Visual Sign News hanke Humakissa

-“Humakin vuorovaikutusosaaminen on huomattu maailmalla. Visual Sign News -hankkeen saama huomattava Googlen Digital News Initiative -rahoitus on hyvä osoitus tästä”, kertoi Humakin TK-päällikkö Mikko Äärynen hankkeen Kick off-tilaisuudessa Helsingissä. Äärysen mukaan Humakin kykyyn tuoda tietoa kaikkien saavutettavaksi arvostetaan.

-“Vahvuusalueemme tulkkausala ja kielellinen saavutettavuus ovat keskeisellä tavalla mukana hankkeessa. Kehitämme Visual Sign News-hankkeessa uuden media-alustan eurooppalaisille kuuroille, joilta puuttuu väline, jonka avulla he saisivat tietoa maailmasta. Monelta kuurolta puuttuu oma kansallinen viittomakielensä ja monet ovat luku- ja kirjoitustaidottomia”, Äärynen perustelee hankkeen sosiaalista merkitystä.

-”Visual Sign Newsin idea syntyi Albanian kuurojen parissa tekemämme tutkimuksen pohjalta,” kertoi Humakin yliopettaja Päivi Rainò. Rainò oli vaikuttunut Albanian kuurojen tekemästä työstä ja mietti, kuinka yhteistyötä voitaisiin syventää. Häntä jäi painamaan ajatus, että tuhannet kuurot joutuvat selviytymään elämästään omintakeisella elekielellä ilman selkeää kuvaa maailmasta ja sen tapahtumista.

-“Kun näin Helsingin Sanomissa, että Google tarjoaa rahoitusta digitaalisten uutisten innovaatioille, ymmärsin, että tässä on mahdollisuus mullistavalle hankkeelle. Aloin saman tien valmistella hankehakemusta Googlelle yhteistyökumppaneidemme kanssa ja riemuksemme se meni läpi suurimpana suomalaisena ja pohjoismaisena Digital News Initiative -projektina”, Rainò kertoi.

Visual Sign News on ainutlaatuinen hanke myös tulkkausalan yritykselle

Hankkeessa mukana olevan suomalaisen tulkkausalan yrityksen Viparon toimitusjohtaja Markus Aro kertoi tilaisuudessa, ettei ole aikaisemmin ollut vastaavanlaisessa projektissa.

-“Viparo on iloinen saadessaan olla mukana tässä ainutlaatuisessa ja tärkeässä hankkeessa. Teemme Visual Sign News -hankkeessa ensin puolittaisen käännöksen uutisista ja toimitamme sen eteenpäin Albaniaan, jossa sikäläiset uutistoimittajamme tekevät loppukäännöksen”, Aro kertoo Viparon roolista hankkeessa.

Albanian kuurojen liiton edustajat kiittivät monivuotista yhteistyötä Suomen Kuurojen liiton kanssa, jossa keskeisenä toimijana on ollut mm. hankevastaava Inkeri Lahtinen Suomen Kuurojen liitosta.

Yhteistyön ansiosta kuurojen asema maassa on kehittynyt dramaattisesti. -“Ja olemme varmoja, että asema paranee tämän hankkeen myötä entisestään. Olemme kiitollisia, että saamme olla hankkeessa mukana”, Abanian kuurojen liiton edustajat totesivat.

Tapio Huttula Visual Sign News
Humakin rehtori Tapio Huttulan mukaan hanke antaa Humakin tulkkausalan toiminnalle uudenlaista kommunikaatio-osaamista, josta on hyötyä tulevaisuudessa. Vasemmalla tilaisuuden tulkannut viittomakielen tulkki.

“Saavutettavuus on Humakille keskeinen tavoite. Miten voimme varmistaa, että ihmisten osallisuus toteutuu. Yksi keino tähän on kielellisen ja kulttuurisen saavutettavuuden varmistaminen. En yhtään ihmettele, miksi Google lähti hankkeeseen mukaan. Olin itsekin hankkeesta innoissani siitä ensi kertaa kuultuani”, Humakin rehtori Tapio Huttula totesi tilaisuudessa.

Hanke toteuttaa Huttulan mukaan hienosti TKI-toiminnan ja tulkkien uuden osaamisperustan laventamista. -“Se tuottaa Humakille uudenlaista, tulevaisuudessa tarvittavaa kommunikaatio-osaamista”, Huttula päättää.

Mobiililisovellus osoittautui suosituimmaksi

Suvi Pylvänen Xamkista kuvasi hankkeessa tähän asti toteutettua Visual Sign News -sovelluksen suunnittelutyötä.

-“Olemme tehneet kyselyitä, joiden perusteella selvitimme, mitä uutiskanavia ja sovelluksia albanialaiskuurot käyttävät ja millaisista palveluista he pitivät. Lisäksi olemme tutkineet kohderyhmämme graafisia mieltymyksiä ja rakentaneet tämän perusteella prototyypin siitä, miten käyttöliittymä toimii”, Pylvänen kertoi. Hänen mukaansa sovellus ei ole vielä valmis, vaan sitä kehitetään iteratiivisesti saadun palautteen ja käyttökokemuksen perusteella eteenpäin.

Tilaisuudessa esitelty Visual Sign Newsin sovellus synnytti positiivisia reaktioita. Rainò kertoo hankkeen olevan vasta alussa ja se jatkuu pitkälle vuoteen 2019. Mm. uutislähteiden selvittäminen ja uutistuotannon pystyttäminen ovat asioita, joita seuraavaksi selviteltäisiin.

Googlen Digital News Initiative

Google on myönsi 360 000 euroa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) johtamalle hankkeelle, jossa kehitetään selkomuotoista uutispalvelua kansainvälisellä viittomisella. Humakin kumppaneina hankkeessa ovat XAMK ja viittomakielialan yritys Viparo sekä Albanian Kuurojen Liitto ANAD.

Googlen myöntämä rahoitus liittyy yhtiön Digital News Initiative -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea korkealaatuista journalismia ja kehittää elinvoimaisempaa uutisekosysteemiä teknologian ja innovoinnin keinoin. Google myönsi yhteensä yli 27 miljoonaa euroa 128:lle hankkeelle 23:ssa maahan eri puolille Eurooppaa. Suomeen myönnetty summa on 554,830 euroa, joista Humakin johtama hanke on ainoa isoihin rahoituksiin kuuluva hanke.

Visual Sign News
Visual Sign News-hankkeen Kick Off -tilaisuus pidettiin Humakin Helsingin TKI-keskuksessa Haagassa 16.1.2017.

Kuvat: Etusivun nostokuvassa Viparon toimitusjohtaja Markus Aro, uutisen pääkuvassa ylhäällä Humakin TK-päällikkö Mikko Äärynen ja yliopettaja Päivi Rainò. Kaikki kuvat: Emilia Reponen, Humak.