehittämistoimintaa ja palveluja tarjotaan pääkaupunkiseudulla (Kauniainen ja Helsinki) sekä Kuopiossa. Tulkkausalalla Humakilla on 6.4.2016 päättyvässä yhteishaussa haettavana Tulkki (AMK) koulutukset Kauniaisissa ja Kuopiossa sekä Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK), monimuotototeutus Helsingissä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii Kotkassa ja Kouvolassa. Kyamkissa on 4 300 opiskelijaa, 300 henkilökuntaa ja neljä koulutusalaa: kansainvälinen liiketoiminta, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne.

Viparo Oy tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista viittomakielen tulkkaus-, käännös-, opetus ja konsultointipalvelua. Suomalaisen viittomakielen lisäksi tulkkauspalvelua tuotetaan myös kansainvälisellä viittomisella sekä suomenruotsalaisella ja amerikkalaisella viittomakielellä. Tulkit työskentelevät pääsääntöisesti Etelä- ja Keski-Suomen alueilla, mutta tarvittaessa tulkkeja välitetään myös muualle Suomeen sekä ulkomaille. Viittomakielisen Markus Aron vuonna 2006 perustama yritys työllistää noin 50 henkilöä, joista 10% on viittomakielisiä.

Artikkelin nostokuva ja uutisen yläosan kuva: Viparon toimitusjohtaja Markus Aro viittoo uutista palvelun prototyypissä kuvaten terroristien hyökkäystä pariisilaiseen Bataclanin teatteriin kesken siellä pidetyn rock-konsertin.